İstanbul Kültür Eğitim Kurumları tarafından 1986 yılında yayımlanmaya başlanan Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi yıllarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci velilerinin ve öğrencilerinin başucu dergilerinden birisi olmuştur. Aralıksız 1986 yılından beri yayım hayatında olan Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi, 2015 yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yönetilen çift yönlü kör değerlendirme sürecini işleten (double-blind peer review) bilimsel bir dergi olarak yoluna devam etmektedir.

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi, kuram ve uygulama arasında bağ kurarak eğitim biliminin bilgi temeline katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla eğitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır.

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisinin temel amacı; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretimde ve yetişkin eğitiminde süreçlerin ve çıktıların iyileştirilmesine bilimsel katkıda bulunarak niteliği artırmaktır.

ISSN: 1300-1272

eISSN: 2667-4874

DOI ön ek: 10.33308

*ÖNEMLİ: Makalenizi yüklerken lütfen araştırmanız ile ilgili aldığınız Etik Kurul kararını da sisteme yükleyiniz.

*ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında aday makalenin tüm yazarlarının dergi otomasyon sistemine ORCID numaraları ile birlikte kaydedilmiş olması zorunluluktur. Bu, aday makale başvurusu yapan yazarın sorumluluğundadır. Değerlendirme sonrası yazar eklemesi yapılmayacaktır. 

 

Duyurular

Yeni Sayı

Cilt 38 Sayı 2 (2024): Yaşadıkça Eğitim
					Cilt 38 Sayı 2 (2024): Yaşadıkça Eğitim Gör
Yayınlanmış: 2024-05-20

Tüm sayı

Araştırma Makaleleri

 • Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Eğitsel İhtiyaçlarının Belirlenmesi

  Muhammed Abdulbaki Karaca- Hakan Sarı
  258-273
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382607
 • İngilizce Öğretmeni Adaylarının Dil Öğretiminde Asistanlık Uygulamasına İlişkin Görüşleri

  Sinan Bataklar- Aygül Bahadır
  274-283
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382716
 • Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının ve Ders Kitaplarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönlendirme Açısından İncelenmesi

  Melike Tural Sönmez
  284-306
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382623
 • Mükemmeliyetçilik ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Uğur Akpur
  307-318
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382600
 • İlkokul, Ortaokul ve Lise Matematik Dersi Öğretim Programlarında (2018) Kaynaşıklığın İncelenmesi

  Nurgül Kendirlioğlu Günhan- Nilay T. Bümen
  319-353
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382712
 • Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yardımcı Teknoloji Kullanmaya İlişkin Deneyimleri

  Feyat Kaya- Caner Kasap- Havva Aysun Karabulut- Ahmet Serhat Uçar
  354-371
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382618
 • Bebeklik Döneminde Doğal, Eşzamanlı ve Yerli Olmayan İki Dillilik Süreci: Vaka İnceleme

  Arzu Özyürek- Arzu Aydın- Mücahit Yuvacı
  372-391
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382626
 • Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Algıları Üzerine Bir İnceleme

  Sena Demiröz- Funda Dağ
  392-409
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382703
 • 8. Sınıf Öğrencilerinin Lise Tercihlerinin Belirlenmesinde Davranış Yatkınlığı Algılarının İncelenmesi

  Demet Duman- Serhat Süral
  410-431
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382629
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Rehberli Oyuna Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

  Muhsin Yörük- Menekşe Boz
  432-454
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382732
 • Özel Gereksinimli Çocuğu olan Ailelerin Dijital Oyunlara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

  Rabia Deniz- Fidan Güneş Gürgör Kılıç
  455-466
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382743
 • Öğretmenlerin Kriz Durumlarına ve Kriz Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

  Fatih Çelik- Rezzan Uçar
  467-481
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382555

Derleme Makaleler

 • Erken Çocuklukta Üstbilişin Doğası, Desteklenmesi ve Değerlendirilmesi

  Ebru Aydın- Ozge Ünsever
  482-500
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382696
 • Eğitimde Göçmen Çocuklar: Çeşitli Ülkelerde Uygulanan Eğitim Politikalarının İncelenmesi

  Fatma Çobanoğlu
  501-518
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382736
Tüm Sayıları Göster