İngilizce Öğretmeni Adaylarının Dil Öğretiminde Asistanlık Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024382716

Anahtar Kelimeler:

Öğretim Asistanlığı- Öğretim Asistanlığı Uygulaması- Öğretim Kalitesi- Yabancı Dil Uygulaması- Yabancı Dilde Öğretmen Eğitimi

Özet

Bu çalışmanın amacı İngilizce Öğretmenliği (ELT) son sınıf öğrencilerinden toplanan Öğretmen Asistanlığı Uygulaması (TAP) hakkındaki görüşlerini analiz etmektir. Temel amaç, TAP'ın yabancı dil olarak İngilizce öğretmen adaylarının öğretim niteliklerini nasıl etkilediğini araştırmak ve ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel bir yaklaşım ve amaçlı örnekleme yaklaşımı kullanılarak tasarlanmıştır. Veriler açık uçlu sorular kullanılarak toplanmış ve nitel içerik analizi yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Kanıtlara dayanarak TAP'a ilişkin Pedagojik içerik bilgisi ve öğretme niteliklerinde mükemmelleşme, farkındalık yaratma ve öğretmen rollerinin iyileştirilmesi, sınıfta öğretmenlik mesleğini profesyonel olarak gerçekleştirmenin yararları ve çoklu görevlerin geliştirilmesi gibi önemli temalar ortaya çıkarılmıştır. Öğretmen adaylarından alınan yanıtlarla, bahsedilen temaların, öğretmenlik ve mesleki bağlamda pratik becerilerin geliştirilmesi için olumlu bir atmosfer oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Sinan Bataklar, İstanbul Kültür Üniversitesi

Sinan Bataklar İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesidir.

Aygül Bahadır, Antalya Bilim Üniversitesi

Aygül Bahadır, Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisidir. 

Referanslar

Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Waddington, D. I., Wade, C. A., & Persson, T. (2015). Strategies for teaching students to think critically: A meta-analysis. Review of Educational Research, 85(2), 275–314. https://doi.org/10.3102/0034654314551063 DOI: https://doi.org/10.3102/0034654314551063

Bernard, H.R. (2002). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches (3rd Ed.). Alta Mira Press.

Boei, F., Dengerink, J., Geursen, J., Kools, Q., Koster, B., Lunenberg, M., & Willemse, M. (2015). Supporting the professional development of teacher educators in a productive way. Journal of Education for Teaching, 41, 351–368. https://doi:10.1080/02607476.2015.1080403 DOI: https://doi.org/10.1080/02607476.2015.1080403

Borg, S. (2006). The distinctive characteristics of foreign language teachers. Language Teaching Research, 10(1), 3–31. https://doi.org/10.1191/1362168806lr182oa DOI: https://doi.org/10.1191/1362168806lr182oa

Brooks, V., & Sikes, P. (1997). The good mentor guide: Initial teacher education in secondary schools. Open University Press. https://doi.org/10.1080/0141192970230204 DOI: https://doi.org/10.1080/0141192970230204

Buckley, J. W., & Chiang, H. (1976). Research methodology and business decisions. Natl Assoc of Accat.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Multilingual Matters.

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer T., Walkem K., Young S., Bywaters D., & Walker K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. Journal of Research in Nursing, 25(8), 652–661. https://doi:10.1177/1744987120927206 DOI: https://doi.org/10.1177/1744987120927206

Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

Crotty, M. (1998). The foundations of social research: meaning and perspective in the research process. Sage.

Cummins, J. (2001). Bilingual children’s mother tongue: Why is it important for education? Sprogforum, 7, 15-20. Dale, E. (1969). Audio-visual methods in teaching (3rd ed.). Holt, Rinehart & Winston. https://doi.org/10.1080/09523986908547873 DOI: https://doi.org/10.1080/09523986908547873

Datnow, A., & Hubbard, L. (2016). Teacher capacity for and beliefs about data-driven decision making: A literature review of international research. Journal of Educational Change, 17, 7–28 https://doi.org/10.1007/s10833-015-9264-2. DOI: https://doi.org/10.1007/s10833-015-9264-2

Dincer, A., Goksu, A., Takkac, A., & Yazici, M. (2013). Common characteristics of an effective English. The International Journal of Educational Researchers, 4(3), 1–8.

Downe‐Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications, and issues. Health Care for Women International, 13(3), 313-321. https://doi.org/10.1080/07399339209516006 DOI: https://doi.org/10.1080/07399339209516006

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford University Press.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Freeman, D. (2002). The hidden side of the work: teacher knowledge and learning to teach. A perspective from North American educational research on teacher education in English language teaching. Language Teaching, 35(1), 1-13. http://dx.doi.org/10.1017/S0261444801001720. DOI: https://doi.org/10.1017/S0261444801001720

Hammarberg, K., Kirkman, M., & de Lacey, S. (2016). Qualitative research methods: when to use them and how to judge them. Human Reproduction, 31(3), 498-501. https://doi.org/10.1093/humrep/dev334 DOI: https://doi.org/10.1093/humrep/dev334

Harvey, L. (1994). Continuous quality improvement: a system-wide view of quality in higher education. In P. Knight (Ed.) University-wide change, staff and curriculum development, staff and educational development association (pp.47-70). SEDA Paper.

Ho, S. K., & Wearn, K. (1995). A TQM model for higher education and training. Training for Quality, 3(2), 25–33. https://doi.org/10.1108/09684879510087503 DOI: https://doi.org/10.1108/09684879510087503

Inbar-Lourie, O. (2008). Constructing a language assessment knowledge base: A focus on language assessment courses. Language Testing, 25(3), 385-402. https://doi.org/10.1177/0265532208090158. DOI: https://doi.org/10.1177/0265532208090158

Harris, J., & Hofer, M. (2011) Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in action. Journal of Research on Technology in Education, 43(3), 211-229. https://doi.org/10.1080/15391523.2011.10782570 DOI: https://doi.org/10.1080/15391523.2011.10782570

Lee, J. J. (2010). The uniqueness of EFL teachers: Perceptions of Japanese learners. TESOL Journal, 1(1), 23–48. https://doi.org/10.5054/tj.2010.214881 DOI: https://doi.org/10.5054/tj.2010.214881

Lenkauskaitė, J. (2020). Service-learning in problem solving in the community: Pre-service teachers’ reflection on their experience. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 1(10), 67–81. https://doi.org/10.21277/sw.v1i10.523 DOI: https://doi.org/10.21277/sw.v1i10.523

McKeegan, P. (1998). Using undergraduate teaching assistants in a research methodology course. Teaching of Psychology, 25(1), 11-14. https://doi.org/10.1207/s15328023top2501_4 DOI: https://doi.org/10.1207/s15328023top2501_4

Odom, F. S., Ho, P. S., & Moore, L. L. (2014). The Undergraduate Leadership Teaching Assistant (ULTA): A high-impact practice for undergraduates studying leadership. Journal of Leadership Education, 13(2), 152-161. https://doi.org/10.12806/V13/I2/A2 DOI: https://doi.org/10.12806/V13/I2/AB2

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Administration and Policy in Mental Health, 42(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y DOI: https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Patton, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. Qualitative Social Work, 1(3), 261-283. https://doi.org/10.1177/1473325002001003636 DOI: https://doi.org/10.1177/1473325002001003636

Popham, W. J. (1993). Educational evaluation. Simon and Schuster Publishing, Inc.

Sahney, S., Banwet, D. K., & Karunes, S. (2004). Conceptualizing total quality management in higher education. The TQM Magazine, 16(2), 145–159. https://doi.org/10.1108/09544780410523044 DOI: https://doi.org/10.1108/09544780410523044

Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781529682571 DOI: https://doi.org/10.4135/9781529682571

Shulman, L. S. (1986). Paradigms and research programs in the study of teaching: A contemporary perspective. In M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (pp. 3-36). Macmillan.

Spradley, J. P. (1979). Ethnography and culture. In J. P. Spradley (Ed.), The ethnographic interview (pp. 3). Brace Jovanovich College Publishers.

Stearns, P. N., & Gienow-Hecht, J. C. (2010). Emotions history in the United States: Goals, methods, and promise. In Jessica CE Gienow-Hecht (Ed.) Emotions in American history: An international assessment (pp.15-27). Berghahn Books.https://doi.org/10.1515/9781845458195-005 DOI: https://doi.org/10.1515/9781845458195-005

Stronge, J. H. (2007). Qualities of effective teachers (2nd ed.). ASCD.

Wang, M. C., Haertel, G. D., & Walberg, H. J. (1993). Towards a knowledge base for school learning. Review of Educational Research, 63, 249-294. https://doi.org/10.3102/00346543063003249 DOI: https://doi.org/10.3102/00346543063003249

Yayınlanmış

2024-05-20

Nasıl Atıf Yapılır

Bataklar, S., & Bahadır, A. (2024). İngilizce Öğretmeni Adaylarının Dil Öğretiminde Asistanlık Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 38(2), 274–283. https://doi.org/10.33308/26674874.2024382716

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri