Cilt 36 Sayı 2 (2022): Yaşadıkça Eğitim

					Cilt 36 Sayı 2 (2022): Yaşadıkça Eğitim Gör
Yayınlanmış: 2022-05-16

Tüm sayı

Araştırma Makaleleri

 • Yaşam Doyumunun Duyguları İfade Etme, Kendini Toparlama Gücü ve Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi

  Samet Makas- Eyüp Çelik
  252-263
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362359
 • Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri

  Bülent Yılmaz- Emine Cengiz
  264-290
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362392
 • Tek Denekli Araştırmalarda Etki Büyüklüğü Hesaplamada Kullanılan Örtüşmeyen Veriye Dayalı Yöntemlerin İncelenmesi

  Şerife Balıkcı- Sinan Kalkan- Salih Rakap- Yusuf Akemoğlu
  291-306
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362393
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin COVID-19 Döneminde Gerçekleştirilen Acil Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Deneyimleri ve Yeni Normale Dair Öngörüleri

  İrem Elçi- Vural Tünkler
  307-324
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362385
 • Bir Türk Devlet Üniversitesindeki İngilizce Eğitim Verilen Bölümlerdeki Birinci Sınıf Öğrencilerine Sunulan “Akademik Yazım” Dersinin Faydaları

  Burak Tomak
  325-338
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362415
 • Öğretmen Adaylarının Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim ve Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Görüşleri

  Ahmet Simsar- Bala Çapar
  339-357
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362369
 • 3-14 Yaş Arasındaki Çocuklara Yönelik Yoga Uygulamalarının Sistematik Analizi

  Ayşenur Peker- Refika Olgan
  358-383
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362358
 • Uzaktan Eğitim Sonrası Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Görüşleri

  Büşra Bakioğlu- Mustafa Çevik
  384-401
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362451
 • Okul Yönetiminin Sorunları: Okul Müdürlerinin Değerlendirmeleri

  Ertuğ Can
  402-433
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362411
 • Psikolojik Danışmanların Psikolojik Sağlamlıkları ile Örgütsel Mutlulukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Hilal Güzel Kayaalp- Fatih Camadan
  434-452
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362380
 • Matematik Öğretmenlerinin Eş Zamanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri

  Sema Acar- Bilge Peker
  453-471
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362401
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıfta Ekran Medyası Kullanım Şekilleri ve Tercihlerinin İncelenmesi

  Rahime Çiçek- Volkan Şahin
  472-490
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362425
 • Ataması Yapılmayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alanlarına Ayrılan Kontenjan Sayılarına İlişkin Görüşleri

  Kudret Aykırı
  491-519
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362410
 • Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Kaynaşıklık Üzerine Sistematik Bir Analiz

  Yağmur Bahar- Nilay T. Bümen
  520-554
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362430
 • Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Dersinde Stop-Motion Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

  Enver Türksoy- Gülşen Altıntaş
  555-568
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362427

Derleme Makaleler