Yaşam Doyumunun Duyguları İfade Etme, Kendini Toparlama Gücü ve Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022362359

Anahtar Kelimeler:

Yaşam Doyumu- Duyguları İfade Etme- Kendini Toparlama Gücü- Algılanan Sosyal Destek- Üniversite Öğrencileri

Özet

Bu araştırmada, yaşam doyumu ile duyguları ifade etme arasındaki ilişkide kendini toparlama gücü ve algılanan sosyal desteğin aracılık etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın verileri Yaşam Doyumu Ölçeği, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Duyguları İfade Etme Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın hipotezine uygun olarak, yaşam doyumu ile duyguları ifade etme arasındaki ilişkide kendini toparlama gücü ve algılanan sosyal desteğin aracılık rolünün olup olmadığı çoklu sıralı aracı modeli kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda yaşam doyumunun duyguları ifade etme, kendini toparlama gücü ve algılanan sosyal destek ile pozitif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu anlaşılmıştır. Aracılık analizi sonucunda, yaşam doyumu ile duyguları ifade etme arasındaki ilişkide kendini toparlama gücü ve algılanan sosyal desteğin aracı rolü olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

Makas, S., & Çelik, E. (2022). Yaşam Doyumunun Duyguları İfade Etme, Kendini Toparlama Gücü ve Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 252–263. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362359

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri