Cilt 38 Sayı 2 (2024): Yaşadıkça Eğitim

					Cilt 38 Sayı 2 (2024): Yaşadıkça Eğitim Gör
Yayınlanmış: 2024-05-20

Tüm sayı

Araştırma Makaleleri

 • Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Eğitsel İhtiyaçlarının Belirlenmesi

  Muhammed Abdulbaki Karaca- Hakan Sarı
  258-273
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382607
 • İngilizce Öğretmeni Adaylarının Dil Öğretiminde Asistanlık Uygulamasına İlişkin Görüşleri

  Sinan Bataklar- Aygül Bahadır
  274-283
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382716
 • Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının ve Ders Kitaplarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönlendirme Açısından İncelenmesi

  Melike Tural Sönmez
  284-306
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382623
 • Mükemmeliyetçilik ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Uğur Akpur
  307-318
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382600
 • İlkokul, Ortaokul ve Lise Matematik Dersi Öğretim Programlarında (2018) Kaynaşıklığın İncelenmesi

  Nurgül Kendirlioğlu Günhan- Nilay T. Bümen
  319-353
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382712
 • Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yardımcı Teknoloji Kullanmaya İlişkin Deneyimleri

  Feyat Kaya- Caner Kasap- Havva Aysun Karabulut- Ahmet Serhat Uçar
  354-371
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382618
 • Bebeklik Döneminde Doğal, Eşzamanlı ve Yerli Olmayan İki Dillilik Süreci: Vaka İnceleme

  Arzu Özyürek- Arzu Aydın- Mücahit Yuvacı
  372-391
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382626
 • Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Algıları Üzerine Bir İnceleme

  Sena Demiröz- Funda Dağ
  392-409
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382703
 • 8. Sınıf Öğrencilerinin Lise Tercihlerinin Belirlenmesinde Davranış Yatkınlığı Algılarının İncelenmesi

  Demet Duman- Serhat Süral
  410-431
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382629
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Rehberli Oyuna Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

  Muhsin Yörük- Menekşe Boz
  432-454
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382732
 • Özel Gereksinimli Çocuğu olan Ailelerin Dijital Oyunlara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

  Rabia Deniz- Fidan Güneş Gürgör Kılıç
  455-466
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382743
 • Öğretmenlerin Kriz Durumlarına ve Kriz Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

  Fatih Çelik- Rezzan Uçar
  467-481
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382555

Derleme Makaleler

 • Erken Çocuklukta Üstbilişin Doğası, Desteklenmesi ve Değerlendirilmesi

  Ebru Aydın- Ozge Ünsever
  482-500
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382696
 • Eğitimde Göçmen Çocuklar: Çeşitli Ülkelerde Uygulanan Eğitim Politikalarının İncelenmesi

  Fatma Çobanoğlu
  501-518
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2024382736