Salgın Sürecinde ve Sonrasında Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Karma Bir Program Önerisi

Anahtar Kelimeler: Mesleki gelişim, Karma model, Salgın sürecinde eğitim, Öğretmen, Uzaktan eğitim, Çevrim içi öğrenme modeli

Özet

COVID-19 salgını her sektör ve iş alanında olduğu gibi, eğitim sektöründe de önemli etkiler bırakmıştır. Salgının ilk başladığı tarihin üzerinden uzunca bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Türkiye’de öğretmenlere uygun yüz yüze ve çevrim içi bileşenlerin olduğu mesleki gelişim programlarının azlığı dikkat çekmekte ve var olanların da beklentileri ve ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmadığı görülmektedir. Mevcut araştırma, var olan boşluklara ve ihtiyaçlara yönelik bir öneride bulunma, bu alanda bakış açısı geliştirmeye katkıda bulunma ve yüz yüze ile çevrim içi bileşenlerin birbirini desteklediği bir mesleki gelişim programı sunma amacı taşımaktadır. Bu program hem fiziksel olarak yüz yüze hem eş zamanlı (senkron) hem de eş zamanlı olmayan (asenkron) etkinlikleri içinde barındırabilen, kaliteli ve etkili mesleki gelişim programlarının kuramsal temellerini içeren karma bir yapıdadır. Araştırma, salgın sürecinde ve sonrasında öğretmenlerin mesleki gelişim sürecinin nasıl şekillendirildiğinin ve bu programdan öğretmenlerin mesleki gelişimleri için gelecekte nasıl yararlanılabileceğinin betimlenmesi açısından önem arz etmektedir. Araştırmada, salgın süreci boyunca bu programın kullanılmasıyla ilgili detaylar ve örnekler verilmiş, programın uzaktan eğitim araç ve gereçleri kullanılarak nasıl uyarlanılacağına değinilmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akgün, M., & Atıcı, B. (2017). Ters-düz sınıfların öğrencilerin akademik başarısı ve görüşlerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 329-344.

Arslan, H. & Şahin, İ. (2013). Hizmet içi eğitimlerin video konferans sistemiyle verilmesine yönelik öğretmen görüsleri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 2 (2), 34-41.

Baran, B. & Çağıltay, K. (2006). Teachers' experiences in online professional development environment. Turkish Online Journal of Distance Education, 7(4), 110-122.

Belland, B. R., Burdo, R. & Gu, J. (2015). A blended professional development program to help a teacher learn to provide one-to-one scaffolding. Journal of Science Teacher Education, 26(3), 263-289.

Bilasa, P. & Taşpınar, M. (2017). Hayat boyu öğrenme kapsamında anahtar yeterliklerin belirlenmesi: Türkiye için durum analizi. Milli Eğitim, 215, 129-144.

Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5–31.

Bohle Carbonell, K., Dailey-Hebert, A. & Gijselaers, W. (2013). Unleashing the creative potential of faculty to create blended learning. The Internet and Higher Education, 18, 29–37.

Buckner, M. (2020). Pivoting professional development through the framework of digital transformation. Educause Review. 10 Kasım 2020 tarihinde https://er.educause.edu/blogs/2020/6/pivoting-professional-development-through-the-framework-of-digital-transformation adresinden erişildi.

Croft, A., Coggshall, J. G., Dolan, M., Powers, E. & Killion, J. (2010). Job-embedded professional development: What it is, who is responsible, and how to get it done well. 20 Kasım 2020 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED520830.pdf adresinden erişildi.

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E. & Gardner, M. (2017). Effective teacher professional development. California: Learning Policy Institute.

Dash, S., Magidin de Kramer, R., O’Dwyer, L. M., Masters, J. & Russell, M. (2012). Impact of online professional development or teacher quality and student achievement in fifth grade mathematics. Journal of Research on Technology in Education, 45(1), 1–26.

Dede, C., Ketelhut, D. J., Whitehouse, P. & McCloskey, E. (2009). A research agenda for online teacher professional development. Journal of Teacher Education, 60(1), 8-19.

Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers’ professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher, 38(3), 181-199.

DuFour, R. (2004). What is a professional learning community? Schools as Learning Communities, 61(8), 6-11.

Eğitimde Keşif Araştırmaları Derneği (CADRE - Community for Advancing Discovery Research in Education). (2017). Emerging design principles for online and blended teacher professional development in K-12 STEM education. 11 Kasım 2020 tarihinde http://cadrek12.org/resources/emerging-design-principles-online-and-blendedteacher-professional-development-k-12-stem adresinden erişildi.

Erener, E. (2017). Assessing the design and development of hybrid linked learning professional development programs for teachers: Challenges and successes (Yayımlanmamış Doktora Tezi). California State University, California.

Ewing, J. (2020). Teachers in the pandemic. 1 Kasım 2020 tarihinde https://www.forbes.com/sites/johnewing/2020/04/17/teachers-in-the-pandemic/#49ea0cf88646 adresinden erişildi.

Fishman, B., Konstantopoulos, S., Kubitskey, B. W., Vath, R., Park, G., Johson, H. & Edelson, D. C. (2013). Comparing the impact of online and face-to-face professional development in the context of curriculum implementation. Journal of Teacher Education, 64(5), 426-438.

Foster, E. (2020). Three lessons learned from the pandemic about professional learning. 2 Kasım 2020 tarihinde https://learningforward.org/2020/07/three-lessons-learned-from-the-pandemic-about-professional-learning/?MvBriefArticleId=23587 adresinden erişildi.

Galaczi, E., Nye, A., Poulter, M. & Allen, H. (2018). Teacher professional development. 2 Kasım 2020 tarihinde https://www.cambridgeenglish.org/Images/539683-perspectives-teacher-professional-development.pdf adresinden erişildi.

Graham, C. R. (2013). Emerging practice and research in blended learning. M. G. Moore (Ed.), Handbook of distance education (s. 333-350) içinde. ABD: Routledge.

Gürdoğan, M., & Bağ, H. (2019). Harmanlanmış uygulamalarin akademik başari, Motivasyon ve öğrenci görüşlerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-61.

Hebebci, M. T. & Usta, E. (2015). Türkiye’de harmanlanmış öğrenme eğilimleri: Bir literatür çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 195-219.

Ilaria, D. (2017). The efficacy and impact of a hybrid professional development model on handheld graphing technology use. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 17(2), 194- 204.

İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41-56.

İlğan, A. (2020). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim yaklaşımları ile bir model önerisi ve uygulama önerisi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 11(21), 171-197.

Kasim, N. N. M. & Halid, F. (2016). Choosing the right learning management system (LMS) for the higher education institution context: A systematic review. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 11(6), 55-61.

Kaufman, J. H. (2020). Three steps to make learning more equitable should schools close again this Fall. 1 Kasım 2020 tarihinde https://www.rand.org/blog/2020/06/three-steps-states-could-take-to-make-sure-learning.html adresinden erişildi.

Klette, K. (2019, Ekim). Towards a common language for teaching? The role of curriculum and instruction around the world? 7. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara.

Korucu, A., & Kabak, K. (2020). Türkiye'de hibrit öğrenme uygulamaları ve etkileri: Bir meta analiz çalışması. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi , 2(2), 88-112.

Landry, S. H., Anthony, J. L., Swank, P. R. & Monseque-Bailey, P. (2009) Effectiveness of comprehensive professional development for teachers of at-risk preschoolers. Journal of Educational Psychology, 101(2), 448–465.

McKenney, S. & Mor, Y. (2015). Supporting teachers in data-informed educational design. British Journal of Educational Technology, 46(2), 1-15.

Moore, M., Robinson, H. A., Sheffield, A. & Phillips, A. S. (2017). Mastering the blend: A professional development program for K-12 teachers. Journal of Online Learning Research, 3(2), 145-173.

Moore, S., Haviland, D., Moore, W. & Tran, M. (2016). Preparing teachers to use GIS: The impact of a hybrid professional development program on teachers' use of GIS. Journal of Science Education ve Technology, 25(6), 930-946.

Moskal, P., Dziuban, C. & Hartman, J. (2013). Blended learning: A dangerous idea? The Internet and Higher Education, 18, 15–23

Owston, R. D. Sinclair, M. & Wideman, H. (2008). Blended learning for professional development: An evaluation of a program for middle school mathematics and science teachers. Teacher College Record, 10(5), 1033-1064.

Penuel, W. R., Roschelle, J. & Shechtman, N. (2007). Designing formative assessment software with teachers: An analysis of the co-design process. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 2(1), 51-74.

Putnam, R. T. & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Researcher, 29(1), 4–15.

Reimers, F., Schleicher, A., Saavedra, J. & Tuominen, S. (2020). Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic: Annotated resources for online learning. 2 Kasım 2020 tarihinde https://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf. Organisation for Economic Co-operation and Development adresinden erişildi.

Rossett, A. (2002). The ASTD e-learning handbook: Best practices, strategies, and case studies for an emerging field. USA: McGraw-Hill Trade.

Shaha, S. H. & Ellsworth, H. (2013). Predictors of success for professional development: Linking student achievement to school and educator successes through on-demand, online professional learning. Journal of Instructional Psychology, 40(1), 19–26.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER). (2021). Dijital öğretmen okulu. 10 Kasım 2020 tarihinde https://sodimer.org/dijitalogretmenokulu/yonerge.html adresinden erişildi.

Spencer, G. (2020). Schools after COVID-19: From a teaching culture to a learning culture. 10 Kasım 2020 tarihinde https://news.microsoft.com/apac/features/technology-in-schools-from-a-teaching-culture-to-a-learning-culture/ adresinden erişildi.

TEDMEM. (2019). TALIS 2018 sonuçları ve Türkiye üzerine değerlendirmeler (TEDMEM Analiz Dizisi 6). Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Thakur, G. R. (2012). Asynchronous learning and professional development. 10 Kasım 2020 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/327012000_Asynchronous_Learning_and_Professional_Development adresinden erişildi.

Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H. & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development. 10 Kasım 2020 tarihinde http://www.oecd.org/education/school/48727127.pdf adresinden erişildi.

Töre, E. (2017). Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 133-150.

Yıldız, M. & Arkan, Z. (2019). Arapça öğretmenleri mesleki gelişimi ve Startalk Arapça öğretmeni mesleki gelişim programı. Araştırma ve Deneyim Dergisi, 4(1), 1-20.

Yurtseven, N. & Dogan, S. (2020, Nisan) Cultivating designer teacher role through a hybrid professional development program. American Education Research Association. San Francisco, CA. http://tinyurl.com/so5vgzs (Konferans iptal edilmiştir).

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Doğan, S., & Yurtseven, N. (2021). Salgın Sürecinde ve Sonrasında Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Karma Bir Program Önerisi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 774-792. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352266
Bölüm
Derleme Makaleler