Zekâ Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç ve Dikkat Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363408

Anahtar Kelimeler:

Bilimsel Süreç Becerileri- Dikkat Becerileri- Okul Öncesi Eğitim- Zekâ Oyunları

Özet

MEB-Zekâ Oyunları Okul Öncesi Kurs Programı kapsamında uygulanan zekâ oyunlarının çocukların bilimsel süreç becerileri ve dikkat becerilerine etkisinin incelendiği bu araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanmıştır.  Araştırmanın çalışma grubu, 60-72 aylık Zekâ Oyunları Okul Öncesi Kurs Programına katılan 30 çocuk deney grubu, aynı kurumlarda eğitim programına katılmayan 29 çocuk ise kontrol grubu olmak üzere 59 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, 60-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği ve 5 Yaşındaki Çocuklar İçin Konsantrasyon Testi olmak üzere üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Zekâ Oyunları Okul Öncesi Kurs Programına katılan deney grubundaki çocukların tahmin-çıkarım-bilimsel iletişim, ölçme ve gözlem alt boyutları ile bilimsel süreç becerileri toplam puan ortalamalarının ve dikkat beceri puan ortalamalarının kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, E., Yüzbaşıoğlu, Y., & Hacıtahiroğlu, N. (2022). Zekâ Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç ve Dikkat Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 627–642. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363408

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri