Bir Türk Devlet Üniversitesindeki İngilizce Eğitim Verilen Bölümlerdeki Birinci Sınıf Öğrencilerine Sunulan “Akademik Yazım” Dersinin Faydaları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022362415

Anahtar Kelimeler:

Akademik Yazım- Birinci Sınıf Üniversite Öğrencileri- İngilizce Verilen Eğitim- İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Kullanıldığı Bağlam- Yükseköğretim- Dil Öğretimi

Özet

Akademik yazmanın önemi, özellikle İngilizce eğitim alan öğrencilerin bölüm dersleri için açıktır. Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndaki yoğun dil derslerinin ardından, bu öğrenciler İngilizce akademik çalışmalarını sürdürebilmeleri için belirli bir düzeye (B2) gelmek zorundadır. Bölüm derslerine ek olarak, İngilizce eğitim veren bazı bölümlerdeki birinci sınıf öğrencilerine “Akademik Yazım” dersi verilirken, bazıları bu fırsata sahip değildir. Böylelikle bu çalışma, bu dersin üniversite birinci sınıf öğrencilerine kazandırdığı etkinlik ve faydaları belirlemeye çalışmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, bahar döneminde “Akademik Yazım” dersini alan 5 birinci sınıf öğrencisi ve bu dersi almayan diğer 6 birinci sınıf öğrencisi, araştırmacı tarafından verilen bir konuda akademik bir makale yazmaları için görevlendirilmiştir. Araştırmacı, makalelerin gönderilmesinden sonra her katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmıştır. Veriler manuel kodlama yoluyla nitel şekilde analiz edilmiştir. “Akademik Yazım” dersini alan öğrencilerin, akademik makalelerindeki içerik oluşumunun yanı sıra gramer ve kelime bilgisi bilgileri açısından da bu dersi almayan akranlarına göre daha başarılı olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

Tomak, B. (2022). Bir Türk Devlet Üniversitesindeki İngilizce Eğitim Verilen Bölümlerdeki Birinci Sınıf Öğrencilerine Sunulan “Akademik Yazım” Dersinin Faydaları. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 325–338. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362415

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri