COVID-19 Pandemi Sürecinde Ebeveyn Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Açık Hava Oyun Deneyimlerindeki Değişimler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363422

Anahtar Kelimeler:

Açık Hava Oyunları- Açık Hava Oyun Deneyimleri- COVID-19 Pandemisi- Pandemi Döneminde Oyun- Okul Öncesi Dönem Çocukları

Özet

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının açık hava oyun deneyimlerinin COVID-19 pandemisi öncesi ve COVID-19 pandemi süreci ile karşılaştırılarak incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini, Adana ilinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 3-6 yaş grubunda bulunan çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Pandemi Döneminde Çocukların Açık Hava Oyun Deneyimleri” anketi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler frekans ve yüzde alma tekniği kullanılarak analiz edilirken, nitel veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda çocuklarının pandemi öncesine kıyasla açık havada belirgin bir şekilde daha az oyun oynadıkları, oyun alanlarının daraldığı ve akran etkileşimlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Açık hava oyun deneyimleri sırasında çocukların çoğunlukla maske ve hijyene dikkat edebilirken, sosyal mesafeye dikkat edemedikleri görülmüştür. Ayrıca bulgular, ebeveynlerin açık hava oyun alanlarını birçok açıdan yetersiz bulduğunu ortaya koymuştur.  Pandemi sürecinde aile içi etkileşimin artması ve çocukların özbakım becerilerinin gelişmesi ise bu sürecin olumlu yönleri olarak değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Menteş, H. S., & Sarıbaş, Şule. (2022). COVID-19 Pandemi Sürecinde Ebeveyn Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Açık Hava Oyun Deneyimlerindeki Değişimler. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 656–672. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363422

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri