İlkokul Öğrencilerinin Sözel Problem Çözerken Kullandıkları Görsel ve Görsel Olmayan Temsillerin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022361344

Anahtar Kelimeler:

Sözel Problem Çözme- Görsel ve Görsel Olmayan Temsil- Şematik Temsil- Resimsel Temsil- Sembolik Temsil

Özet

Araştırmanın amacı, öğrencilerin problem çözerken kullandığı görsel ve görsel olmayan temsilleri belirlemek ve bu temsiller arasındaki varsayılan farklılıkların sözel problem çözme performansını yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırmada iç içe karma desen kullanılmıştır. Tematik ve ilişkisel desen kullanılmıştır.  Türkiye’nin Ankara ve Adana illerinde bulunan ilkokullarındaki 4. sınıf öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Matematiksel İşlem Testi’ne verilen doğru ve yanlış cevaplar ve bu teste verilen çözümler incelenerek tercih edilen temsil türleri belirlenmiştir. Analizler sonuncunda testteki her bir problemin çözümünde sembolik temsil türü tercih edilmesine rağmen şematik temsil ile çözülmüş soruların doğru cevaplanma oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanında araştırmadaki temsil türlerinden sadece şematik temsili tercih etmenin problem çözme performansını yordadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda ilkokul öğretmenlerinin sınıflarında matematiksel problem çözerken görsel temsilleri de çözüm yollarına dâhil etmeleri konusunda öğretmenlere eğitim verilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-21

Nasıl Atıf Yapılır

Çilingir Altıner, E., & Önal, H. (2022). İlkokul Öğrencilerinin Sözel Problem Çözerken Kullandıkları Görsel ve Görsel Olmayan Temsillerin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 16–34. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361344

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri