Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin COVID-19 Döneminde Gerçekleştirilen Acil Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Deneyimleri ve Yeni Normale Dair Öngörüleri

Anahtar Kelimeler: Acil Uzaktan Eğitim, Yeni Normal, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Görüşleri

Özet

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin COVID-19 döneminde gerçekleştirdikleri acil uzaktan eğitime ilişkin deneyimlerini ve yeni normale dair öngörülerini incelemektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji deseni kapsamında yürütülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yedi sosyal bilgiler öğretmeninden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin acil uzaktan eğitim sürecinde öğretim faaliyetlerinin çoğunu telefon ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Uzaktan eğitimde canlı derslere öğrenci katılımının oldukça düşük olduğu, öğrenci öğrenmeleri etkili şekilde değerlendirilmediğinden değerlendirmenin uzaktan eğitimin bir parçası olarak görülmediği ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, yeni normalde öğrencilerin bazı öğrenme alanlarında bilişsel giriş davranışlarının eksik olacağını, çevrimiçi öğretim faaliyetlerine katılma konusunda istekli/isteksiz olacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca çevrimiçi uygulamalardan Zoom ve EBA’yı kullanacaklarını, öğretimi destekleme niyetiyle harmanlanmış öğrenme yaklaşımından yararlanmayı düşündüklerini dile getirmişlerdir

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Aguilera-Hermida, A. P. (2020). College students’ use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19. International Journal of Educational Research Open, 1. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100011

Akat, M., & Karataş, K. (2020). Psychological effects of COVID-19 Pandemic on society and its reflections on education. Electronic Turkish Studies, 15(4), 1-13.

Akça, M. (2020). Social sciences teachers' views about distance education during the Covid-19 pandemic process. Social Scientific Centered Issues, 2(2), 81-88.

Akgül, G., & Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37.

Akkaya, S. (2021). Technological pedagogical content knowledge as a predictor of physical education and sports teachers' evaluations of distance education. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(4), 1643-1659.

Andarwulan, T., Al Fajri, T. A., & Damayanti, G. (2021). Elementary teachers' readiness toward the online learning policy in the new normal era during COVID-19. International Journal of Instruction, 14(3), 771-786.

Avcı, F., & Akdeniz, E.C. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154.

Aydemir, A. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci-veli iletişimi: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin deneyimleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 813-827.

Aytaç, T. (2021). The problems faced by teachers in Turkey during the COVID-19 pandemic and their opinions. International Journal of Progressive Education, 17(1), 404-420.

Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.

Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (COVID-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84.

Baran, A., & Sadık, O. (2021). Covıd-19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim tecrübelerinin ve görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 813-854.

Bayburtlu, Y. S. (2020). COVID-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 131-151.

Bayram, H. (2021). Challenges secondary school teachers face during the distance education process. International Journal of Eurasian Education and Culture, 6(12), 613-658.

Bloom, B. S. (2016). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: Pegem Akademi.

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.

Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572

Calimlim, J. D., de Guzman, M. F. D., & Villalobos, R. N. (2021). Alternative learning delivery modalities (ALDM) of secondary social studies teachers: Addressing the new normal teaching pedagogies. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), 5(6), 90-99.

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.

Canpolat, U., & Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 74-109.

Ceylan, M., & Çoban, A. (2021). 4. Sınıf sosyal bilgiler programı öğrenme alanlarında yer alan coğrafya konularının öğretilmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 104-113.

Code, J., Ralph, R., & Forde, K. (2020). Pandemic designs for the future: Perspectives of technology education teachers during COVID-19. Information and Learning Sciences. 121(5/6), 419-431.

Coşkun Keskin, S., Şentürk, G., Ömer, M., & Dursun, R. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin yaşadığı problemler: Sosyal bilgiler öğretmenleri örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 475-505.

Çakın, M., & Külekçi Akyavuz, E. (2020). COVID-19 süreci ve eğitime yansıması: Öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.

Çakmak, Z., & Kaçar, T. (2021). The views of social studies teachers on distance education. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(3), 605-620.

Çankaya, S., & Durak, G. (2020). Acil uzaktan eğitimde bütüncül sistemler: Microsoft Teams örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(2), 889-920.

Demir, F., & Özdaş, F. (2020). COVİD-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.

Dündar, R., & Yeşilyurt, S. Y. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı özelinde uzaktan eğitime bakış açılarının değerlendirilmesi. International Journal of Social Science Research, 9(1), 79-95.

Ergüney, M. (2015). Uzaktan eğitimin geleceği: MOOC (massive open online course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15-22.

Erkoca, M.C. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ilgisi–bir çalışma. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 148-163.

Erol, H. (2021). Views of social studies teachers on e-learning. International Education Studies, 14(6), 82-91.

Ezer, F., & Aksüt, S. (2021). Covid-19 sürecinde sosyal bilgiler dersinde Eğitim Bilişim Ağı platformunu kullanmaya yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 197-233.

Gez, A., & Yeşiltaş, E. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin COVID-19 salgını döneminde uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. International Symposium on Business, Economics & Education (ISBE-2021), Ankara.

Gunawardena, C. N., & McIsaac, M. S. (2004). Distance education. D. H. Jonassen (Ed.). Handbook of research on educational communications and technology içinde (s. 355-395). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Gupta, M., Abdelmaksoud, A., Jafferany, M., Lotti, T., Sadoughifar, R., & Goldust, M. (2020). COVID-19 and economy. Dermatologic Therapy, 33(4). https://doi.org/10.1111/dth.13329

Gur Erdogan, D., & Ayanoglu, C. (2021). Teachers’ views regarding the implementation of education programs in distance education through the EBA platform during the Covid-19 pandemic. Journal of Qualitative Research in Education, 28, 100-128.

Hopkins, R. M. Regehr, G., & Pratt, D. D. (2017). A framework for negotiating positionality in phenomenological research. Medical Teacher, 39(1), 20-25.

Husain, B., Idi, Y. N., & Basri, M. (2020). Teachers' perceptions on adopting e-learning during COVID-19 outbreaks; Advantages, disadvantages, suggestions. Jurnal Tarbiyah, 27(2), 41-57.

Hussein, E., Daoud, S., Alrabaiah, H., & Badawi, R. (2020). Exploring undergraduate students’ attitudes towards emergency online learning during COVID-19: A case from the UAE. Children and Youth Services Review, 119, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105699

Karakaş, M. (2020). Covid-19 salgınının çok boyutlu sosyolojisi ve yeni normal meselesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40(1), 541-573. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.1.0048

Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55-73.

Kaya, M. T. (2021). Social sciences teachers' views about distant education in the Covid 19 process. Education Quarterly Reviews, 4(1), 144-156.

Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.

Kılıç, A., & Beldağ, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma. Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-23.

Kırık, A.M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.

Korkut, Ş., & Memişoğlu, H. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğrencilerin görüşlerine göre uzaktan eğitim süreci. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3(7), 1639-1682.

Lubis, A. H., & Dasopang, M. D. (2021). Online learning during the COVID-19 pandemic: How is it implemented in elementary schools. Premiere Educandum: Journal of Basic Education and Learning, 11(1), 120-134.

Mailizar, A., Abdulsalam, M., & Suci, B. (2020). Secondary school mathematics teachers' views on e-learning implementation barriers during the COVID-19 pandemic: The case of Indonesia. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 16(7), 1-9.

Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43.

Mohalik, R., & Sahoo, S. S. (2021). Accessibility, competency and perception of school teachers towards online teaching in the midst of COVID-19 Pandemic. 20 Ekim 2021 tarihinde http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3791919 adresinden erişildi.

Nikou, S., & Maslov, I. (2021). An analysis of students' perspectives on e-learning participation–the case of COVID-19 pandemic. The International Journal of Information and Learning Technology, 38(3), 299-315.

Noor, S., Isa, F. M., & Mazhar, F.F (2020). Online teaching practices during the COVID-19 pandemic. Educational Process: International Journal, 9(3), 169-184.

Nugroho, W., Malinda, E. R., Rani, M. J. M., & Basori, B. (2020). An exploratory study on implementation of online learning by students during the COVID-19 pandemic. Pancaran Pendidikan, 9(2), 25-38.

Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.

Qazi, A., Naseer, K., Qazi, J., AlSalman, H., Naseem, U., Yang, S., Hardaker, G., & Gumaei, A. (2020). Conventional to online education during COVID-19 pandemic: Do develop and underdeveloped nations cope alike. Children and Youth Services Review, 119, 1-6.

Rasmitadila., Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.

Schleicher, A. (2020). Education disrupted – education rebuilt: Some insights from PISA on the availability and use of digital tools for learning. 10 Şubat 2022 tarihinde https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/ adresinden erişildi.

Senemoğlu, N. (1989). Öğrenme düzeyini yükseltme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 105-115.

Seyhan, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(3), 65-93.

Sezgin, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273-296.

Sindiani, A.M., Obeidat, N., Alshdaifat, E., Elsalem, L., Alwani, M. M., Rawashdeh, H., Fares, A.S., Alalawne, T., & Tawalbeh, L. İ. (2020). Distance education during the COVID-19 outbreak: A cross-sectional study among medical students in North of Jordan. Annals of Medicine and Surgery, 59, 186-194.

Tanta, A. (2021). Pandemiden kaynaklı uzaktan eğitim sürecinde sosyal bilgiler derslerine yönelik öğretmen görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Tarlakazan, E., & Tarlakazan, B. E. (2020). COVID 19 pandemi sürecinde Türkiye’de uzaktan eğitim çalışmaları: Kastamonu üniversitesi örneği. Turkish Studies, 15(7), 3107-3122.

Tay, L. Y., Lee, S. S., & Ramachandran, K. (2021). Implementation of online home-based learning and students’ engagement during the COVID-19 pandemic: A case study of Singapore mathematics teachers. The Asia-Pacific Education Researcher, 30(3), 299-310.

Thaariq, Z. Z. A. (2020). The use of social media as learning resources to support the new normal. Teknodika, 18(2), 80-93.

Toquero, C. M. (2020). Emergency remote education experiment amid COVID-19 pandemic in learning institutions in the Philippines. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, 15, 162-176.

Türker, A., & Dündar, E. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 323-342.

Saavedra, J., Giannini, S., & Jenkins, R. (2021). The state of the global education crisis: A path to recovery. 10 Şubat 2022 tarihinde https://en.unesco.org/news/state-global-education-crisis-path-recovery adresinden erişildi.

Uyar, E. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2), 15-32.

Wang, Q., & Su, M. (2020). A preliminary assessment of the impact of COVID-19 on environment – a case study of China. Science of the Total Environment, 728. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138915

Wargadinata, W., Maimunah, I., Eva, D., & Rofiq, Z. (2020). Student’s responses on learning in the early COVID-19 pandemic. Tadris: Journal of Education and Teacher Training, 5(1), 141-153.

WHO (2021). Coronavirus disease (COVID-19). 22 Mart 2022 tarihinde https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19 adresinden erişildi.

Xie, X., Siau, K., & Nah, F. F. H. (2020). COVID-19 pandemic–online education in the new normal and the next normal. Journal of Information Technology Case and Application Research, 22(3), 175-187.

Yeşilyurt, H. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 7(2), 378-399.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yulitriana, Y., Simbolon, M., Fauzi, I., Putri, L. A., Luardini, M. A., & Tans, F. (2020). The applications used for online learning at the English education study program. Academic Journal of Educational Sciences, 4(2), 12-21.

Yurtbakan, E., & Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin COVID-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977.

Zengin, E., Aslan, Ö., Alu, C., & Aslan, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin pandemi (Covid-19) sürecinde sosyal bilgiler dersinin uzaktan eğitim şeklinde işlenmesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 25(87), 117-142.

Zhou, L., Li, F., Wu, S. & Zhou, M. (2020). “School’s out, but class’s on”, the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during the Covid-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evidence of Chinese Education, 4(2), 501-519.

Yayınlanmış
2022-05-16
Nasıl Atıf Yapılır
Elçi, İrem, & Tünkler, V. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin COVID-19 Döneminde Gerçekleştirilen Acil Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Deneyimleri ve Yeni Normale Dair Öngörüleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 307-324. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362385
Bölüm
Araştırma Makaleleri