COVID-19 Sürecinde Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Ailelerine Sunulan Destekler: Bir Durum Çalışması

Anahtar Kelimeler: Çoklu Yetersizliği Olan Çocuk, Destek Sistemleri, COVID-19

Özet

Çoklu yetersizliği olan çocukların ailelerine sosyal, eğitim ve sağlık alanlarında destek sunulması ailelerin yaşam kaliteleri üzerinde etkili olan faktörlerden biridir. COVID-19 salgını süresince birçok insanın sosyal izolasyonda olması ve birçok kurum ve kuruluşun farklı çalışma sistemine geçmesi ile birlikte ailelere sunulan destek hizmetlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 sürecinde çoklu yetersizliği olan çocuğa sahip ailelere sunulan sosyal, eğitim ve sağlık desteklerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve görüşmeler çevrim içi yapılıp kaydedilmiş ardından betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Çocukları çoklu yetersizliği olan 14 aile araştırmaya katılmıştır.  Çalışma grubunun seçiminde ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemleri beraber kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, COVID-19 sürecinin çoklu yetersizliği olan çocukları ve ailelerini olumsuz etkilediği ve bu süreçte ailelere sosyal, eğitim ve sağlık alanlarında gerekli olan desteklerin sunulmadığı ortaya çıkmıştır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Ahmed, D., Buheji, M. ve Fardan, S. M. (2020). Re-emphasising the future family role in 'care economy' as a result of Covid-19 pandemic spillovers. American Journal of Economics, 10(6), 332-338. doi:10.5923/j.economics.20201006.03

Ansari, M. ve Yousefabad, S. A. (2020). Potential threats of COVID-19 on quarantined families. Public Health, 183(1), 1-2. doi:10.1016/j.puhe.2020.04.014

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı. (2020/18). 25 Ekim 2020 tarihinde http://www.antalya.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurulu-202018-karari---coronavirus-covid-19-salginindan-korumak-ve-yayilmasini-engellemek-icin-alinmasi-gereken-tedbirler adresinden erişildi.

Armitage, R. ve Nellums, L. B. (2020). The COVID-19 response must be disability inclusive. The Lancet Public Health, 5(5), e257. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30076-1

Avcıoğlu H. (2019). Bireyselleştirilmiş eğitim ve geçiş planlarının hazırlanması. Ankara: Vize Akademik

Azarian, B. (2020). Family distancing: Importance and psychological effects. Psychology Today. Erişim adresi: https://www.psychologytoday.com

Bartlett, J. D., Griffin, J. ve Thomson, D., (2020). Resources for supporting children’s emotional wellbeing during the COVID-19 pandemic. Child Trends. Erişim adresi: https://www.childtrends.org

Boyle, C. A., Fox, M. H., Havercamp, S. M. ve Zubler, J. (2020). Te public health response to the Covid-19 pandemic for people with disabilities. Disability and Health Journal, 13(3), 1-4. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.100943

Brown, S. M., Doom, J. R., Lechuga-Peña, S., Watamura, S. E. ve Koppels, T. (2020). Stress and parenting during the global COVID-19 pandemic. Child Abuse & Neglect, 110(2), 1-14. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104699

Büken, N. Ö. (2020). COVID 19 pandemisi ve etik konular. Sağlık ve Toplum, Covid-19 Özel Sayısı, 15-26. Erişim adresi: https://ssyv.org.tr/saglik-ve-toplum-dergisi/

Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J. ve Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 2020(287), 1-5. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934

Chen, P., Mao, L., Nassis, G. P., Harmer, P., Ainsworth, B. E. ve Li, F. 2020. Coronavirus disease (COVID-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions. Journal of Sport and Health Science, 9(2), 103–104. doi: 10.1016/j.jshs.2020.02.001. 32099716

Chen, D. ve Miles, C. (2004). Working with families. F. P. Orelove, D. Sobsey ve R. K. Silberman (Ed.), Educating children with multiple disabilities: A collaborative approach (s. 31-65) içinde. Baltimore: Brookes Publishing Company.

Collins, C., Landivar, L. C., Ruppanner, L. ve Scarborough, W. J. (2020). COVID-19 and the gender gap in work hours. Gender Work & Organization, 12(4), 431–447. https://doi.org/10.1111/gwao.12506

Courtenay, K. (2020). Covid-19: Challenges for people with intellectual disability. The BMJ, 369(2020), m1609. https://doi.org/10.1136/bmj.m1609

Courtenay, K. ve Perera, B. (2020). COVID-19 and people with intellectual disability: Impacts of a pandemic. Irish Journal of Psychological Medicine, 37(3), 231-236. https://doi.org/10.1017/ipm.2020.45

Cresswell, J. (2014). Research design. Thousand Oaks: Sage publications.

Çapa, B. (2009). Zihin engelli ve otistik çocuğa sahip ailelerin toplumsal hayata katılmada yaşadıkları güçlüklerin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çaykuş, E. T. ve Çaykuş, T. M. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113.

Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 2020(20), 91–96. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100011

Dixon-Ibarra, A. ve Horner-Johnson, W. (2014). Disability status as an antecedent to chronic conditions: National Health Interview Survey, 2006-2012. Preventing Chronic Disease, 11(130251), 1-8. https://doi.org/10.5888/pcd11.130251

Dünya Sağlık Örgütü. (2020). Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) Durum Özeti. 9 Ekim 2020 tarihinde https://web.archive.org/web/20200220052900/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html adresinden erişildi.

Eldeniz Çetin, M. ve Sönmez, M. (2018). Identification of the problems experienced by mothers with children with multiple disabilities. Elementary Education Online, 17(3), 1252-1267. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466339

Embregts, P. J., Tournier, T. ve Frielink, N. (2020). Experiences and needs of direct support staff working with people with intellectual disabilities during the COVID‐19 pandemic: A thematic analysis. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.1111/jar.12812

Esentürk, O. K. (2020). Parents’ perceptions on physical activity for their children with autism spectrum disorders during the novel Coronavirus outbreak. International Journal of Developmental Disabilities, Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.1080/20473869.2020.1769333

Fielding, S. (2020, 3 Nisan). In quarantine with an abuser: Surge in domestic violence reports linked to coronavirus. The Guardian. Erişim adresi: https://www.theguardian.com/international

Fisher, J., Languilaire, J. C., Lawthom, R., Nieuwenhuis, R., Petts, R. J., Runswick-Cole, K. ve Yerkes, M. A. (2020). Community, work, and family in times of COVID-19. Community, Work & Family, 23(3), 247-252. https://doi.org/10.1080/13668803.2020.1756568

Fox, M. H., White, G. W., Rooney, C. ve Rowland, J. L. (2007). Disaster preparedness and response for persons with mobility impairments: Results from the University of Kansas nobody left behind study. Journal of Disability Policy Studies, 17(4), 196–205. https://doi.org/10.1177/10442073070170040201

Gee, K. (2004). Developing curriculum and instruction. F. P. Orelove, D. Sobsey ve R. K. Silberman (Ed.), Educating children with multiple disabilities: A collaborative approach (s. 67-114) içinde. Baltimore: Brookes Publishing Company.

Giangreco, M. (2011). Foundational concepts and practices for educating students with severe disabilities. M. E. Snell ve F. Brown (Ed.), Instruction of students with severe disabilities (7. bs., s. 1–30) içinde. Upper Saddle River, NJ: Merrill-Pearson.

Graham, L. (2020, 5 Nisan). Pandemic underscores gross inequalities in South Africa, and the need to fix them. The Conversation. Erişim adresi: https://theconversation.com/uk

Haleem, A., Javaid, M. ve Vaishya, R. (2020). Effects of COVID-19 pandemic in daily life. Current medicine research and practice, 10(2), 78–79. https://doi.org/10.1016/j.cmrp.2020.03.011

Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. New York: State University of New York Press.

Horn, E. M. ve Kang, J. (2012). Supporting young children with multiple disabilities: What Do we know and what do we still need to learn?. Topics in Early Childhood Special Education, 31(4), 241–248. https://doi.org/10.1177/0271121411426487

Horn, E., Lieber, J., Sandall, S., Schwartz, I. ve Worley, R. (2002). Supporting young children’s IEP goals in inclusive settings hrough embedded learning opportunities. Topics in Early Childhood Special Education, 20(4), 208-223. https://doi.org/10.1177/027112140002000402

Hu, Z., Lin, X., Chiwanda Kaminga, A. ve Xu, H. (2020). Impact of the covıd-19 epidemic on lifestyle behaviors and their association with subjective well-being among the general population in mainland China: Cross-sectional study. Journal of Medical Internet Research, 22(8), 1-10. doi: 10.2196/21176

Jumreornvong, O., Tabacof, L., Cortes, M., Tosto, J., Kellner, C. P., Herrera, J. E. ve Putrino, D. (2020). Ensuring equity for people living with disabilities in the age of COVID-19. Disability & Society, 35(10), 1682-1687. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1809350

Karadağ, G. (2009). Engelli çocuğa sahip annelerin yaşadıkları güçlükler ile aileden algıladıkları sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(4), 315-322.

Kibria, G., Islam, T., Miah, S., Ahmed, S. ve Hossain, A. (2020). Barriers to healthcare services for persons with disabilities in Bangladesh amid the COVID-19 pandemic. Public Health in Practice. Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.1016/j.puhip.2020.100027

Kimball, A., Hatfield, K. M., Arons, M., James, A., Taylor, J., Spicer, K., ... Bell, J. M. (2020). Asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled nursing facility—King County, Washington, March 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(13), 377-381. doi:10.15585/mmwr.mm6913e1

Kizir, M. ve Çifci Tekinarslan, İ. (2018). Ağır ve Çoklu Yetersizliği (AÇYE) olan çocuk annelerinin yaşadıkları sorunların ve sorunlarla baş etme yöntemlerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(2), 233-256. doi:10.21565/ozelegitimdergisi.321683

Kleinert, H. ve Kearns, J. (2004). Alternate assessments. F. P. Orelove, D. Sobseyve R. K. Silberman (Ed.), Educating children with multiple disabilities: A collaborative approach (s. 115-149) içinde. Baltimore: Brookes Publishing Company.

Kumar, S. ve Casey, A. (2020). Work and intimate partner violence: Powerful role of work in the empowerment process for middle-class women in abusive relationships. Community, Work and Family, 23(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/13668803.2017.1365693

Lafçı, D., Öztunç, G. ve Alparslan, Z. N. (2014). Zihinsel engelli çocukların (mental retardasyonlu çocukların) anne ve babalarının yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2), 723-735.

Mahoney, G. ve Perales, F. (2005). Relationship-focused early intervention with children with pervasive developmental disorders and other disabilities: A comparative study. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 26(2), 77-85.

Majnemer, A., Shikako-Thomas, K., Shevell, M. I., Poulin, C., Lach, L., Schmitz, N. ve Law, M. (2013). Pursuit of complementary and alternative medicine treatments in adolescents with cerebral palsy. Journal of Child Neurology, 28(11), 1443–1447. https://doi.org/10.1177/0883073813488942

Mednick, M. (2007). Supporting children with multiple disabilities. London: Continum International Publishing Group.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. California: Jossey-Bass.

Mertens, D. M. (2010). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. California: Sage Publications.

Mesa Vieira, C., Franco, O. H., Gómez Restrepo, C. ve Abel, T. (2020). COVID-19: The forgotten priorities of the pandemic. Maturitas, 136(1), 38–41. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.04.004

Moore, S. A., Faulkner, G., Rhodes, R. E., Brussoni, M., Chulak-Bozzer, T., Ferguson, L. J., ... Tremblay, M. S. (2020). Impact of the COVID-19 virus outbreak on movement and play behaviours of Canadian children and youth: A national survey. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12966-020-00987-8

Nakken, H. ve Vlaskamp, C. (2007). A Need for a taxonomy for profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 4(2), 83–87. https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2007.00104.x

Narvekar, H. N. (2020). Educational concerns of children with disabilities during COVID-19 pandemic. Indian Journal of Psychiatry, 62(5), 603-604. doi:10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_585_20

Narzisi, A. (2020). Handle the autism spectrum condition during Coronavirus (COVID-19) stay at home period: Ten tips for helping parents and caregivers of young children. Brain Sciences, 10(4), 1-4. https://doi.org/10.3390/brainsci10040207

Onyema, E. M., Eucheria, N. C., Obafemi, F. A., Sen, S., Atonye, F. G., Sharma, A. ve Alsayed, A. O. (2020). Impact of coronavirus pandemic on education. Journal of Education and Practice, 11(13), 108–121. doi: 10.7176/JEP/11-13-12

Patel, K. (2020), Mental health implications of COVID-19 on children with disabilities. Asian Journal of Psychiatry, 54(1), 1-3. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102273

Peiffer-Smadja, N., Lucet, J. C., Bendjelloul, G., Bouadma, L., Gerard, S., Choquet, C., ... Descamps, D. (2020). Challenges and issues about organizing a hospital to respond to the COVID-19 outbreak: Experience from a French reference centre. Clinical Microbiology and Infection, 26(6), 669–672. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.04.002

Pfefferbaum, B. ve North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine, 383(6), 510-512. doi: 10.1056/NEJMp2008017

Qi, F. ve Hu, L. (2020). Including people with disability in the COVID-19 outbreak emergency preparedness and response in China. Disability and Society, 35(5), 848–853. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1752622

Redmond, B. ve Richardson, V. (2003). Just getting on with it: Exploring the service needs of mothers who care for young children with severe/profound and life‐threatening ıntellectual disability. Journal Of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16(3), 205-218. https://doi.org/10.1046/j.1468-3148.2003.00165.x

Rose, J., Willner, P., Cooper, V., Langdon, P. E., Murphy, G. H. ve Stenfert Kroese, B. (2020). The effect on and experience of families with a member who has Intellectual and Developmental Disabilities of the COVID-19 pandemic in the UK: Developing an investigation. International Journal of Developmental Disabilities, Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.1080/20473869.2020.1764257

Sabatello, M., Landes, S. D. ve McDonald, K. E. (2020). People with disabilities in COVID-19: Fixing our priorities. The American Journal of Bioethics, 20(7), 187-190. https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1779396

Sağlık Bakanlığı. (2020a). Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Sayfası. 25 Ekim 2020 tarihinde https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html adresinden erişildi.

Sağlık Bakanlığı. (2020b). Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Hakkında Genelge (2010/73-80). Erişim adresi: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1039,2010-73-80doc.doc?0

Sardohan Yildirim, A. E. (2017). Examining the process of strengthening families of children with multiple disability via family centered education model (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sultana, A., Tasnim, S., Bhattacharya, S., Hossain, M. ve Purohit, N. (2020). Digital screen time during COVID-19 pandemic: A public health concern. https://doi.org/10.31235/osf.io/e8sg7

Szabo, T. G., Richling, S., Embry, D. D., Biglan, A. ve Wilson, K. G. (2020). From helpless to hero: Promoting values-based behavior and positive family ınteraction in the midst of COVID-19. Behavior Analysis in Practice, 13(3), 1–9. https://doi.org/10.1007/s40617-020-00431-0

Şafak, P. (2012). Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık.

Tandon, R. (2020). The COVID-19 pandemic, personal reflections on editorial responsibility. Asian Journal of Psychiatry, 50(1), 1-3. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102100

Thomas, E. E., Haydon, H. M., Mehrotra, A., Caffery, L. J., Snoswell, C. L., Banbury, A. ve Smith, A. C. (2020). Building on the momentum: Sustaining telehealth beyond COVID-19. Journal Of Telemedicine And Telecare Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.1177/1357633X20960638

Tuncel, A. (2017). Çocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan annelerin depresyon, tükenmişlik ve umutsuzluk düzeylerinin çocuktaki otizmin ağırlık derecesine göre karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Turk, M. A. ve McDermott, S. (2020). The COVID-19 pandemic and people with disability. Disability and Health Journal, 13(3) 1-4. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.100944

van Timmeren, E. A., van der Putten, A. A., van Schrojenstein Lantman-de Valk, H. M., van der Schans, C. P. ve Waninge, A. (2016). Prevalence of reported physical health problems in people with severe or profound intellectual and motor disabilities: A cross-sectional study of medical records and care plans. Journal of intellectual disability research. JIDR, 60(11), 1109–1118. https://doi.org/10.1111/jir.12298

Wang, P. ve Michaels, C. A. (2010). Chinese families of children with severe disabilities: Family needs and available support. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 34(2), 21–32. https://doi.org/10.2511/rpsd.34.2.21

Woodruff, A. (2020). Keeping the family in family medicine. American Journal of Hospice and Palliative Medicine. 38(3), 313-314. https://doi.org/10.1177/1049909120933273

Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S. ve Yang, N. (2020). Social capital and sleep quality in individuals who self-isolated for 14 days during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in January 2020 in China. Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research. Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.12659/MSM.923921

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs.). Ankara: SeçkinYayıncılık.

Yıldırım, Ş., Karahan, S., Demiröz, K., Şener Ö. ve Özaydın, L. (2020, Nisan). Kovid-19 sürecinde özel gereksinimli çocukların ebeveynlerinin ihtiyaçları [Öz]. 4. Uluslararası Covid-19 Çalışmaları Kongresinde sunulan bildiri, İstanbul. Erişim adresi: https://www.covid19conference.org/conference-book

Zhang, J., Shuai, L., Yu, H., Wang, Z., Qiu, M., Lu, L., … Chen, R. (2020). Acute stress, behavioural symptoms and mood states among school-age children with attention-deficit/hyperactive disorder during the COVID-19 outbreak. Asian Journal of Psychiatry, 51(1), 1-4. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102077

Zhou, X., Snoswell, C. L., Harding, L. E., Bambling, M., Edirippulige, S., Bai, X. ve Smith, A. C. (2020). The role of telehealth in reducing the mental health burden from COVID-19. Telemedicine and e-Health, 26(4), 377-379.

Yayınlanmış
2021-03-10
Nasıl Atıf Yapılır
Sardohan Yıldırım, A., & Bozak, B. (2021). COVID-19 Sürecinde Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Ailelerine Sunulan Destekler: Bir Durum Çalışması. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 154-172. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351247
Bölüm
Araştırma Makaleleri