Yayın Dili

Yayın Dili

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın başvurusu kabul etmektedir. Gönderilen aday makalelerin tam metin dilinin Türkçe veya İngilizce dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olması gerekir. Aday makalelerin yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, tam metin dili Türkçe olan çalışmalara genişletilmiş İngilizce özet (Extended Abstract) eklenmelidir.

Genişletilmiş İngilizce özet; tam metindeki giriş, amaç, yöntem, bulgular ve tartışma ve sonuç gibi başlıkları içerecek biçimde düzenlenmelidir. Genişletilmiş İngilizce özet en az 750 en çok 1000 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisine gönderilen aday makaleler için değerlendirme sürecinde yayın kurulu tarafından dil redaksiyonu talep edilebilir. Dil redaksiyonu talep edilen aday makaleler, önerilen akredite dil kuruluşlarında yaptırılır ve yaptırılan redaksiyonun belgesi yayın kuruluna ibraz edilmek durumundadır. Redakte edilmeyen ve belgelendirilemeyen çalışmalar yayına kabul edilmez.

Yazar(lar)ın çalışmalarına ilişkin redaksiyon sürecinde destek alabilecekleri firmalar aşağıda sunulmaktadır.