“COVID-19 Pandemisi Sürecinde Okulu Yönetmek” Olgusuna İlişkin Okul Yöneticilerinin Metaforik Algıları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022361361

Anahtar Kelimeler:

İçerik analizi- COVID-19- Metafor- Okul yöneticisi

Özet

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin COVID-19 pandemisi sürecinde okulu yönetmek olgusuna ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre belirlenen ve Gaziantep’te görev yapan 114 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki katılımcıların çeşitliliği çalıştıkları okul kademesi, cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve kıdem gibi demografik özellikler ile sağlanmıştır.  Elde edilen veriler içerik analizine tâbi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda COVID-19 pandemisi sürecinde okul yönetimi olgusuna ilişkin oluşturulan 114 metafor; krizi yönetmek, belirsizlikle yaşamak, risk altında olmak, sorumluluk taşımak, liderlik yapmak, boşuna çabalamak, değişimi yönetmek, mücadele etmek, keyif almamak, yetki eksikliği ve yoğun iş yükü olmak üzere 11 kategori altında sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgular ve sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-21

Nasıl Atıf Yapılır

Bozkurt, B., & Aktaş, H. İbrahim. (2022). “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Okulu Yönetmek” Olgusuna İlişkin Okul Yöneticilerinin Metaforik Algıları. Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 183–197. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361361

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri