Cilt 35 Sayı 2 (2021): Yaşadıkça Eğitim

					Cilt 35 Sayı 2 (2021): Yaşadıkça Eğitim Gör
Yayınlanmış: 2021-09-09

Tüm sayı

Araştırma Makaleleri

 • Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişimin Desteklenmesi: Piramit Modeli ile İlgili Çalışmaların Gözden Geçirilmesi ve Ayrıntılı Bibliyografisi

  Sinan Kalkan- Salih Rakap
  311-332
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352280
 • Okul Öncesi Eğitimin Genel Görünümü: Okul Yöneticileri Bağlamında Bir Değerlendirme

  Ertuğ Can- Şeyda Kılıç
  333-366
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352272
 • Üniversite Öğrencilerinin Kayırmacılık Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

  Nesip Demirbilek
  367-381
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352292
 • Mekanik İtaat ve Bilinçli Uyum İkileminde Yönetimsel Disiplin Olgusuna İlişkin Bir Araştırma: Ortaokullar Örneği

  Aydın Karabay- Hasan Akgündüz
  382-402
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352278
 • Erken Çocukluk Dönemine Ait Resimli Çocuk Kitaplarında Cinsel Eğitim Unsurlarının İncelenmesi

  Gökçen Merve Öztürk- Nihan Feyman Gök
  403-419
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352293
 • Öğrencilerin Üçlü Kodlama Modelinde Sunulan Sayısal Büyüklükleri Sayı Doğrusunda Tahminleri

  Mehmet Hayri Sarı- Sinan Olkun
  420-440
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352306
 • Öğretmenlerin Müdür Desteği Algıları ile Okulların Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

  Fatma Kalkan- Emine Dağlı
  441-458
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352273
 • C5.0 Karar Ağacı Algoritması ile Öğretmenlerin FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi

  Neşe Dokumacı Sütçü
  459-476
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352298
 • Erken Çocuklukta Öz Düzenleme ile Bilişsel Tempo Arasındaki İlişki

  Ezgi Yıldız- Sezai Koçyiğit
  477-500
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352320
 • Afyonkarahisar İlindeki Altı Okulda Bulunan 1930-1940 ve 2000-2010 Yıllarına Ait Teftiş Raporlarına Göre İlköğretimde Öğrenci Sorunları ve Çözüm Önerileri

  Muzaffer Şimşek
  501-519
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352271
 • Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ile Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçiş Hakkında Veli Görüşleri

  Ahmet Sami Konca- Tuğba Çakır
  520-545
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352307
 • Okul Öncesi Öğretmen Sorularının Türleri ve Bilişsel Talepleri

  Serenay Başalev- Yılmaz Soysal
  546-579
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352276
 • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

  Bahar Gümrükçü Bilgici- Naim Ünver
  580-593
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352317
 • Beslenme Eğitiminin Çocukların Beslenme Kararları ve Akıl Yürütme Örüntüleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Özge Yıldırım Süt- Ali Yiğit Kutluca
  594-620
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352333
 • Ebeveynlik Görevleri Kontrol Listesi’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması

  Hurşide Kübra Özkan Kunduracı- Ayşe Belgin Aksoy
  621-639
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352313
 • Yeni Normalin Erken Çocukluk Dönemi Üzerindeki Etkilerinin Ebeveyn Görüşleri Alınarak İncelenmesi

  Beyzanur Ok- Nurdan Torun- Dila Nur Yazıcı
  640-654
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352308
 • Öğretmen Adaylarının Örnek Olaylara Ait Çözüm Stratejilerinin Çok yüzeyli Rasch Model ile İncelenmesi

  Süleyman Demir
  655-670
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352303
 • Eğitim Konulu Filmlerin Sınıf Yönetiminin Boyutları Açısından İncelenmesi

  Emrullah Akcan- Mevlüt Kara
  671-695
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352325
 • İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik ve İş Doyumunun Yenilikçilik ile İlişkisi

  Necati Çobanoğlu
  696-714
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352330
 • Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Kök Değerler Çerçevesinde İncelenmesi

  İbrahim Çetin- Ahmet Mutluoğlu- Derya Özlem Yazlık- Ahmet Erdoğan
  715-732
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352297
 • Anasınıfı Öğretmenleri ve İlkokul Yöneticilerinin 4+4+4 Eğitim Sisteminin Okul Öncesi Eğitime Yansımalarına İlişkin Görüşleri

  Songül Giren
  733-757
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352324

Derleme Makaleler

 • Anlatı Oyun Pedagojisi: Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun Temelli Bir Yaklaşım

  Zeynep Fulya Temel- Aslı Temiz Çağlar
  758-773
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352291
 • Salgın Sürecinde ve Sonrasında Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Karma Bir Program Önerisi

  Selçuk Doğan- Nihal Yurtseven
  774-792
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352266
 • Kültürlerarası İletişimsel Yeti: Neden Yabancı Dil Öğretiminde Önemlidir ve Nasıl Geliştirilebilir?

  Seçil Tümen Akyıldız- Vildan Çelik- Kwestan Hussein Ahmed
  793-803
  DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2021352314