Kolb’un Yenilenen Öğrenme Stili Sınıflamasına İlişkin Bir İnceleme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363492

Anahtar Kelimeler:

Deneyimsel Öğrenme- Öğrenme Stilleri- Kolb'un Öğrenme Stilleri Envanteri

Özet

Kolb’un, deneyimsel öğrenme kuramının önemli bir boyutunu oluşturan öğrenme stilleri kavramı, öğrenen merkezli eğitim programlarının ve öğretim tasarımlarının geliştirilmesi sürecinde önemli bir unsurdur. Alanyazında yaygın olarak kullanılan Kolb’un Öğrenme Stilleri Envanteri, yerleştirme, özümseme, ayrıştırma ve değiştirme olmak üzere dört temel öğrenme stilini kapsayan yapıdan, deneysel ve klinik araştırma bulguları doğrultusunda, dokuz öğrenme stilini kapsayan bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu çalışmanın temel amacı; deneyimsel öğrenme kuramına ilişkin güncel bilgilerin ve dokuz öğrenme stilinin belirlenme sürecinin paylaşılmasıdır. Bu amaçla betimsel tarama modelinde yapılandırılan çalışmada, Kolb’un Öğrenme Stilleri Envanteri, Deneyimsel Eğitim Merkezi’nin internet sitesi www.demturkey.com aracılığıyla, kolay örnekleme yöntemlerinden kısıtlamasız öz-seçimli yöntemle ulaşılan 1345 kişiye uygulanmıştır. Araştırmada, katılımcıların benimsediği öğrenme stillerinin başlatan, yapan, deneyimleyen, dengeleyen, yansıtan, imgeleyen, analiz eden, düşünen ve karar veren biçiminde sıralandığı, baskın öğrenme stilinin cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Gencel, İlke E., & Erdoğan, M. (2022). Kolb’un Yenilenen Öğrenme Stili Sınıflamasına İlişkin Bir İnceleme. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 813–833. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363492

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri