Krizleri Yönlendirmek: Avrupa’nın Dört Ülkesinden Öğrenciler Üzerindeki Etkinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024381661

Anahtar Kelimeler:

Krizler- Yükseköğretim- Belçika- Hırvatistan- Polonya- Romanya

Özet

Kriz, bir yargı veya karar gerektiren herhangi bir zorlu durumdur. İnsanlar yaşamları boyunca mikro, mezo ve makro düzeylerde krizlere maruz kalırlar. Son zamanlarda birçok araştırma makro düzeydeki krizleri ele almaktadır. Salgın hastalıklar, savaşlar, depremler gibi makro düzeyde karşılaştığımız kriz durumları ve günlük durum ve yaşamdaki önemli zorluklar, kriz zamanlarında yükseköğretim kurumlarında öğrenme ve öğretmeyi keşfetme ihtiyacını doğurmaktadır. Araştırmanın amacı, yükseköğretimdeki öğrenciler arasında makro düzeyde krizlerle başa çıkma stratejilerini belirlemektir. Bu amaçla, odak grup yöntemi kullanılarak nitel bir araştırma yürütülmüştür. Belçika, Hırvatistan, Polonya ve Romanya'dan farklı profillerden toplam 40 öğrencinin katıldığı dört odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, kriz durumlarında çoğu katılımcı için en büyük zorluğun sosyal destek yokluğu olduğunu göstermektedir. Katılımcılar cevaplarında uzaktan eğitimin zorluklarını tartışmış ve "ekran yorgunluğunu" bir engel olarak belirtmişlerdir. Buna rağmen katılımcılar, kriz zamanlarının kendi güçlü yönlerini keşfetmelerini sağladığını ve bunları gelecekteki olası krizlerde başa çıkma stratejileri olarak kullanabileceklerini belirtmişlerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Višnja Rajić, University of Zagreb

Višnja Rajić Zagreb Üniversitesi öğretim üyesidir.

Adrijana Višnjić-Jevtić, University of Zagreb

Adrijana Višnjić-Jevtić Zagreb Üniversitesinde öğretim üyesidir. 

Anna Odrowaz-Coates, Maria Grzegorzewska Üniversitesi

Anna Odrowaz-Coates Maria Grzegorzewska Üniversitesi öğretim üyesidir. 

Lieve Bradt, Ghent University

Lieve Bradt Gent Üniversitesi öğretim üyesidir. 

Ciprian Simut, University of Oradea

Ciprian Simut Oradea Üniversitesi öğretim üyesidir. 

Referanslar

Ammar, A., Mueller, P., Trabelski K et al. (2020). Psychological consequences of COVID-19 home confinement: The ECLB-COVID19 multicenter study. PLoS One. 15(11), e0240204. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240204

Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., & Umek, L. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on life of higher education students: A global perspective. Sustainability, 12(20), 8438. DOI: https://doi.org/10.3390/su12208438

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. DOI: https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Burgess, S., & Sievertsen, H. H. (2020). Schools, Skills, and Learning: The Impact of COVID-19 on Education. VoxEU.Org. https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education

Carver, C. S. (2013). Coping. In M. D. Gellman & J. R. Turner (Eds.) Encyclopedia of behavioral medicine (pp.496-500). Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_1635

Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: is it as easy as it sounds? Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 10(6), 807-815. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019

Chandra, Y. (2020). Online education during COVID-19: Perception of academic stress and emotional intelligence coping strategies among college students. Asian Education and Development Studies, 10(2), 229-238. DOI: https://doi.org/10.1108/AEDS-05-2020-0097

Chłoń-Domińczak, A. (2017). Changes in the Education System in Poland. ESPN Flash Report 2017/38 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17891&langId=en

Edelhauser, E., & Lupu-Dima, L. (2021). One year of online education in COVID-19 age, a challenge for the Romanian education system. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15), Article 15. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18158129

European Council [EC]. (2023). Impact of Russia's Invasion of Ukraine on the Markets: EU Response. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/impact-of-russia-s-invasion-of-ukraine-on-the-markets-eu-response/

Eurydice (2022). The Polish Education System in Brief. https://eurydice.org.pl/system-edukacji-w-polsce/the-polish-education-system-in-brief-202122

Government of the Republic of Croatia. (2020). Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu [Decision to suspend teaching in higher education, secondary and primary schools and the regular operation of early childhood education institutions]. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_29_670.html

Grigorescu, A. F., & Scarlat, C. (2023). Online technologies in teaching and learning. Lessons learnt while teaching during COVID-19 pandemic in Romania: Towards a “dual” education system. In M. Carmo (Ed.), Education applications & developments VIII (pp.63-81). inScience Press.

Heitzman, J. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health. Psychiatria Polska, 54(2), 187-198. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/120373

Hofer, S. I., Nistor, N., & Scheibenzuber, C. (2021) Online teaching and learning in higher education: Lessons learned in crisis situations. Computers in Human Behavior, 121(August), 106789. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106789

Holotescu, C., Grosseck, G., Andone, D., Gunesch, L., Nedelcu, V. D., Ivanova, M., Dumbraveanu, R., & Constandache, L. (2020). Romanian educational system response during the COVID-19 pandemic. International Scientific Conferences, 3, 11–30. DOI: https://doi.org/10.12753/2066-026X-20-171

Keegan, D. J. (1980). On defining distance education. Distance education, 1(1), 13-36. DOI: https://doi.org/10.1080/0158791800010102

Kenniscentrum Kinderrechten & Jeugdonderzoeksplatform (2022). De impact van de coronamaatregelen op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Een systematische literatuurstudie. Onderzoeksrapport in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd & Media. https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2022-10/rapport%20volledig.pdf

Kim, J. (2020). Learning and teaching online during Covid-19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. International Journal of Early Childhood, 52(2), 145-158. DOI: https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6

Liu, Y., & Shirley, T. (2021). Without crossing a border: exploring the impact of shifting study abroad online on students' learning and intercultural competence development during the COVID-19 pandemic. Online Learning, 25(1), 182-194. DOI: https://doi.org/10.24059/olj.v25i1.2471

Markušić, S., Stanko, D., Korbar, T., Belić, N., Penava, D., & Kordić, B. (2020). The Zagreb (Croatia) M5. 5 Earthquake on 22 March 2020. Geosciences, 10(7), 252. DOI: https://doi.org/10.3390/geosciences10070252

Minister of Education (2022). Minister edukacji: kolejne 200-300 tys. dzieci ukraińskich w polskich szkołach. https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/minister-edukacji-kolejne-200-300-tys-dzieci-ukrainskich-w-polskich-szkolach

Ministry of Health. (2020). Odluka o proglašenju epidemije COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2. https://zdravstvo.gov.hr/UserDocsImages/2020%20CORONAVIRUS/ODLUKA%20O%20PROGLA%C5%A0ENJU%20EPIDEMIJE%20BOLESTI%20COVID-19.pdf

Mok, K. H. (2022). Impact of COVID-19 on higher education: critical reflections. Higher Education Policy, 35(3), 563-567. DOI: https://doi.org/10.1057/s41307-022-00285-x

Neuberg, M., Višnjić-Jevtić, M. i Špoljarić, M. (2022). Mentoriranje studenata sestrinstva i odgojiteljskog studija tijekom pandemije bolesti Covid-19. In A. Zovko, N. & Vukelić, I. Miočić (Eds.), Prema postpandemijskom obrazovanju: kako osnažiti sustav odgoja i obrazovanja? (pp.415–430). Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet.

Nicolau, C., Henter, R., Roman, N., Neculau, A., & Miclaus, R. (2020). Tele-education under the COVID-19 crisis: Asymmetries in Romanian education. Symmetry, 12(9), Article 9. DOI: https://doi.org/10.3390/sym12091502

Odrowąż-Coates, A. (2020). Chaos theory and the neoliberal English-based dimension of the Polish higher education reforms 2018/2019. Education as Change, 24, 1–19. DOI: https://doi.org/10.25159/1947-9417/5913

Ovie, G. (2022). Crisis response in higher education: insights from educational leaders. Journal of Educational Thought/Revue de la Pensée Educative, 55(1), 43-68.

Rasli, A., Tee, M., Lai, Y. L., Tiu, Z. C., & Soon, E. H. (2022). Post-COVID-19 strategies for higher education institutions in dealing with unknown and uncertainties. Frontiers in Education, 7, 992063. DOI: https://doi.org/10.3389/feduc.2022.992063

Sas, A. (2023). Number of People Who Crossed the Polish Border from The War-Stricken Ukraine as of February 2023, by Date of Report. https://www.statista.com/statistics/1293564/ukrainian-refugees-in-poland/

Šenjug Golub, A., Rajić, V., & Dumančić, M. (2020). Zadovoljstvo studenata nastavom na daljinu tijekom COVID-19 pandemija na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Andragoški Glasnik 24, 50-64.

Statista (2022). Online Education in Poland - Statistics & Facts. https://www.statista.com/topics/8445/online-education-in-poland/#topicOverview

Statista (2023). School dropout rate Romania 2022. https://www.statista.com/statistics/1103336/school-dropout-rate-romania/ (Accessed on July 5, 2023).

United Nations [UN]. (2020). Policy Brief: Education During COVID-19 and Beyond. https://reliefweb.int/report/world/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond-august-2020?gclid=CjwKCAjws7WkBhBFEiwAIi1680U9-3Pkcbp_Kau-hSspgWr2DketRsWcEsvJYPuvj1KwQdBKxNC8KBoCsFoQAvD_BwE

Visković, I. (2021). “Miss having in-person classes” – university studying during the COVID-19 pandemic. Obrazovanie i nauka, 23(8), 61–83. DOI: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2021-8-61-83

Višnjić-Jevtić, A., & Visković, I. (2021). Roditeljstvo u vrijeme pandemije Covid-19: perspektiva roditelja djece rane i predškolske dobi [Parenting at the time of the Covid-19 pandemic: the perspective of parents of early and preschool children]. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, 28(1), 11-38. DOI: https://doi.org/10.21464/mo.28.1.4

World Health Organization. (2020). WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic. https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic

Zacher H, Rudolph CW. (2021). Individual differences and changes in subjective wellbeing during the early stages of the COVID-19 pandemic. Am Psychol., 76(1), 50-62. DOI: https://doi.org/10.1037/amp0000702

Yayınlanmış

2024-01-12

Nasıl Atıf Yapılır

Rajić, V., Višnjić-Jevtić, A., Odrowaz-Coates, A., Bradt, L., & Simut, C. (2024). Krizleri Yönlendirmek: Avrupa’nın Dört Ülkesinden Öğrenciler Üzerindeki Etkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 38(1), 24–36. https://doi.org/10.33308/26674874.2024381661

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri