Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin COVID-19 Döneminde Gerçekleştirilen Acil Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Deneyimleri ve Yeni Normale Dair Öngörüleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022362385

Anahtar Kelimeler:

Acil Uzaktan Eğitim- Yeni Normal- Sosyal Bilgiler- Öğretmen Görüşleri

Özet

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin COVID-19 döneminde gerçekleştirdikleri acil uzaktan eğitime ilişkin deneyimlerini ve yeni normale dair öngörülerini incelemektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji deseni kapsamında yürütülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yedi sosyal bilgiler öğretmeninden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin acil uzaktan eğitim sürecinde öğretim faaliyetlerinin çoğunu telefon ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Uzaktan eğitimde canlı derslere öğrenci katılımının oldukça düşük olduğu, öğrenci öğrenmeleri etkili şekilde değerlendirilmediğinden değerlendirmenin uzaktan eğitimin bir parçası olarak görülmediği ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, yeni normalde öğrencilerin bazı öğrenme alanlarında bilişsel giriş davranışlarının eksik olacağını, çevrimiçi öğretim faaliyetlerine katılma konusunda istekli/isteksiz olacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca çevrimiçi uygulamalardan Zoom ve EBA’yı kullanacaklarını, öğretimi destekleme niyetiyle harmanlanmış öğrenme yaklaşımından yararlanmayı düşündüklerini dile getirmişlerdir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

Elçi, İrem, & Tünkler, V. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin COVID-19 Döneminde Gerçekleştirilen Acil Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Deneyimleri ve Yeni Normale Dair Öngörüleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 307–324. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362385

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri