Cilt 36 Sayı 3 (2022): Yaşadıkça Eğitim

					Cilt 36 Sayı 3 (2022): Yaşadıkça Eğitim Gör
Yayınlanmış: 2022-09-30

Tüm sayı

Araştırma Makaleleri

 • Türkiye’de Erken Çocuklukta STEM Eğitimi: Araştırmalarda Eğilimler

  Ahmet Erol- Mustafa Erol
  590-609
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363442
 • Okul Müdürlerinin Etik Davranışları ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Abdullah Balıkçı
  610-626
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363440
 • Zekâ Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç ve Dikkat Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

  Elif Yılmaz- Yasemin Yüzbaşıoğlu- Nursen Hacıtahiroğlu
  627-642
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363408
 • Öğretim Strateji, Yöntem ve Tekniklerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi: Meta Analiz

  Münevver Subaşı Çolak- Sevda Doğan Dolapçıoğlu
  643-655
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363424
 • COVID-19 Pandemi Sürecinde Ebeveyn Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Açık Hava Oyun Deneyimlerindeki Değişimler

  Hazel Sıla Menteş- Şule Sarıbaş
  656-672
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363422
 • Beceri Temelli Ortaokul Matematik Sorularının İncelenmesi

  Diler Kedikli- Yasemin Katrancı
  673-696
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363446
 • Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Babaların Akılcı Olmayan İnançları ve Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Hüsniye Mümünoğlu- Pınar Bağçeli Kahraman
  697-715
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363418
 • Ortaokul Öğrencilerinde Oyun Bağımlılığı ile Sorumluluk Duygusu-Davranışı ve Sosyal Beceriler

  Ayşe Arslan- İbrahim Taş
  716-731
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363453
 • Unutulmuş Bir Okul Yöneticisi: Okul Müdür Yardımcılarının Yönetim Tarzları Okul İklimini Nasıl Etkiler?

  Mehmet Yiğit- Bünyamin Ağalday
  732-750
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363447
 • Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi

  Yasin Ozturk- Zeliha Özer- Merve Gangal
  751-774
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363464
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Duygu Durumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerini Yordama Gücü

  Tarık Başar- Hasan Dilek- Meltem Polat- Kübra Macar
  775-793
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363431
 • İngilizce Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklikleri ve Yardım İsteme Eğilimlerinin İncelenmesi

  Canan Koç- Esmira Mehdiyev
  794-812
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363470
 • Kolb’un Yenilenen Öğrenme Stili Sınıflamasına İlişkin Bir İnceleme

  İlke Evin Gencel- Mustafa Erdoğan
  813-833
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363492
 • Bir Sınıf Öğretmeninin Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımıyla İlişkilendirilebilir Uygulamaları

  Saadet Zoraloğlu- Ali Ekber Şahin
  834-854
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363510
 • Boş Küme ve Venn Şeması Kavramlarına İlişkin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Metaforik Algılarının İncelenmesi

  Ali Soydan- Nurullah Yazıcı
  855-873
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022363428

Derleme Makaleler