Yazar Rehberi

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde orijinal bilimsel çalışmaları ve derlemeleri kabul eden çift yönlü körleme (double blind peer review) hakemli akademik bir dergidir.

*Sisteme yüklenecek tüm aday makaleler isimsiz olmalıdır.

*ÖNEMLİ: Dergimize gönderilecek makalelerde izlenilen araştırma etiği'nin yöntem bölümünde belirtilmesi “etik kurul izni gerektiren çalışmalar" için talep edilen belge ve bilgilerin makale başvuru süreci ile birlikte editörlüğümüze beyan edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte araştırma etiği ilk/son sayfalarda belirtilmeli ve yöntemde detaylı bir şekilde verilmelidir. Detay için 2020 TR Dizin Değerlendirme Kriterlerini inceleyiniz.

*ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında aday makalenin tüm yazarlarının dergi otomasyon sistemine ORCID ID ile birlikte kaydedilmiş olması zorunluluktur. Bu, aday makale başvurusu yapan yazarın sorumluluğundadır. Değerlendirme sonrası yazar eklemesi ya da çıkarılması yapılmayacaktır. 

*ÖNEMLİ: Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul almış tam metin İngilizce makaleler ve uzun özet (extended abstract) için basım öncesi proofreading yaptırmanız gerekmektedir. Proofreading yaptırdığınızı gösteren belgeyi "Proofreading Dosyası" olarak sisteme yükleyebileceğiniz gibi Makale başvuru numaranızı belirterek yed@iku.edu.tr adresine de gönderebilirsiniz. Detaylı bilgi için Yayın Dili adresini ziyaret ediniz.

*Yazar Rehberini İndiriniz

*Tam metin Türkçe makaleler için Makale Şablonunu indir

*Tam metin İngilizce makaleler için Makale Şablonunu indir

 

Makalelerde Yazım Formatı:

Yaşadıkça Eğitim Dergisine gönderilecek çalışmaların ana metninin Palatino Linotype yazı stili, 10 punto, 1 satır aralığı, paragraflarda 1 cm girinti yapılmalı, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 pt boşluk bırakılmalıdır. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 7 stili kullanılır. Doğrudan alıntılar “tırnak içi” gösterim ile yazılmalıdır. Doğrudan alıntının 40 kelimeden uzun olması durumunda “tırnak içi” gösterimi kullanılmadan sağ ve sol birer cm içeriden blok olarak, 8 punto ile ayrı bir paragraf şeklinde yazılmalıdır.

*Tam metni Türkçe olan aday makalelerden İngilizce Geniş Özet (Extended Abstract) istenmektedir.

Türkçe Başlık

Öz: Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Palatino Linotype 8 punto ile 1 satır aralığında yazılmış, 100-150 kelime aralığında olmalı.

Makalenin İngilizce Başlığı

Abstact: Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Palatino Linotype 8 punto ile 1 satır aralığında yazılmış, 100-150 kelime aralığında İngilizce metin olmalı.

Giriş: Araştırmanın amacı, önemi, kavramsal – kuramsal çerçevesi ve çalışmanın geneli hakkında bilgiler içerir.

Yöntem: Araştırmanın deseni, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri toplama süreci, verilerin analizi.

Bulgular: Araştırmada elde edilen verilerin ve bulguların sunulduğu ana bölümdür.

Sonuç ve Tartışma: Sonuç bulgulardan ulaşılan sonuçların aktarıldığı bölümdür. Tartışma ise konu ile ilgili yapılan başka çalışmalara ve varsa konu ile ilgili literatürdeki tartışmalara değinilen bölümdür.

Yazarların Beyanı: Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verildiği bölümdür.

Kaynaklar: Kaynaklar APA7 formatına göre yazılmalıdır.

Extended Abstract: Bu kısma 750-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet yazılmalıdır. Bu özet alt başlıklar (Introduction, Method, Results ve Conclusion) içermeli, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özet yeni bir sayfadan başlamalıdır.

TABLO ve ŞEKİL GÖSTERİMİ

Tablo gösterimi için Yazar Rehberini İnceleyiniz

Şekil gösterimi  Yazar Rehberini İnceleyiniz

ATIF ve KAYNAKLAR YAZIM KURALLARI

Yaşadıkça Eğitim Dergisine gönderilecek çalışmaların atıf ve kaynakça gösterimi APA 6 kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Makale içinde atıf yapılırken APA 7 kurallarına göre atıf yapılmalıdır. Birden fazla atıf yanyana kullanılıyorsa atıflar alfabetik sıraya göre verilmelidir. Örneğin atıf (Bitner,1994; Ekici, 2002; Kara ve Özden, 2005; Russell ve Hollander,1975; Yıldırım ve Çirkinoğlu, 2005) şeklinde verilmelidir.

Atıf örnekleri için Yazar Rehberini İnceleyiniz

Kaynakça Formatı hazırlarken MS Office Paragraf sekmesinden Girinti ve Aralıklar sekmesinde Özel kısmında Asılı yanındaki değer 1 cm; Satır Aralığı değeri tek, Aralık alt ve üst 6 nk olarak belirlenmeli, Hizalama iki yana yaslı olmalıdır.

APA 7 Kurallarına Göre Kaynakça Gösterimi:

Makaleler:

Soyad, A. (2017). Makale başlığı. Yaşadıkça Eğitim, cilt(sayı), 11-18. DOI

Adams, K. (2014). What is a child? Children’s perceptions, the Cambridge Primary Review and implications for education. Cambridge Journal of Education, 44(2), 163-177. https://doi.org/10.1080/0305764X.2013.860082

DOI Numaralı Online Makaleler:

Soyad, A. (2017). Makale başlığı. Yaşadıkça Eğitim, Online first. DOI

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L., & Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?. Scientometrics. Online first. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1581-y

Kitaplar:

Soyad, A. (2017). Kitabın adı. Yayınevi

Buckingham, D. (2000). After the death of childhood: Growing up in the age of electronic media.  Polity.

Yazarsız Editörlü Kitaplar

Soyad, A. A (Ed.). (Yıl). Editörlü kitabın adı. Yayınevi. DOI (eğer varsa)

Leitch, M. G., & Rushton, C. J. (Eds.). (2019). A new companion to Malory. D. S. Brewer.

Editörlü Kitapta Bölüm:

Soyad, A., & Soyad, B. (2017). Bölümün başlığı. A., Editor and B. Editor (Eds.) Editörlü kitabın adı (ss.xx-xx) içinde. Yayınevi

Prout, A., & James, A. (2015). A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, promise and problems.  In A. James and A. Prout (Ed.)  Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood (pp.6-28). Routledge

Birden Fazla Baskısı Olan Kitap:

Soyad, A. (Yıl). Kitabın başlığı (xx bs.). Yayınevi

Belcher, W. (2019). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success (2nd ed.). University of Chicago Press.

Seri Halinde Yayınlanan Kitaplar:

Soyad, A. A. (Yıl). Title of work: Capital letter also for subtitle (Vol. #)Yayınevi. DOI (eğer varsa)

David, A., & Simpson, J. (Eds.). (2006). The Norton anthology of English literature: The Middle Ages (8th ed.,Vol. A). W. W. Norton and Company.

Yayınlanmamış Doktora ve Yüksel Lisans Tezi:

Soyad, A. (Yıl). Tezin başlığı [Yayınlanmamış doktora tezi]. Üniversite.

Savahl, S. (2010). Ideological constructions of childhood [Unpublished doctorate thesis]. University of the Western Cape.

Editörlü Konferans Bildiri Kitabı:

Soyad, A. A., & Soyad, A. A. (Eds.). (Yıl). Bildiri kitabının başlığı. Yayınevi. URL

Huang, S., Pierce, R., & Stamey, J. (Eds.). (2006). Proceedings of the 24th annual ACM international conference on the design of communication. ACM Digital Library. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1166324&picked=prox

Online Kaynağı olan Bildiri/Sunumlar

Soyad, A. A., Soyad, B. B., Soyad, C. C., & Soyad, D. D. (Yıl, Ay Gün). Kaynağın adı [Kaynağın tanımı]. Sempozyum/Kongre Başlığı, Yer. URL

Bailey, C. (2019, April 5). How to get your brain to focus [Address]. TEDxManchester, Manchester, U.K. https://www.youtube.com/watch?v=Hu4Yvq-g7_Y

Sempozyum/Panel/Kongre/Konferanslarda Sunulan Bildiriler:

Soyad, A. A., Soyad, B. B., Soyad, C. C., & Soyad, D. D. (Yıl, Ay Gün). Bildiri başlığı. Chairperson & F. F. Chairperson (ed.), Oturum başlığı [Sunumun tanımı] Sempozyum/Kongre Başlığı, Yer. URL

Fabian, J. J. (2020, May 14). UX in free educational content. J. S. Doe (ed), The case of the Purdue OWL: Accessibility and online content development [Panel presentation] içinde, Computers and Writing 2020, Greenville, NC, United States.

Internet Kaynakları:

Soyad, A. (Yıl). Makale başlığıURL

National Association for the Education of Young Children (2009). NAEYC standards for early childhood professional preparation programs. https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/ProfPrepStandards09.pdf

Günlük Gazete Makaleleri:

Soyad, A. A. (Yıl, Ay Gün). Makale başlığı. Yayın adı. URL

Richards, C. (2019, December 9). Best music of 2019: Lana Del Rey sings lullabies about the end of America. Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/entertainment/music/best-music-of-2019-lana-del-rey-sings-lullabies-about-the-end-of-america/2019/12/06/6e82c5ec-15d8-11ea-a659-7d69641c6ff7_story.html

Yasalar/Yönetmelikler/Genelgeler vs:

Yasa Adı, Yasa Numarası. (Yıl). URL

The Patient Protection and Affordable Care Act, Publ. L. No. 111-148, 124 Stat. 119 (2010). https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ148/pdf/PLAW-111publ148.pdf

Devlet ya da Diğer Kurumlar Tarafından Sunulan Raporlar:

Organizasyon Adı. (Yıl). Raporun başlığı. URL

United States Government Accountability Office. (2019). Performance and accountability report: Fiscal Yıl 2019https://www.gao.gov/assets/710/702715.pdf

Yazarı Belli Olan Devlet ya da Diğer Kurumlar Tarafından Sunulan Raporlar:

Soyad, A. A., & Soyad, A. A. (Yıl). Raporun başlığı. Organizasyon Adı. URL

Palanker, D., Volk, J., Lucia, K., & Thomas, K. (2018). Mental health parity at risk: Deregulating the individual market and the impact on mental health coverage. National Alliance on Mental Illness. https://www.nami.org/About-NAMI/Publications-Reports/Public-Policy-Reports/Parity-at-Risk/ParityatRisk.pdf 

Yazarı Belli Olan Sivil Toplum Kuruluşları Raporları

Soyad, A. (Yıl of publication). Raporun başlığı (Rapor No. XXX). Organizasyon Adı. URL

Stuster, J., Adolf, J., Byrne, V., & Greene, M. (2018). Human exploration of Mars: Preliminary lists of crew tasks (Report No. NASA/CR-2018-220043). National Aeronautics and Space Administration. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20190001401.pdf