İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programının Paydaş Görüşlerine Göre Değerlendirmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2023372565

Anahtar Kelimeler:

Program Geliştirme- Program Değerlendirme- Öğretmen Yetiştirme- Pedagojik Alan Bilgisi- Alan Bilgisi

Özet

Öğretmen yetiştirme programlarına yönelik 2018 yılında yenilenerek uygulamaya konulan farklı branşlara ait öğretim programları bulunmaktadır. Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programı (İMÖLP) ele alınmıştır. Araştırmada İMÖLP öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin mevcut uygulanmakta olan lisans programına yönelik görüşlerinin program geliştirmenin dört temel boyutu açısından analiz edilerek ortaya konulması amaçlanmıştır.  Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen çalışmada ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünden 28 öğretmen adayı ve 9 akademisyen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Nitel verilerin analizinde NVIVO 12 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre lisans programındaki matematik alan ders saatlerinin ve kredilerinin artırılması yönünde isteklerin olduğu bulgulara ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak araştırmada meslek bilgisi derslerinin yeterli düzeyde olduğu, seçmeli derslerin çeşitlendirilmesi gerektiği, derslerde uygulama imkanlarının artırılması, basamaklılık özelliği olan derslerin birbirini takip eden dönemlerde uygulanması, derslerde daha fazla öğretim materyali kullanılması ve süreç değerlendirmesine ağırlık verilmesi bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak İMÖLP’de pedagojik alan bilgisini ön plana çıkaran mesleki derslerin ağırlıkta olduğu bir program yapılanması olduğu görülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-26

Nasıl Atıf Yapılır

Özden, C., & İlgün, Şükrü. (2023). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programının Paydaş Görüşlerine Göre Değerlendirmesi. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 581–610. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372565

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri