Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Duygu Durumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerini Yordama Gücü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363431

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Öğretmeni- Mesleki Tükenmişlik- Duygu Durumu

Özet

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları duygu durumlarının onların mesleki tükenmişliklerini ne düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bu amaç doğrultusunda, yordayıcı korelasyonel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise Kırşehir ve Nevşehir illerinde görev yapmakta olan 226 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada “Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu” ve “Öğretmen Duygu Anketi” olmak üzere iki veri toplama aracından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ise Anova ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin düşük düzeyde mesleki tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin “öfke”, “umutsuzluk”, “yorgunluk” gibi olumsuz duyguların aksine “mutluluk”, “gurur” ve “sevgi” gibi olumlu duyguları daha çok yaşadıkları tespit edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları duygu durumlarının ise onların mesleki tükenmişlik düzeylerini anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Başar, T., Dilek, H., Polat, M., & Macar, K. (2022). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Duygu Durumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerini Yordama Gücü. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 775–793. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363431

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri