Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişimin Desteklenmesi: Piramit Modeli ile İlgili Çalışmaların Gözden Geçirilmesi ve Ayrıntılı Bibliyografisi

Anahtar Kelimeler: Piramit Modeli, Sosyal-Duygusal Gelişim, Problem Davranış, Mesleki Gelişim, Erken Müdahale

Özet

Sosyal-duygusal gelişimin çocukların genel gelişimleri ve ileriki yaşamları üzerinde etkilerini ortaya koyan araştırma bulguları, bilim insanlarını okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal-duygusal gelişimini desteklemeye yönelik önleyici ve iyileştirici müdahale programları geliştirmeye yöneltmiştir. Bu çalışma, okul öncesi yaş grubundaki çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Piramit Modeli temel alınarak geliştirilen mesleki gelişim programlarının etkililiğinin incelendiği deneysel araştırmalar ile öğretmenlerin bu model kapsamında yer alan stratejileri kullanma düzeylerini inceleyen betimsel çalışmaları gözden geçirmeyi ve ayrıntılı bibliyografisini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda alanyazındaki ilgili araştırmaların belirlenmesi için kapsamlı ve sistematik bir kaynak taraması gerçekleştirilmiş ve dâhil etme ölçütlerini karşılayan 10 araştırmaya ulaşılmıştır. Araştırmalar, geliştirilen kodlama formları kullanılarak belirlenen değişkenler ışığında özetlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları öğretmenler için geliştirilen, bilimsel dayanaklı olan ya da etkililiği araştırmalar tarafından kanıtlanmış yöntem ve stratejilerin öğretilmesini amaçlayan mesleki gelişim programlarının etkili olabilmesinin, bu programların planlanmasında ve sunulmasında etkili yaklaşımların tercih edilmesiyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Arıkan, A., Fernie, D. E., & Kantor, R. (2017). Supporting the professional development of early childhood teachers in head start: A case of acquiring technology proficiency. İlköğretim Online, 16(4), 1829-1849. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342996

Artman-Meeker, K. M. & Hemmeter, M. L. (2013). Effects of training and feedback on teachers’ use of classroom preventive practices. Topics in Early Childhood Special Education, 33(2), 112-123. https://doi.org/10.1177/0271121412447115

Artman-Meeker, K. M. (2010). Effects of distance coaching on teachers' use of a tiered model of ıntervention and relationships with child behavior and social skills (Doctoral Dissertation). Vanderbilt University, Nashville, Tennessee.

Bambara, L. M. & Kern, L. (Ed.), (2005). Individualized supports for students with problem behaviors: Designing positive behavior plans. New York, NY: Guilford.

Cristóvão, A. M., Candeias, A. A., & Verdasca, J. (2017). Social and emotional learning and academic achievement in portuguese schools: A bibliometric study. Frontiers in Psychology, 8, 1-12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01913

Duncan, G. J., & Magnuson, K. (2011). The nature and impact of early achievement skills, attention skills, and behavior problems. G. J. Duncan & R. Murnane (Eds.), Whither opportunity? Rising inequality, schools, and children’s life chances (s. 47–69) içinde. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Durlak, J. A. & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: A review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American Journal of Community Psychology, 41(3-4), 327. https://doi.org/10.1007/s10464-008-9165-0

Fettig, A. & Artman-Meeker, K. (2016). Group coaching on pre-school teachers’ ımplementation of pyramid model strategies: A program description. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 147-158. https://doi.org/10.1177/0271121416650049

Fox, L & Hemmeter, M. L. (2009). A program-wide model for supporting social emotional development and addressing challenging behavior in early childhood settings. W. Sailor, G. Dunlap, G. Sugai ve R. Horner (Eds.), Handbook of positive behavior support (s. 177–202) içinde. New York, NY: Springer.

Fox, L., Dunlap, G., Hemmeter, M. L., Joseph, G. E., & Strain, P. S. (2003). The teaching pyramid: A model for supporting social competence and preventing challenging behavior in young children. Young Children, 58(4), 48–52.

Fox, L., Hemmeter, M. L., & Snyder, P. S. (2014). Teaching Pyramid Observation Tool for preschool classrooms (TPOT™). Research Edition. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.

Fox, L., Hemmeter, M. L., Snyder, P., Binder, D. P., & Clarke, S. (2011). Coaching early childhood special educators to implement a comprehensive model for promoting young children’s social competence. Topics in Early Childhood Special Education, 31(3), 178-192. https://doi.org/10.1177/0271121411404440

Fullerton, E. K., Conroy, M. A., & Correa, V. I. (2009). Early childhood teachers’ use of specific praise statements with young children at risk for behavioral disorders. Behavioral Disorders, 34(3), 118–135. https://doi.org/10.1177/019874290903400302

Gizir, Z. (2002). Anaokuluna devam eden dört-beş yas çocuklarında sosyal davranışların gelişimi ile benlik saygısı arasında ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.

Hemmeter, M. L. & Fox, L. (2009). The teaching pyramid: A model for the implementation of classroom practices within a program-wide approach to behavior support. National Head Start Association Dialog, 12(2), 133-147. https://doi.org/10.1080/15240750902774718

Hemmeter, M. L., Fox, L., & Snyder, P. (2008a). Teaching Pyramid Observation Tool—research edition (Unpublished assessment instrument). Vanderbilt University, Nashville, TN.

Hemmeter, M. L., Fox, L., & Snyder, P. (2008b). Class-Wide Challenging Behavior Observation Tool (Instrument and manual in preparation).

Hemmeter, M. L., Fox, L., & Snyder, P., (2013). A tiered model for promoting social-emotional competence and addressing challenging behavior. V. Buysse & E. Peisner-Feinberg (Eds.), Handbook of response to ıntervention in early childhood (s. 85-101) içinde. Baltimore, MD: Brookes.

Hemmeter, M. L., Hardy, J. K., Schnitz, A. G., Adams, J. M., & Kinder, K. A. (2015). Effects of training and coaching with performance feedback on teachers’ use of Pyramid Model practices. Topics in Early Childhood Special Education, 35(3), 144-156. https://doi.org/10.1177/0271121415594924

Hemmeter, M. L., Ostrosky, M., & Fox, L. (2006). Social and emotional foundations for early learning: A conceptual model for intervention. School Psychology Review, 35(4), 583. https://doi.org/10.1080/02796015.2006.12087963

Hemmeter, M. L., Snyder, P. A., Fox, L., & Algina, J. (2016). Evaluating the implementation of the Pyramid Model for promoting social-emotional competence in early childhood classrooms. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 133-146. https://doi.org/10.1177/0271121416653386

Heo, K. H., Cheatham, G. A., Hemmeter, M. L., & Noh, J. (2014). Korean early childhood educators’ perceptions of importance and implementation of strategies to address young children’s social-emotional competence. Journal of Early Intervention, 36(1), 49-66. https://doi.org/10.1177/1053815114557280

Hollingsworth, H. L., & Winter, M. K. (2013). Teacher beliefs and practices relating to development in preschool: Importance placed on social–emotional behaviours and skills. Early Child Development and Care, 183(12), 1758–1781. https://doi.org/10.1080/03004430.2012.759567

Kalkan, S. (2019). Sosyal-duygusal gelişimi risk altında olan okul öncesi çocuklarına yönelik Piramit Modeline dayalı uygulama temelli koçluk desteği içeren öğretmen mesleki gelişim programının etkililiği (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Knott, D. (2004). Writing an annotated bibliography (based on materials originally developed for the equity studies program). New College Writing Centre. Erişim adresi: https://advice.writing.utoronto.ca/wp-content/uploads/sites/2/annotated-bibliography.pdf

LaFreniere, P. J., & Dumas, J. E. (1996). Social competence and behavior evaluation in children ages 3 to 6 years: The short from (SCBE-30). Psychological Assessment, 4, 369–377. https://doi.org/10.1037/1040-3590.8.4.369

Lam, L. T. & Wong, E. M. (2017). Enhancing social-emotional well-being in young children through improving teachers’ social-emotional competence and curriculum design in Hong Kong. International Journal of Child Care and Education Policy, 11(5), 1-14. https://doi.org/10.1186/s40723‐017‐0031‐0

Linder, S. M., Rembert, K., Simpson, A., & Ramey, M. D. (2016). A mixed-methods investigation of early childhood professional development for providers and recipients in the United States. Professional Development in Education, 42(1), 123-149. https://doi.org/10.1080/19415257.2014.978483

Luo, L., Snyder, P., Clark, C. L., & Hong, X. (2017). Preschool teachers' use of Pyramid Model practices in Mainland China. Infants and Young Children, 30(3), 221-237. https://doi.org/10.1097/IYC.0000000000000096

Lynch, S. A. & Simpson, C. G. (2010). Social skills: Laying the foundation for success. Dimensions of Early Childhood, 38(2), 3-12.

Meadan, H. & Jegatheesan, B. (2010). Classroom pets and young children. Young Children, 65(3), 70-77.

Ocak, Ş. & Arda, T. B. (2014). Okul öncesi dönemde önleyici müdahale edici programların karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 171-188.

Ocak, Ş. (2011). Önleyici Müdahale programlarında tartışılmakta olan unsurlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(3), 1375-1402.

Ostrosky, M. M. & Meadan, H. (2010). Helping children play and learn together. Young Children, 65(1), 104-110.

Parlak-Rakap, A. (2011). In-service early childhood teachers’ perceptions about their roles in the development of self-discipline in children (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.

Powell, D. R., & Diamond, K. E. (2013). Studying the implementation of coaching-based professional development. T. Halle, A. Metz, & I. Martinez-Beck (Eds.), Applying implementation science in early childhood programs and systems (s. 97–116) içinde. Paul H Brookes Publishing Co.

Rakap, S. & Kalkan, S. (2018, March). Bir mesleki gelişim yaklaşımı olarak uygulama temelli koçluk. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya.

Rakap, S. (2017). Impact of coaching on pre-service teachers’ use of embedded instruction in inclusive preschool classrooms. Journal of Teacher Education, 68(2), 125-139. https://doi.org/10.1177/0022487116685753

Rakap, S., Balıkcı, S., & Vural-Batık, M. (2015). Uygulama temelli koçluk el kitabı. Yayınlanmamış Mesleki Gelişim Materyali. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Rakap, S., Balikci, S., Kalkan, S., & Aydin, B. (2018). Preschool teachers’ use of strategies to support social-emotional competence in young children. International Journal of Early Childhood Special Education, 10(1), 11-25. doi: 10.20489/intjecse.454103

Rakap, S., Kalkan, S., Balikci, S., & Aydin, B. (2018, May). Impact of training plus implementation support on preschool teachers’ use of naturalistic instruction. 44th Annual Convention of Association for Behavior Analysis International, San Diego, California.

Richardson-Gibbs, A. M., & Klein, M. D. (2014). Making preschool inclusion work: Strategies for supporting children, teachers, and programs. London: Paul H. Brookes Publishing Company.

Sailor, W., Dunlap, G., Sugai, G., & Horner, R. (Eds.). (2009). Handbook of positive behavior support. New York: Springer.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (26. bs). Ankara: Anı Yayıncılık.

Snyder, P. & Wolfe, B. (2008). The big three process components in early childhood professional development: Needs assessment, follow-up, and evaluation. P. Winton, J. McCollum ve C. Catlett (Ed.), Practical approaches to early childhood professional development: Evidence, strategies, and resources (s. 13–51) içinde. Washington, DC: Zero to Three.

Snyder, P., Hemmeter, M. L., Artman, K., Kinder, K., Pasia, C., & McLaughlin, T. (2012). Characterizing key features of the early childhood professional development literature. Infants and Young Children, 25(3), 188–212. doi: 10.1097/IYC.0b013e31825a1ebf

Snyder, P., Hemmeter, M. L., McLean, M., Sandall, S., McLaughlin, T., & Algina, J. (2018). Effects of professional development on preschool teachers’ use of embedded instruction practices. Exceptional Children, 84(2), 213-232. https://doi.org/10.1177/0014402917735512

Steed, E. A. & Roach, A. T. (2017). Childcare providers' use of practices to promote young children's social–emotional competence. Infants ve Young Children, 30(2), 162-171. doi: 10.1097/IYC.0000000000000092

Steed, E.A., T.M. Pomerleau, & R.H. Horner. (2012). Preschool-Wide Evaluation Tool (PreSET) Research Edition: An Assessment of Universal Program-Wide Positive Behavior Support in Early Childhood. CD-ROM ed. Brookes

Waltz, M. (2013). The importance of social and emotional development in young children. https://childrensacademyonline.net/wpcontent/uploads/2013/01/Importanceof-SEL-In-Early-Childhood-Devt.pdf, sayfasından erişilmiştir.

Webster-Stratton, C. & Reid, M. J. (2003). Treating conduct problems and strengthening social and emotional competence in young children: The dinosaur treatment program. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 11(3), 130-143. https://doi.org/10.1177/10634266030110030101

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (2018). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları: Okulöncesi öğretmenliği lisans programları. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Kalkan, S., & Rakap, S. (2021). Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişimin Desteklenmesi: Piramit Modeli ile İlgili Çalışmaların Gözden Geçirilmesi ve Ayrıntılı Bibliyografisi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 311-332. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352280
Bölüm
Araştırma Makaleleri