Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Babaların Akılcı Olmayan İnançları ve Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363418

Anahtar Kelimeler:

Akılcı Olmayan İnançlar- Baba- Çocuk Hakları- Okul Öncesi Eğitim

Özet

Bu araştırma babaların akılcı olmayan inançları ve çocuklarının haklarına yönelik görüşleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırma, 193 baba ile yürütülmüştür. Araştırmada “Ebeveyn Çocuk Haklarına Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Anne- Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği” gönüllü babalar tarafından çevrimiçi ortamda doldurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre babaların akılcı olmayan inançlarının gelir durumuna göre “beklentiler” alt boyutunda dar gelirli babaların lehine farklılaştığı, babaların akılcı olmayan inançlarının ilköğretim mezunu babalar lehine farklılaştığı belirlenmiştir. Babaların sahip olduğu akılcı olmayan inançlar” Mükemmeliyetçilik” alt boyutu ile çocuk haklarına yönelik tutumlarından “Koruma ve Bakım”, “Devlet Desteği ve Güvencesi” ve “Kendi Kendine Karar Verme” alt boyutlarının ilişkili bulunduğu görülmüştür. Ayrıca babaların akılcı olmayan inançları ile çocuk haklarına yönelik tutumlarından Kendi Kendine Karar Verme alt boyutu arasında da düşük düzeyde pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Mümünoğlu, H., & Bağçeli Kahraman, P. (2022). Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Babaların Akılcı Olmayan İnançları ve Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 697–715. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363418

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri