Uzaktan Eğitim Sonrası Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Görüşleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022362451

Anahtar Kelimeler:

Salgın Sonrası Eğitim- Uzaktan Eğitim- Fen Bilimleri Öğretmenleri- Fen Bilimleri Öğretimi- Yüz Yüze Eğitim- COVID-19 Salgını

Özet

Bu araştırmanın amacı, COVID-19 salgını henüz devam ederken uzaktan eğitim sonrası yeni normalleşmeyle birlikte Fen Bilimleri öğretmenlerinin sınıflarında yüz yüze gerçekleştirdikleri fen öğretimine ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Araştırma, temel nitel araştırma deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubu, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş, 56 (36 kadın ve 20 erkek) Fen Bilimleri öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yapılandırılmış görüşme formu yoluyla veriler toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda uzaktan eğitim sonrası Fen Bilimleri öğretmenlerinin derslerinde etkileşimli tahta, EBA ve Web 2.0 araçları odaklı öğretime yer verdiklerini ve daha öğrenci merkezli bir öğretim yöntemi takip ettiklerini dile getirmişlerdir. Sınıf içinde uzaktan eğitim sonrasında mesleki doygunluğu daha çok hissettiklerini ve verimli olduklarını söylemişlerdir. Bunun yanı sıra öğrencilerin sınıf içinde derslere odaklanma problemi yaşadıklarını ve salgın önlemlerinin (maske, mesafe vb.) kendilerini sınıf içerisinde sınırlandırdığını dile getirmişlerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2022). Uzaktan Eğitim Sonrası Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 384–401. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362451

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri