Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri

Anahtar Kelimeler: Okuma Kültürü, Okuma Alışkanlığı, Okuma Kulübü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği Edebiyat Kulübü

Özet

Okuma kavramı temelinde gönüllü olarak bir araya gelen ve düzenli biçimde çeşitli okuma etkinlikleri gerçekleştiren topluluklar olan okuma kulüpleri çeşitli genel işlevleri yanı sıra okuma kültürünün/alışkanlığının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde önemli rollere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, ODTÜMD (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği) Edebiyat Kulübü’nün, üyelerin sosyal, kültürel, ruhsal, entelektüel yaşamları, kişisel gelişim ve dil-iletişim becerileri ile okuma kültürleri/alışkanlıkları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde betimleme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada halen çalışmalarını etkin biçimde sürdüren ODTÜMD Edebiyat Kulübü’nün 142 üyesine anket uygulanmıştır. Araştırmada kulüpte gerçekleştirilen okuma etkinliklerinin, üyelerin sosyal, kültürel, ruhsal, entelektüel yaşamları, kişisel gelişim ve dil-iletişim becerileri ile okuma kültürlerini/alışkanlıklarını çeşitli açılardan olumlu yönde etkilediği ve üyelerin kulübün işleyişinden memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda hem genelde okuma kulüpleri hem de ODTÜMD Edebiyat Kulübü’ne yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Addington, A. H. (2001). Talking about literature in üniversity book club and seminar settings. Research in the Teaching of English, 36(2), 212-248.

Alghamdi, D. J. (2001). The effect of using book clubs to improve literacy and build a learning community among under-performing elementary students [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Toronto Üniversitesi.

Appleman, D. (2006). Reading for themselves: How to transform adolescents into lifelong readers through out-of-class book clubs. Portsmouth, NH: HeinemJane.

Aslan, S. (2020). Türkiye’de sivil toplum. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 260-283.

Barajas, K. E. (2016). Eight books to promote reading: Experiences from a book club in grades 4-7. New Review of Children's Literature and Librarianship, 22(1), 15-35. https://doi.org/10.1080/13614541.2016.1120058

Barbato, D. N. (2019). Using critical literacy with 4th and 5th graders in a book club format [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Rowan Üniversitesi.

Bellamy, K. M. (2001). Effects of a student book club on third graders' literacy attitudes and performance [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Rowan Üniversitesi.

Çıngı, H. (1990). Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Dail, A., McGee, L. M., & Edwards, P. A. (2009). The role of community book club in changing literacy practices. Literacy Teaching and Learning, 13(1-2), 25-56.

Duffy-Hester, A. M. (1999). Teaching struggling readers in elementary school classrooms: A review of classroom reading programs and principles for instruction. The Reading Teacher, 52(5), 480-495.

Flood, J. (1994). Teacher book clubs: A study of teachers' and student teachers' participation in contemporary multicultural fiction literature discussion groups. Athens, Ga: National Reading Research Center.

Habermas, J. (1997). Kamusallığın yapısal dönüşümü/strukturwandel der öffentlichkeit. İletişim Yayınları.

Harmon, J. M., & Wood, K. D. (2001). Talking about books in content area classrooms: The T.A.B. book club approach. The Middle School Journal, 32(3), 51-56. https://doi.org/10.1080/00940771.2001.11495278

Huber, S. U. (2008). A Study of the Perception of book club members reading multicultural literature: A quantitative analysis [Yayınlanmamış doktora tezi]. Akron Üniversitesi.

Hull, G. & Schultz, K. (2001). Literacy and learning out of school: A review of theory and research. Review of Educational Research, 71(4), 575-611. https://doi.org/10.3102/00346543071004575

Jacobsohn, R. W. (1998). The reading group handbook: Everything you need to know, from choosing members to leading discussions. Hyperion.

Julian, S. (2018). Book club experiences, engagement, and reading compensatory strategy use for people with aphasia [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Miami Üniversitesi.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar. Sosyal psikolojiye giriş. 12. bs. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Kong, A., & Fitch, E. (2002). Using book club to engage culturally and linguistically diverse learners in reading, writing and talking about books: Classroom discussion led to improved comprehension for these students The Reading Teacher, 56, 50-62.

Literacy Circles Resource Center. (2010). http://www.litcircles.org/Overview/overview.html

Manguel, A. (2014). Okumanın tarihi. İstanbul: YKY.

Morgan-Witts, D. (2015). Book clubs in the USA. Strategic Library, BookBrowse, LLC. https://www.libraryspot.net/LPN/1015/SL_Oct15_2.pdf

ODTÜ Mezunları Derneği. (2021, 8 Mart). https://www.odtumd.org.tr/edebiyat-kulubu

OKUYAY Platformu. (2019). Türkiye okuma kültürü araştırması. İstanbul: OKUYAY Platformu/Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği. http://okuyayplatformu.com/wp-content/uploads/2020/02/okuma-kulturu-arastirmasi.pdf

OKUYAY Platformu. (2020). Okuma kulüpleri. İstanbul: OKUYAY Platformu/Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği. http://okuyayplatformu.com/wp-content/uploads/2020/12/OkumaKulu%CC%88pleri_Kitapcik_WEB.pdf

Öner, U . (2007). Bibliyoterapi. Cankaya University Journal of Arts and Sciences , 1(7), 133-150.

Övgü Tüzün, H. (2018). Jane Austen okumak: Jane Austen Kitap Kulübü romaninda kendini keşif yolculukları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(16), 137-149. doi:10.33207/trkede.493548

Raphael, T., Pardo, L., Highfield, K., & McMahon, S. (1997). Book club: A literature-based curriculum. Small Planet Communications. Lawrence.

Raphael, T. E., & McMahon, S. I. (1994). Book club: An alternative framework for reading instruction The Reading Teacher, 48(2), 102-116. doi:10.1598/RT.48.2.1

Scharber, C. M. (2009). Online book clubs: Bridges between old and new literacies practices. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 52(5), 433-437.

Scharber, C. M. (2009). Online book clubs for the net generation [Yayınlanmamış doktora tezi]. Minnesota Üniversitesi.

Smith, S. & Galbraith, Q. (2011). Library staff development: How book clubs can be more effective (and less expensive) than traditional trainings. College & Undergraduate Libraries, 18(1), 170-182. https://doi.org/10.1080/10691316.2011.577700

Sönmez, S. (2021). Okuma kulüplerinin okuma kültürüne katkısı başlıklı konuşma (19.01.2021). https://www.youtube.com/watch?v=gzEGJojblwM

Şahin, Ş. İ. (2021, 8 Mart). TRT Ankara Radyosu kitap kulübü programı. http://radyo.trt.net.tr/podCast.aspx?OID=b94e5497-1259-4009-8e81-f41db3714889&OIDIslem=0691b603-2e42-44f0-917f-b13eb607c3ad

The Structure of the Book Club Program. (2021, 23 Ocak). http://www.smplanet.com/planetbookclub/about

Thomas, T. (2017). Engaging teachers in a book club to discuss issues of cultural diversity [Yayınlanmamış doktora tezi]. Pittsburgh Üniversitesi.

Tüzün Gerçek, M. (2021). Kitap kulübü. http://radyo.trt.net.tr/podCast.aspx?OID=b94e5497-1259-4009-8e81-f41db3714889&OIDIslem=b6385927-86c2-43ec-8d5b-ae41cd49e5fb

Tyler, J. E. (2014). The people who do ‘this’ in common: Book clubs as ‘everyday activists’. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Tennessee Üniversitesi.

Wang, Y.-C. (2016). Exploring culturally and linguistically diverse students’ identities in an afterschool book club [Yayınlanmamış doktora tezi]. Lowa Üniversitesi.

Yıldız, M. C. (2008). Kahvehane Kültürü. İstanbul: Beyan Yayıncılık.

Yılmaz, B. (1990). Okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Yılmaz, B. (2021). Okuma kültüründe kütüphanelerin yeri başlıklı konuşma (19.01.2021). https://www.youtube.com/watch?v=Wk3Yd6sjzxE

Yılmaz, M. (2014). Bilgi ile iyileşme: bibliyoterapi. Türk Kütüphaneciliği, 28(2) 169-181.

Yayınlanmış
2022-05-16
Nasıl Atıf Yapılır
Yılmaz, B., & Cengiz, E. (2022). Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 264-290. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362392
Bölüm
Araştırma Makaleleri