3-14 Yaş Arasındaki Çocuklara Yönelik Yoga Uygulamalarının Sistematik Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022362358

Anahtar Kelimeler:

Yoga- Yoga Uygulamaları- Okul- Çocuklar- Gelişim

Özet

Bu çalışma 2010-2021 yılları arasında 3-14 yaşları arasındaki çocuklar ile okul ortamında yürütülen yoga uygulamalarına odaklanan 25 deneysel araştırmayı analiz etmektedir. Mevcut çalışmanın temel amacı; okullarda yürütülen yoga uygulamalarının genel özelliklerini belirlemek, uygulamalara ilişkin bulguların derlenerek bu alanda çalışma yürüten araştırmacıların özellikle 3-14 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirilecek alternatif yoga uygulamalarına ışık tutmak ve öğretmen/ebeveynlere yoga uygulamaları hakkında pratik bulgular sunmaktır. Çalışmaya dâhil edilen deneysel çalışmalar, çok sayıda veri tabanının kapsamlı şekilde incelenmesi ve ulusal/uluslararası dergilerin derinlemesine analiz edilmesi yoluyla belirlenmiştir. Seçilen çalışmaların içerikleri incelenmiş ve çalışmaların bulguları; 3-14 yaş arası çocuklarla okul ortamında yürütülen yoga uygulamaları araştırmalarının genel özellikleri, bu uygulamaların çocukların gelişim alanlarına etkisi ve uygulamalarda karşılaşılan zorluklar olmak üzere kategorize edilerek analiz edilmiştir. Bulgular doğrultusunda gelecekte yürütülmesi planlanan çalışmaların yoga uygulamalarının gelişim alanlarını ne düzeyde etkilediğini belirlemek ve uygulamada yaşanan sorunların üstesinden gelinebilmesi amacıyla daha derinlemesine araştırmalar yapılması önerilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

Peker, A., & Olgan, R. (2022). 3-14 Yaş Arasındaki Çocuklara Yönelik Yoga Uygulamalarının Sistematik Analizi. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 358–383. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362358

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri