İki Önemli Öğretmenlik Mesleği Yeterliği: Eğitim Programı Okuryazarlığı ve Eğitim Programı Liderliği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2023372541

Anahtar Kelimeler:

Eğitim Programı Okuryazarlığı- Eğitim Programı Liderliği- Öğretmenlik Mesleği- Yeterlik- EPLÖ

Özet

Bu araştırma birer öğretmen yeterliği olarak kabul edilen Eğitim Programı Okuryazarlığı (EPO) ile Eğitim Programlı Liderliği (EPL) kavramlarına açıklık getirerek bu iki yeterlik arasındaki ilişkiyi bilimsel verilerle ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı ayrıca içerisinde bir ölçek geliştirme sürecinin de olduğu karma desenli bir araştırmadır. Bu araştırmaya farklı eğitim kurumlarında ve branşlarda görev yapan 595 öğretmen katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin EPO yeterlikleri genel itibariyle yüksek olmasına karşın okuma ve yazma boyutlarında farklılık göstermiştir. EPO yeterliklerinden hedef alanına dönük yeterliklerin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği ile Eğitim Programı Liderliği Ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiler de birlikte düşünüldüğünde bu iki öğretmen yeterliği arasında bir ilişkinin olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel verilerle desteklenerek alana ilişkin bazı öneriler sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-26

Nasıl Atıf Yapılır

Bolat, Y., & Baş, M. (2023). İki Önemli Öğretmenlik Mesleği Yeterliği: Eğitim Programı Okuryazarlığı ve Eğitim Programı Liderliği. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 294–330. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372541

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri