COVID-19’un Zorlukları: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri ve Karantina Sırasındaki Deneyimleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022361367

Anahtar Kelimeler:

COVID-19 salgını- Okul öncesi öğretmeni- Karantina güçlükleri- Erken çocukluk eğitimi- Hazırlıksızlık

Özet

Çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin COVID-19 pandemi dönemi karantinasındaki deneyimlerinin incelenmesidir. Araştırma, özel ve resmi anaokullarından 3 ile 19 yıl arasında değişen mesleki deneyime sahip 11 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada yer alan katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemi kapsamında ölçüt örnekleme tekniğine göre belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu görüşme soruları kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yaklaşımı tercih edilerek verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin COVID-19 pandemisi sürecinde karşılaştıkları pedagojik zorlukları açıklayan dikkat çekici temalara ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin karantina döneminde karşılaştığı zorlukları; “uzaktan eğitim sürecindeki zorluklar”, “yeni normalde eğitim politikasına ilişkin görüşler” ve “uzaktan eğitimin iyileştirilmesine yönelik beklentiler” temalarıyla ortaya koymaktadır.  Genel temalardan uzaktan eğitim sürecindeki zorluklar; çocuk, öğretmen ve aile alt temalarından, yeni normalde eğitim politikasına ilişkin görüşler; teknolojik alt yapı eksikliği, hazırlıksız yakalanma ve olumsuz tutumlar alt temalarından ve uzaktan eğitimin iyileştirilmesine yönelik beklentiler genel teması da öğretmen eğitimi, etkili aile katılımı ve teknoloji temelli programlar alt temalarından oluşmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-01-21

Nasıl Atıf Yapılır

Güneş, G., & Toran, M. (2022). COVID-19’un Zorlukları: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri ve Karantina Sırasındaki Deneyimleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 146–161. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361367

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri