Cilt 36 Sayı 1 (2022): Yaşadıkça Eğitim

					Cilt 36 Sayı 1 (2022): Yaşadıkça Eğitim Gör
Yayınlanmış: 2022-01-21

Tüm sayı

Araştırma Makaleleri

 • Öğretmen Adaylarının Düşünme Becerileri: Yanal Düşünme ile Bilişsel Esneklik Arasındaki İlişki

  Çiğdem Şahin-Taşkın- Hanife Esen-Aygün
  1-15
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361326
 • İlkokul Öğrencilerinin Sözel Problem Çözerken Kullandıkları Görsel ve Görsel Olmayan Temsillerin İncelenmesi

  Emel Çilingir Altıner- Halil Önal
  16-34
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361344
 • Okul Yöneticilerinin Analitik ve Bütüncül Düşünme Tarzlarına Göre Çatışma Eylem Stillerinin İncelenmesi

  Tuba Akpolat- Ebru Oğuz
  35-50
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361338
 • Öğretmenlerin Sınıf İçi Gündelik Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma

  Abdullah Selvitopu- Gülşen Köroğlu
  51-65
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361352
 • Türkiye’de Eğitim ve Öğretim Programları, Çevre Okuryazarlığının Gerçekleştirilmesini Ne Kadar Desteklemektedir?

  Serap Öz-Aydın- Senem Ekersoy- Beyza Özkan
  66-89
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361354
 • Söz Uçar, Yazı Dikkat Çeker: Resimli Çocuk Kitapları Kapsamında Erken Yazı Farkındalığı

  Elif Kural- Fatma Merve Şimşek
  90-104
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361363
 • Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Satranç Eğitimi Alan Ebeveynlerin Satranç Eğitimine İlişkin Görüşleri

  Ebru Kaplan- Oğuz Serdar Kesicioğlu- Sırma Aydın
  105-125
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361341
 • Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Aşırı Yükleme ve Sosyal Ağ Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi

  Ufuk Tuğtekin
  126-145
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361350
 • COVID-19’un Zorlukları: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri ve Karantina Sırasındaki Deneyimleri

  Gökhan Güneş- Mehmet Toran
  146-161
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361367
 • Çocuklarda Ayrılık Kaygısı ile Anne-Babanın Ayrılık Kaygısı ve Ebeveynliğe Yönelik Tutumları

  Serayi Betül Çetin- Özlem Haskan Avcı
  162-182
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361288
 • “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Okulu Yönetmek” Olgusuna İlişkin Okul Yöneticilerinin Metaforik Algıları

  Bayram Bozkurt- Halil İbrahim Aktaş
  183-197
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361361
 • Öğretmenlerin Bakış Açısından Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Yeterliklerinin Değerlendirilmesi

  Zafer Kiraz
  198-216
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361371
 • Mobil Öğrenmeyi Benimseme Düzeyinin Yeniliğin Yayılması Teorisi Bağlamında İncelenmesi

  Mithat Elçiçek- Ata Pesen
  217-232
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361377
 • Okul Yöneticilerinin Duygusal ve Sosyal Zekâları ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Baran Barış Yıldız- Tevfik Sertaç Çelikceken- Mesut Gülper
  233-251
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022361372