The Bir Türk Devlet Üniversitesindeki İngilizce Eğitim Verilen Bölümlerdeki Birinci Sınıf Öğrencilerine Sunulan “Akademik Yazım” Dersinin Faydaları

Anahtar Kelimeler: Akademik Yazım, Birinci Sınıf Üniversite Öğrencileri, İngilizce Verilen Eğitim, İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Kullanıldığı Bağlam, Yükseköğretim, Dil Öğretimi

Özet

Akademik yazmanın önemi, özellikle İngilizce eğitim alan öğrencilerin bölüm dersleri için açıktır. Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndaki yoğun dil derslerinin ardından, bu öğrenciler İngilizce akademik çalışmalarını sürdürebilmeleri için belirli bir düzeye (B2) gelmek zorundadır. Bölüm derslerine ek olarak, İngilizce eğitim veren bazı bölümlerdeki birinci sınıf öğrencilerine “Akademik Yazım” dersi verilirken, bazıları bu fırsata sahip değildir. Böylelikle bu çalışma, bu dersin üniversite birinci sınıf öğrencilerine kazandırdığı etkinlik ve faydaları belirlemeye çalışmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, bahar döneminde “Akademik Yazım” dersini alan 5 birinci sınıf öğrencisi ve bu dersi almayan diğer 6 birinci sınıf öğrencisi, araştırmacı tarafından verilen bir konuda akademik bir makale yazmaları için görevlendirilmiştir. Araştırmacı, makalelerin gönderilmesinden sonra her katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmıştır. Veriler manuel kodlama yoluyla nitel şekilde analiz edilmiştir. “Akademik Yazım” dersini alan öğrencilerin, akademik makalelerindeki içerik oluşumunun yanı sıra gramer ve kelime bilgisi bilgileri açısından da bu dersi almayan akranlarına göre daha başarılı olduğu görülmüştür.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Altınmakas, D., & Bayyurt, Y. (2019). An exploratory study on factors influencing undergraduate students’ academic writing practices in Turkey. Journal of English for Academic Purposes, 37, 88-103. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2018.11.006

Arlina, A. Z., & Melor, M.Y. (2015). Potential of mobile learning in teaching of ESL academic writing. Canadian Center of Science and Education, 8(6),11-19. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v8n6p11

Atay, D., & Kurt, G. (2006). Prospective teachers and L2 writing anxiety. The Asian EFL Journal Quarterly, 8(4), 100-118.

Barkaoui, K. (2007). Teaching writing to second language learners: Insights from theory and research. TESL Reporter, 40(1), 35-48.

Bogdan, R. G., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education (Second edition). Allyn& Bacon.

Burns, A. (2010). Doing action research in English language teaching: A guide for practioners. Routledge.

Clippard, D. (1998). Efficacy of writers’ work-shop for students with significant writing deficits. Journal of Research in Childhood Education, 13(1), 7-26.

Cole, J. & Feng, J. (2015). Effective strategies for improving writing skills of elementary English language learners. Chinese American Educational Research and Development Association Annual Conference 2015. https://www.learntechlib.org/p/160814/.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th edition). Routledge.

Cumming, A. (2001). Learning to write in a second language: Two decades of research. International Journal of English Studies, 1(2), 1-23.

Coxhead, A. (2012). Academic vocabulary, writing and English for academic purposes: Perspectives from second language learners. RELC Journal, 43(1), 137-145.

Coxhead, A., & Byrd, P. (2007). Preparing writing teachers to teach the vocabulary and grammar of academic prose. Journal of Second Language Writing, 16, 129-147.

Firkins, A., Forey, G., & Sengupta, S. (2007). Teaching writing to low proficiency EFL students. ELT Journal, 61(4), 341-352. https://doi.org/10.1093/elt/ccm052.

Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2003). Educational research. Pearson.

Graham, S. (2019). Changing how writing is taught. Review of Research in Education, 43(1), 277-303. https://doi.org/10.12973/eu-jer.6.1.29

Hidayati, K. H., (2018). Teaching writing to EFL learners: An investigation of challenges confronted by Indonesian teachers. Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English, 4(1), 21-31.

Hinkel, E. (2012). Teaching academic ESL writing: Practical techniques in vocabulary and grammar. Routledge.

Hinkel, E. (2013). Research findings on teaching grammar for academic writing. English Teaching, 68(4), 3-21.

Hussain, S.S (2017). Teaching writing to second language learners: Bench-marking strategies for classroom. Arab World English Journal, 8(2). 208-227. https://dx.doi.org//10.24093/awej/vol8no2.15

Kemmis, S. & McTaggart, R. (1992). The action research planner (Third edition). Deakin University Press.

Kepner, C. (1991). An experiment in the relationship of types of written feedback to the development of second-language writing skills. The Modern Language Journal, 75(3), 305-313. https://doi.org/10.2307/328724

Kırmızı, O. & Kırmızı, D. G. (2015). An investigation of L2 learners' writing self-efficacy, writing anxiety and its causes at higher education in Turkey. International Journal of Higher Education, 4 (2), 57-66. https://doi.org/10.5430/ijhe.v4n2p57

Kurt, G., & Atay, D. (2007). The effects of peer feedback on the writing anxiety of prospective Turkish teachers of EFL. Journal of Theory and Practice in Education, 3 (1),12-23.

Krippendorp, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage.

Luna, M., Villalón, R., Mateos, M., & Martín, E. (2020). Improving university argumentative writing through online training. Journal of Writing Research, 12, 233-262.

McCarthey, S. J., López-Velásquez, A. M., García, G. E., Lin, S., & Guo, Y. H. (2004). Understanding writing contexts for English language learners. National Council of Teachers of English, 38(4), 351-394.

McGlynn, K., & Kelley, J. (2019). Evolving students’ writing skills: How to improve domain-specific writing. Science for All, 42(8), 40-43.

Nation, I. S. P. (2009). Teaching ESL/EFL reading and writing. Routledge.

Omar, Y. Z. (2019). Teaching pedagogical grammar in context to enrich English language learners’ academic writing. International Journal of Linguistics, Literature and Translation, 2(3), 213-225. https://doi.org/10.32996/ijllt.2019.2.3.24

Osmond, A. (2016). Academic writing and grammar for students. Sage Publications.

Polio, C. & Park, J. H. (2016). Language development in second language writing. In Manchón, R. M. and Matsuda, P. (Eds.), Handbook of second and foreign language writing (pp. 287-306). Routledge.

Ramadhanti, D., Ghazali, A. S., Hasanah, M., & Harsiati, T. (2019). Students’ metacognitive weaknesses in academic writing: A preliminary research. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 14(11), 41-57. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i11.10213

Rao, P. S. (2019). Effective teaching of writing skills to the English language learners. International Journal of English Language, Literature and Translation Studies, 6(4) 196-205.

Rose, M. (1983). Remedial writing courses: A critique and a proposal. College English, 45(2), 109-128. https://doi.org/10.2307/377219

Stapa, S. H. & Abdul-Majid, A. H. (2009). The use of first language in developing ideas in second language writing. The European Journal of Social Sciences, 7(4), 41- 47.

Tan, B. H. (2011). Innovative writing centers and online writing labs outside North America. Asian EFL Journal, 13(2), 391-418.

Tomak, B., & Ataş, U. (2019). Designing an ESP writing course for pre-intermediate EFL engineering students. Teaching English for Specific and Academic Purposes, 7(3), 267-282. https://doi.org/10.22190/JTESAP1903267T

Ur, P. (1996). A Course in language teaching. Cambridge University Press.

Warshauer, M., & Ware, P. (2006). Automated writing evaluation: defining the classroom research agenda. Language Teaching Research, 10(2), 157-180.

Weigle, S. C. (2007). Teaching writing teachers about assessment. Journal of Second Language Writing, 16 (3), 194-209.

Wijeyewardene, I., Patterson, H., & Collins, M. (2013). Against the odds: Teaching writing in an online environment. Journal of Academic Language & Learning, 7, 20-34.

Zuber-Skerritt, O. (1996a). Introduction. In O. Zuber-Skerritt (Ed.), New directions in action research (pp. 3-9). Falmer.

Zuber-Skerritt, O. (1996b). Emancipatory action research for organizational change and management development. In O. Zuber-Skerritt (Ed.), New directions in action research (pp. 83-105). Falmer.

Yayınlanmış
2022-05-16
Nasıl Atıf Yapılır
Tomak, B. (2022). The Bir Türk Devlet Üniversitesindeki İngilizce Eğitim Verilen Bölümlerdeki Birinci Sınıf Öğrencilerine Sunulan “Akademik Yazım” Dersinin Faydaları. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 325-338. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362415
Bölüm
Araştırma Makaleleri