Öğretmen Adaylarının Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim ve Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Görüşleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022362369

Anahtar Kelimeler:

Cinsel Eğitim- Çocuğa Yönelik Cinsel Istismar- Erken Çocukluk Eğitimi- Öğretmen Adayları

Özet

Bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi dönemde cinsel eğitim ve çocuk cinsel istismarı hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Verilerin 73 öğretmen adayı ile görüşülerek elde edildiği çalışmada durum çalışması araştırma deseni kullanılmıştır. Daha sonra içerik analizi yöntemi ile analiz edilen verilerin toplanması amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu cinsel eğitimle ilgili 8 soru ve 2 kurgusal vaka kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının cinsel eğitim ve çocuk cinsel istismarı konularının önemli olduğunu vurgularken bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını da göstermiştir. Katılımcılar kurgusal vakalara vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde erken müdahale konusunda eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, ebeveynler çocuklara cinsel eğitim sağlanmasında en önemli paydaşlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin müfredatında cinsel eğitimle ilgili sorunların ele alınmasının çok önemli olduğu vurgulanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

Simsar, A., & Çapar, B. (2022). Öğretmen Adaylarının Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim ve Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 339–357. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362369

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri