Söz Uçar, Yazı Dikkat Çeker: Resimli Çocuk Kitapları Kapsamında Erken Yazı Farkındalığı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022361363

Anahtar Kelimeler:

Yazı olarak niteleme- Dikkati yazıya çeken özellikler- Erken yazı farkındalığı- Resimli çocuk kitapları- Erken çocukluk

Özet

Dikkati yazıya çeken özellikler resimli çocuk kitapları aracılığıyla örneklendirilmiş ve kitapların bu özelliklerden hangisini kapsadığı belirlenmiştir. Uygun örnekleme ile seçilen 59 resimli çocuk kitabına doküman incelemesi yapılmış ve oluşturulan alt temalar ve kategorilere göre kitapların sahip olduğu özellikler belirlenmiştir. Kitapların dikkati yazıya çeken özellikler teması kapsamında betimsel analizi yapılmıştır. Görseldeki yazı alt teması; etiketler, çevresel yazı, konuşmanın gösterimi, sesin gösterimi ve harfin gösterimi kategorilerine ayrılırken metindeki yazı alt teması yazı biçimi değişikliği ve özel yazı tipi kullanımı kategorilerine ayrılmıştır. Dikkati yazıya çeken özelliklere ait kategoriler altında toplanan kitap sayısı şöyledir: Etiketler kategorisinde 32 tane kitap, çevresel yazı kategorisinde 40 tane kitap, konuşmanın gösterimi kategorisinde 16 tane kitap, sesin gösterimi kategorisinde 26 tane kitap, harfin gösterimi kategorisinde 9 tane kitap, yazı biçimi değişikliği kategorisinde 52 tane kitap, özel yazı tipi kullanımı kategorisinde 29 tane kitap. İncelenen kitaplarda en sık yazı biçimi değişikliği ve çevresel yazı özelliklerine rastlanırken en az rastlanan özellik harfin gösterimi olmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-21

Nasıl Atıf Yapılır

Kural, E., & Şimşek, F. M. (2022). Söz Uçar, Yazı Dikkat Çeker: Resimli Çocuk Kitapları Kapsamında Erken Yazı Farkındalığı. Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 90–104. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361363

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri