Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022362392

Anahtar Kelimeler:

Okuma Kültürü- Okuma Alışkanlığı- Okuma Kulübü- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği Edebiyat Kulübü

Özet

Okuma kavramı temelinde gönüllü olarak bir araya gelen ve düzenli biçimde çeşitli okuma etkinlikleri gerçekleştiren topluluklar olan okuma kulüpleri çeşitli genel işlevleri yanı sıra okuma kültürünün/alışkanlığının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde önemli rollere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, ODTÜMD (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği) Edebiyat Kulübü’nün, üyelerin sosyal, kültürel, ruhsal, entelektüel yaşamları, kişisel gelişim ve dil-iletişim becerileri ile okuma kültürleri/alışkanlıkları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde betimleme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada halen çalışmalarını etkin biçimde sürdüren ODTÜMD Edebiyat Kulübü’nün 142 üyesine anket uygulanmıştır. Araştırmada kulüpte gerçekleştirilen okuma etkinliklerinin, üyelerin sosyal, kültürel, ruhsal, entelektüel yaşamları, kişisel gelişim ve dil-iletişim becerileri ile okuma kültürlerini/alışkanlıklarını çeşitli açılardan olumlu yönde etkilediği ve üyelerin kulübün işleyişinden memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda hem genelde okuma kulüpleri hem de ODTÜMD Edebiyat Kulübü’ne yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, B., & Cengiz, E. (2022). Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 264–290. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362392

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri