İstanbul Kültür Eğitim Kurumları tarafından 1986 yılında yayımlanmaya başlanan Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi yıllarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci velilerinin ve öğrencilerinin başucu dergilerinden birisi olmuştur. Aralıksız 1986 yılından beri yayım hayatında olan Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi, 2015 yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yönetilen çift yönlü kör değerlendirme sürecini işleten (double-blind peer review) bilimsel bir dergi olarak yoluna devam etmektedir.

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi, kuram ve uygulama arasında bağ kurarak eğitim biliminin bilgi temeline katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla eğitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır.

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisinin temel amacı; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretimde ve yetişkin eğitiminde süreçlerin ve çıktıların iyileştirilmesine bilimsel katkıda bulunarak niteliği artırmaktır.

ISSN: 1300-1272

eISSN: 2667-4874

DOI ön ek: 10.33308

*ÖNEMLİ: Makalenizi yüklerken lütfen araştırmanız ile ilgili aldığınız Etik Kurul kararını da sisteme yükleyiniz.

*ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında aday makalenin tüm yazarlarının dergi otomasyon sistemine ORCID numaraları ile birlikte kaydedilmiş olması zorunluluktur. Bu, aday makale başvurusu yapan yazarın sorumluluğundadır. Değerlendirme sonrası yazar eklemesi yapılmayacaktır. 

 

Duyurular

Yeni Sayı

Cilt 38 Sayı 1 (2024): Yaşadıkça Eğitim
					Cilt 38 Sayı 1 (2024): Yaşadıkça Eğitim Gör
Yayınlanmış: 2024-01-12

Tüm sayı

Araştırma Makaleleri

Derleme Makaleler

 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin Dinamik Yetenekler Bağlamında Değerlendirilmesi

  Nurdan Ödemiş Keleş- Ferudun Sezgin
  217-229
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024381637
 • Temel Çocukluk Çalışmaları Kavramlarının Türkiye Bağlamında Yeniden Ele Alınması: Fail, Yetkin ve Katılımcı Çocuk

  Fatma Büşra Aksoy-Kumru- Ayşe Yılmaz
  230-244
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024381686
 • Okul Dışı Matematik Eğitiminin Kavramsallaştırılması

  Mehtap Kuş
  245-257
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024381644
Tüm Sayıları Göster