Değerlendirme Süreci

Yaşadıkça Eğitim dergisi başvuran aday makaleler için çift yönlü körleme değerlendirme süreci yürütmektedir. Başvurusu yapılan tüm aday makaleler orjinal olmalıdır. Başvurusu yapılan aday makalenin başka bir dergide devam eden değerlendirme süreci olmamalıdır. Ayrıca başvuru yapıldıktan sonra başka bir dergiye değerlendirme için başvurulmamalıdır. Bu tür başvuruların tespiti durumunda ilgili yazarın hiçbir şekilde başka başvurusu dergiye kabul edilmeyecektir. 

Dergi yönetim sistemine gelen çalışmalar en geç 2 hafta içerisinden aşağıdaki kriterlerde Editörlerin ön değerlendirmesinden geçer.Değerlendirmeler aşağıda belirlenen kriterler ölçüsünde yapılır;

  • Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu
  • Benzerlik oranı değerlendirmesi
  • Dergi bilimsel kurallarına uygunluğu  (APA 6 Kuralları)
  • Yayın dili (Öz, anahtar kelimelerin yeterliliği, yapılandırılmış öz çevirisi v.b.),

Editörler tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alanında uzman 2 hakeme iletilir.

Çalışma hakeme gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna belirtir. Belirtmeyen hakemler çalışmadan alınarak yeni hakem ataması gerçekleştirilir.

Çalışma niteliğine göre Hakemler için standart Değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir. Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir. Hakem değerlendirmeleri için süre 4 haftadır.

Çalışmalar için hakem görüşleri Editörlerin Nihai Kararı vermesinde yol göstericidir. Nihai karar daima Editörlere aittir.

Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir

  • Yayın Kabul edilebilir
  • Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir)
  • Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim (Çalışma yazarları tarafından geldikten sonra 2. tur değerlendirmesine alınır)
  • Yayınlanamaz (Red)

Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarıda belirtilen süre ile aynı şekilde işler. Hakem görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Hakem görüşleri Editörler tarafından en az iki hafta içerisinde incelenir.