Psikolojik Danışmanların Psikolojik Sağlamlıkları ile Örgütsel Mutlulukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022362380

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Danışman- Psikolojik Sağlamlık- Mutluluk- Örgütsel Mutluluk

Özet

Bu araştırmada, psikolojik danışmanların psikolojik sağlamlıkları ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırma ilişkisel tarama modeli kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Örgütsel Mutluluk Ölçeği, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma, 310 psikolojik danışman ile gerçekleştirilmiştir. Psikolojik danışmanların örgütsel mutluluğu cinsiyet, görev yaptığı kurum türü, görev yaptığı kurum düzeyi, görev süresi ve çalıştığı kurum dışındaki başka bir kurumda görevlendirilme durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken; psikolojik danışmanlık dışındaki işlerde görevlendirilme durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca psikolojik danışmanların psikolojik sağlamlıkları ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunduğu ve psikolojik sağlamlığın örgütsel mutluluğun %20'sini yordadığı belirlenmiştir. İleride yapılacak araştırmalarda psikolojik danışmanların örgütsel mutlulukları ve psikolojik sağlamlıkları, kişilik özellikleri, mesleki öz yeterlik algıları, mesleki benlik saygısı, psikolojik danışmanlara düşen öğrenci sayısı, kurumda görev yapan psikolojik danışman sayısı ve kurumun imkânları gibi farklı değişkenler dikkate alınarak da incelenebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

Güzel Kayaalp, H., & Camadan, F. (2022). Psikolojik Danışmanların Psikolojik Sağlamlıkları ile Örgütsel Mutlulukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 434–452. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362380

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri