Erken Çocuklukta Üstbilişin Doğası, Desteklenmesi ve Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024382696

Anahtar Kelimeler:

Üstbiliş- Erken Çocukluk- Üstbilişsel Beceriler- Üstbilişin Değerlendirilmesi

Özet

Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar, küçük çocukların üstbilişsel becerilerden yararlanma kapasitesine sahip olduklarını ve bu becerilerin erken çocuklukta desteklenmesine dair gerekliliği ortaya koymuştur. Literatürde kısa bir geçmişi olan üstbilişin eğitim araştırmalarına dahil olması ile birlikte bu becerilerin kendiliğinden gelişip gelişmediği ya da hangi öğretim stratejileriyle desteklenebileceği konularında soru işaretleri doğmuştur. Bunlarla birlikte üstbiliş teriminin kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi noktasında hala birtakım sınırlılıklar bulunmaktadır. Özellikle üstbilişin bilişten ayrılan özellikleri ve biliş ile etkileşimi, diğer düşünme becerilerinden neden farklı olduğu ve terimin doğası hakkındaki soru işaretlerinin cevaplanması önem taşımaktadır. Bu çalışmada üstbiliş teriminin kökeni ve doğası açıklanmış, farklı üstbilişsel modeller karşılaştırılmış, erken çocuklukta üstbilişin ne doğrultuda geliştiği, nasıl desteklenebileceği ve değerlendirilebileceği konularında eğitimcilere ve araştırmacılara bir başvuru kaynağı oluşturmaya çalışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Ebru Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi

Ebru Aydın İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesidir. 

Ozge Ünsever, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Özge Ünsever İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesidir.

Referanslar

Adagideli, F. H. (2013). Investigation of young children's metacognitive and self-regulatory abilities in mathematics activities [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Boğaziçi Üniversitesi.

Akyol, H., Tertemiz, N., Pilten, G., & Pilten, P. (2016). İlkokulda üstbiliş stratejileri öğretimi: Kavramsal yapı ve örnek uygulamalar. Nobel Bilimsel Eserler.

Alexander, J. M., Carr, M., & Schwanenflugel, P.J. (1995). Development of metacognition in gifted children: directions for future research. Developmental Review, 15, 1-37. https://doi.org/10.1006/drev.1995.1001 DOI: https://doi.org/10.1006/drev.1995.1001

Annevirta, T., & Vauras, M. (2006). Developmental changes of metacognitive skill in elementary school children. Journal of Experimental Education, 74(3), 197–225. https://doi.org/10.3200/JEXE.74.3.195-226 DOI: https://doi.org/10.3200/JEXE.74.3.195-226

Arvidsson, T. S., & Kuhn, D. (2021). Realizing the full potential of individualizing learning. Contemporary Educational Psychology, 65, 101960. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2021.101960 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2021.101960

Askell-Williams, H., Lawson, M. J., & Skrzypiec, G. (2012). Scaffolding cognitive and metacognitive strategy instruction in regular class lessons. Instructional Science, 40(2), 413–443. DOI: https://doi.org/10.1007/s11251-011-9182-5

Aydın, E. (2022). Zihin haritalarıyla desteklenen üstbilişsel eğitim programının okul öncesi dönem çocuklarının üstbiliş, öz düzenleme ve yürütücü işlev becerilerine etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.

Aydın, E., & Dinçer, Ç. (2022). “I did it wrong, but I know it”: Young children's metacognitive knowledge expressions during peer interactions in math activities. Thinking Skills and Creativity, 45, 101104. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101104 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101104

Aydın, E., & Toran, M. (2023). Erken çocuklukta bilişsel becerilerin değerlendirilmesi: Yaklaşımlar, yöntemler ve sınırlılıklar. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 7(2), 219-243. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202372525

Azevedo, R. (2020). Reflections on the field of metacognition: Issues, challenges, and opportunities. Metacognition and Learning, 15, 91-98.

https://doi.org/10.1007/s11409-020-09231-x DOI: https://doi.org/10.1007/s11409-020-09231-x

Baird, J. R. (1990). Metacognition, purposeful enquiry and conceptual change. In E. Hegarty Hazel (Ed.), Improving teaching and learning in science and mathematics (pp.190- 200). Teaching College.

Baker, L. (1994). Fostering metacognitive development. In H.W. Reese (Ed.), Advances in child development and behavior (pp.201–239). Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/S0065-2407(08)60053-1

Blöte, A. W., Resing, W. C., Mazer, P., & Van Noort, D. A. (1999). Young children's organizational strategies on a same–different task: A microgenetic study and a training study. Journal of Experimental Child Psychology, 74(1), 21-43. https://doi.org/10.1006/jecp.1999.2508 DOI: https://doi.org/10.1006/jecp.1999.2508

Borkowski, J.G., Chan, K.S., & Muthukrishna, N. (2000). A process-oriented model of metacognition: links between motivation and executive functioning. Buros Institute of Mental Measurements. https://digitalcommons.unl.edu/burosmetacognition/2?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Fburosmetacognition%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Bosson, M. S., Hessels, M. G. P., Hessels-Schlatter, C., Berger, J-L., Kipfer, N. M., & Büchel, F. P. (2010). Strategy acquisition by children with general learning difficulties through metacognitive training. Australian Journal of Learning Difficulties, 15(1), 13-34. https://doi.org/10.1080/19404150903524523 DOI: https://doi.org/10.1080/19404150903524523

Brinck, I., & Liljenfors, R. (2013), The developmental origin of metacognition. Infant and Child Development, 22, 85-101. https://doi.org/10.1002/icd.1749 DOI: https://doi.org/10.1002/icd.1749

Brown, A. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F.E. Weinert & R.H. Kluwe, (Eds.), Metacognition, motivation, and understanding (pp.65-116). Lawrence Erlbaum.

Brown, A. L. (1978). Knowing when, where, and how to remember: A problem of metacognition. Advances in Instructional Psychology, 1, 77-165.

Bryce, D., & Whitebread, D. (2012). The development of metacognitive skills: Evidence from observational analysis of young children’s behavior during problem-solving. Metacognition and Learning, 7(3), 197–217. https://doi.org/10.1007/s11409-012-9091-2 DOI: https://doi.org/10.1007/s11409-012-9091-2

Butler, D. L., & Winne, P. H. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65(3), 245–281. https://doi.org/10.3102/00346543065003245 DOI: https://doi.org/10.3102/00346543065003245

Butterfield, E. C., Hacker, D. J., & Albertson, L. R. (1996). Environmental, cognitive, and metacognitive influences on text revision: Assessing the evidence. Educational Psychology Review, 8(3), 239–297. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01464075

Channa, M. A., Nordin, Z. S., Siming, I. A., Chandio, A. A., & Koondher, M. A. (2015). Developing reading comprehension through metacognitive strategies: A review of previous studies. English Language Teaching, 8, 181-186. https://doi.org/10.5539/elt.v8n8p181 DOI: https://doi.org/10.5539/elt.v8n8p181

Chatzipanteli, A., Grammatikopoulos, V., & Gregoriadis, A. (2014) Development and evaluation of metacognition in early childhood education. Early Child Development and Care, 184(8), 1223-1232. https://doi.org/10.1080/03004430.2013.861456 DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2013.861456

Chen, C., Wu, J., Wu, Y., Shangguan, X., & Li, H. (2022). Developing metacognition of 5- to 6-year-old children: Evaluating the effect of a circling curriculum based on Anji Play. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 11803. https://doi.org/ 10.3390/ijerph191811803 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph191811803

Chen, S., & Mcdunn, B. A. (2022). Metacognition: History, measurements, and the role in early childhood development and education. Learning and Motivation, 78, 101786. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2022.101786 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lmot.2022.101786

Chou, J. T. (2005). Young children’s metacognition in the context of reading and story construction. Journal of Taipei Municipal Teachers College, 36(1). 273-300.

Cross, D. R. & Paris, S. G. (1988). Developmental and instructional analyses of children’s metacognition and reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 80(2), 131-142. https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.2.131 DOI: https://doi.org/10.1037//0022-0663.80.2.131

Dabarera, C., Renandya, W. A., & Zhang, L. J. (2014). The impact of metacognitive scaffolding and monitoring on reading comprehension. System, 42, 462–473. https://doi.org/10.1016/j.system.2013.12.020 DOI: https://doi.org/10.1016/j.system.2013.12.020

DeLoache, J. S., Cassidy, D. J., & Brown, A. L. (1985). Precursors of mnemonic strategies in very young children’s memory. Child Development, 56(1), 125–137. https://doi.org/10.2307/1130180 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1985.tb00092.x

Demetriou, A., & Efklides, A. (1990). The objective and subjective structure of problem-solving abilities: metacognitive awareness from early adolescence to middle age. In H. Mandl, E. de Corte, S.N. Bennett, & H.F. Friedrich (Eds.), Learning and instruction in an international context (Volume 2.1): Social and cognitive aspects of learning and instruction (pp.161-179). Pergamon Press.

Escolano-Perez, E., Herrero-Nivela, M. L., & Anguera, M. T. (2019). Preschool metacognitive skill assessment in order to promote educational sensitive response from mixed-methods approach: Complementarity of data analysis. Frontiers in Psychology, 10, 1298. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01298 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01298

Fang, Z., & Cox, B. E. (1999). Emergent metacognition: A study of preschoolers' literate behavior. Journal of Research in Childhood Education, 13(2), 175-187. https://doi.org/10.1080/02568549909594738 DOI: https://doi.org/10.1080/02568549909594738

Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L. B. Resnick (Ed.), The nature of intelligence (pp.231-236). Erlbaum. DOI: https://doi.org/10.4324/9781032646527-16

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906–911. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906 DOI: https://doi.org/10.1037//0003-066X.34.10.906

Flavell, J. H. (1992). Perspectives on perspective taking. H. Beilin & P. Pufall (Eds.), Piaget’s theory: prospects and possibilities (pp.107-141). Erlbaum.

Flavell, J.H. (1971). First discussant’s comments: what is memory development the development of? Human Development, 14, 272-278. http://dx.doi.org/10.1159/000271221 DOI: https://doi.org/10.1159/000271221

Gascoine, L., Higgins, S., & Wall, K. (2017). The assessment of metacognition in children aged 4–16 years: A systematic review. Review of Education, 5, 3-37. https://doi.org/10.1002/rev3.3077 DOI: https://doi.org/10.1002/rev3.3077

Gavelek, J. R., & Raphael, T. E. (1985). Metacognition, instruction, and the role of questioning activities. In D.L. Forrest-Pressley, G.E. MacKinnon, & T.G. Waller (Eds.), Metacognition, cognition, and human performance: Volume 2 (pp.103-135). Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-262302-8.50008-0

Geurten, M., & Bastin, C. (2018). Behaviors speak louder than explicit reports: Implicit metacognition in 2.5-year-old children. Developmental Science, 12742. https://doi.org/10.1111/desc.12742 DOI: https://doi.org/10.1111/desc.12742

Gonzales, C. R., Fabricius, W. V., & Kupfer, A. S. (2018). Introspection plays an early role in children’s explicit theory of mind development. Child Development, 89(5), 1545–1552. https://doi.org/10.1111/cdev.12876 DOI: https://doi.org/10.1111/cdev.12876

Gourgey, A. F. (2001). Metacognition in basic skills instruction. In H.J. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction: Theory, research and practice (pp.17-32). Kluwer Academic Publishers. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-2243-8_2

Greene, J. A., Bolick, C. M., Jackson, W. P., Caprino, A. M., Oswald, C., & McVea, M. (2015). Domain-specificity of self-regulated learning processing in science and history digital libraries. Contemporary Educational Psychology, 42, 111–128. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2015.06.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2015.06.001

Hacker, D. J., Dunlosky, J., & Graesser, A. C. (1998). Metacognition in educational theory and practice. Erlbaum. DOI: https://doi.org/10.4324/9781410602350

Hartman, H. (2002). Metacognition in learning and instruction. Kluwer Academic Publishers. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-2243-8

Heyes C. (2016). Who knows? Metacognitive social learning strategies. Trends in Cognitive Sciences, 20(3), 204–213. https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.12.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.12.007

Hsieh, W., Ku, Y., & Chen, Y. (2013) Young children's metacognition in the context of telling a written story. Early Child Development and Care, 183(12), 1796-1810. https://doi.org/10.1080/03004430.2012.754436 DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2012.754436

Inhelder, B., & Piaget, J. (1964). The early growth of logic in the child: Classification and seriation. Routledge and Kegan Paul.

Istomina, Z. M. (1975). The development of voluntary memory in preschool-age children. Soviet Psychology, 13(4), 5-64. https://doi.org/10.2753/RPO1061-040513045 DOI: https://doi.org/10.2753/RPO1061-040513045

Jacobs, J. E., & Paris, S. G. (1987). Children's metacognition about reading: Issues in definition, measurement, and instruction. Educational Psychologist, 22(3-4), 255–278. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2203&4_4 DOI: https://doi.org/10.1080/00461520.1987.9653052

Jiang, Y., Ma, L., & Gao, L. (2016). Assessing teachers' metacognition in teaching: The teacher metacognition inventory. Teaching and Teacher Education, 59, 403–413. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.014 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.014

Kelemen, W. L., Frost, P. J., & Weaver, C. A. (2000). Individual differences in metacognition: Evidence against a general metacognitive ability. Memory & Cognition, 28(1), 92–107. https://doi.org/10.3758/BF03211579 DOI: https://doi.org/10.3758/BF03211579

Kendrick, M., & McKay, R. (2002). Uncovering literacy narratives through children's drawings. Canadian Journal of Education, 27(1), 45–60. https://doi.org/10.2307/1602187 DOI: https://doi.org/10.2307/1602187

Kleitman, S., & Narciss, S. (2019). Introduction to the special issue “applied metacognition: Real-world applications beyond learning”. Metacognition and Learning, 14(3), 335–342. https://doi.org/10.1007/s11409-019-09214-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s11409-019-09214-7

Kluwe, R. H. (1987). Executive decisions and regulation of problem solving behavior. In F.E. Weinert, & R.H. Kluwe (Eds.), Metacognition, motivation, and understanding (pp.31-64). Erlbaum.

Kramarski, B., & Mevarech, Z. R. (2003). Enhancing mathematical reasoning in the classroom: The effects of cooperative learning and metacognitive training. American Educational Research Journal, 40(1), 281–310. https://doi.org/10.3102/00028312040001281 DOI: https://doi.org/10.3102/00028312040001281

Kuhn, D. (1999). Metacognitive development. In L. Balter, & C.S. Tamis-LeMonda (Eds.) Child psychology. A handbook of contemporary issues (pp.259-286). Psychology Press.

Kuhn, D. (2022). Metacognition matters in many ways. Educational Psychologist, 57(2), 73–86. https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1988603 DOI: https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1988603

Kuhn, D., & Dean, D. (2004). A bridge between cognitive psychology and educational practice. Theory into Practice, 43(4), 268-273. https://doi.org/10.1207/s15430421tip43044 DOI: https://doi.org/10.1353/tip.2004.0047

Larkin, S. (2006). Collaborative group work and individual development of metacognition in the early years. Research in Science Education, 36, 7–27. https://doi.org/10.1007/s11165-006-8147-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s11165-006-8147-1

Larkin, S. (2010). Metacognition in young children. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203873373

Lyons, K. E., & Ghetti, S. (2011), The development of uncertainty monitoring in early childhood. Child Development, 82, 1778-1787. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01649.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01649.x

Maric, M., & Sakac, M. (2020). Metacognition in preschool children - Indicators, developmental and socio-educational differences. Československá Psychologie: Časopis Pro Psychologickou Teorii a Praxi, 64(1), 1–17.

Markman, E. M. (1977). Realizing that you don't understand: A preliminary investigation. Child Development, 48(3), 986-992. https://doi.org/10.2307/1128350 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1977.tb01257.x

Marulis, L. M., Palincsar, A. S., Berhenke, A. L., & Whitebread, D. (2016). Assessing metacognitive knowledge in 3–5-year olds: The development of a metacognitive knowledge interview (McKI). Metacognition and Learning, 11(3), 339–368. https://doi.org/10.1007/s11409-016-9157-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s11409-016-9157-7

Marzano, R. J., Brandt, R. S., Hughese, C. S., Jones, B. F., Presseisen, B. Z., Stuart, C., & Shho, R. C. (1988). Dimensions of thinking. Association for Supervision and Curriculum Development.

Mayer, R. E. (1998). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. Instructional Science, 26, 49–63. https://doi.org/10.1023/A:1003088013286 DOI: https://doi.org/10.1023/A:1003088013286

McLeod, J. (1997). Narrative and psychotherapy. Sage Publications, Inc. DOI: https://doi.org/10.4135/9781849209489

Moore, T. (1982) Understanding language. Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-16895-8

Nazarieh, M. (2016). A brief history of metacognition and principles of metacognitive instruction in learning. Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences, 2(2), 61-64.

Pappas, S., Ginsburg, H. P., & Jiang, M. (2003). SES differences in young children's metacognition in the context of mathematical problem solving. Cognitive Development, 18(3), 431–450. https://doi.org/10.1016/S0885-2014(03)00043-1 DOI: https://doi.org/10.1016/S0885-2014(03)00043-1

Paris, S. G., & Winograd, P. (1990). How metacognition can promote academic learning and instruction. In B. F. Jones & L. Idol (Ed.), Dimensions of thinking and cognitive instruction (pp.15–51). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Perry, N. E., Hutchinson, L., & Thauberger, C. (2008). Talking about teaching self-regulated learning: Scaffolding student teachers’ development and use of practices that promote self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 47(2), 97-108. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2007.11.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2007.11.010

Piaget, J. (1953). The origin of intelligence in the child. Routledge.

Pillow, B. H. (2008). Development of children’s understanding of cognitive activities. The Journal of Genetic Psychology, 169(4), 297–321. https://doi.org/10.3200/GNTP.169.4.297-321 DOI: https://doi.org/10.3200/GNTP.169.4.297-321

Ratner, J. (Ed.). (1970). Günümüzde eğitim (Çev. Ed. B. Ata & T. Öztürk). Pegem Akademi.

Roebers, C. M. (2017). Executive function and metacognition: Towards a unifying framework of cognitive self-regulation. Developmental Review, 45, 31–51. https://doi.org/10.1016/j.dr.2017.04.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.dr.2017.04.001

Safari, Y., & Meskini, H. (2016). The effect of metacognitive instruction on problem solving skills in Iranian students of health sciences. Global Journal of Health Science. Canadian Center of Science and Education, 8(1). 150-156. DOI: https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n1p150

Schneider, W., & Lockl, K. (2008). Procedural metacognition in children: evidence for developmental trends. In J. Dunlosky & R. A. Bjork (Eds.), Handbook of metamemory and memory (pp.391–409). Psychology Press.

Schoenfeld, A. H. (Ed.). (1987). Cognitive science and mathematics education. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1), 113-125. https://doi.org/10.1023/A:1003044231033 DOI: https://doi.org/10.1023/A:1003044231033

Schraw, G. (2001). Promoting general metacognitive awareness. In Hartman, H.J. (Eds.), Metacognition in learning and instruction (pp.3-16). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2243-8_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-2243-8_1

Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19(4), 460–475. https://doi.org/10.1006/ceps.1994.1033 DOI: https://doi.org/10.1006/ceps.1994.1033

Schraw, G., & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7, 351-371. https://doi.org/10.1007/BF02212307 DOI: https://doi.org/10.1007/BF02212307

Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36(1-2), 111–139. https://doi.org/10.1007/s11165-005-3917-8 DOI: https://doi.org/10.1007/s11165-005-3917-8

Sperling, R. A., Howard, B. C., Miller, L. A., & Murphy, C. (2002). Measures of children's knowledge and regulation of cognition. Contemporary Educational Psychology, 27(1), 51–79. https://doi.org/10.1006/ceps.2001.1091 DOI: https://doi.org/10.1006/ceps.2001.1091

Ünsever, Ö. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin düşünme becerileri eğitimine ilişkin görüşlerinin öğretmeye yönelik üstbilişsel farkındalıkları açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.

Veenman, M. V. J. (2005). The assessment of metacognitive skills: What can be learned from multi-method designs? In C. Artelt, & B. Moschner (Ed.), Lernstrategien und metakognition: Implikationen für forschung und praxis (pp.75-97). Waxmann.

Veenman, M. V. J., Van Hout-Wolters, B. H. A. M., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition Learning, 1, 3–14. https://doi.org/10.1007/s11409-006-6893-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s11409-006-6893-0

Verschaffel, L. (1999). Realistic mathematical modelling and problem solving in the upper elementary school: Analysis and improvement. In J. H. M. Hamers, J. E. H. Van Luit, & B. Csapo (Eds.), Teaching and learning thinking skills. Contexts of learning (pp.215–240). Swets & Zeitlinger.

Wellman, H. (1985). The child’s theory of mind: The development of conscious cognition. The growth of reflection in children. Academic Press.

Whitebread, D., & Neale, D. (2020). Metacognition in early child development. Translational Issues in Psychological Science, 6(1), 8–14. https://doi.org/10.1037/tps0000223 DOI: https://doi.org/10.1037/tps0000223

Whitebread, D., & O’Sullivan, L. (2012). Preschool children's social pretend play: supporting the development of metacommunication, metacognition and self-regulation. International Journal of Play, 1(2), 197–213. https://doi.org/10.1080/21594937.2012.693384 DOI: https://doi.org/10.1080/21594937.2012.693384

Whitebread, D., Bingham, S., Grau, V., Pino Pasternak, D., & Sangster, C. (2007). Development of metacognition and self-regulated learning in young children: Role of collaborative and peer-assisted learning. Journal of Cognitive Education and Psychology, 6(3), 433–455. https://doi.org/10.1891/194589507787382043 DOI: https://doi.org/10.1891/194589507787382043

Whitebread, D., Coltman, P., Pasternak, D. P., Sangster, C., Grau, V., Bingham, S., Almeqdad, Q., & Demetriou, D. (2009). The development of two observational tools for assessing metacognition and self-regulated learning in young children. Metacognition and Learning, 4(1), 63-85. https://doi.org/10.1007/s11409-008-9033-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s11409-008-9033-1

Winne, P. H., & Perry, N. E. (2000). Measuring self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Ed.), Handbook of self-regulation (pp.531-566). https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50045-7 DOI: https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50045-7

Zepeda, C. D., Richey, J. E., Ronevich, P., & Nokes-Malach, T. J. (2015). Direct instruction of metacognition benefits adolescent science learning, transfer, and motivation: An in vivo study. Journal of Educational Psychology, 107(4), 954–970. https://doi.org/10.1037/edu0000022 DOI: https://doi.org/10.1037/edu0000022

Zohar, A., & Lustov, E. (2018). Challenges in addressing metacognition in professional development programs in the context of instruction of higher- order thinking. In Y. Weinberger & Z. Libman (Eds.) Contemporary pedagogies in teacher education and development (pp.87-100). Intech Open. https://doi.org/10.5772/intechopen.76592 DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.76592

İndir

Yayınlanmış

2024-05-20

Nasıl Atıf Yapılır

Aydın, E., & Ünsever, O. (2024). Erken Çocuklukta Üstbilişin Doğası, Desteklenmesi ve Değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 38(2), 482–500. https://doi.org/10.33308/26674874.2024382696

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler