Öğretmen Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Ziyareti Sonrasında Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri

  • Özge Hacıfazlıoğlu İstanbul Kültür Üniversitesi
  • Şebnem Türktan İstanbul Kültür Üniveristesi
  • Cem Özışık İstanbul Kültür Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, Yüksek öğretim, Birleştirilmiş sınıflar, Köy okulu, Yansıtma

Özet

Farklı sınıflardan öğrencilerin bir arada eğitim gördüğü birleştirilmiş sınıf uygulamasının tüm dünyada kullanılması başlıca iki amaca dayanmaktadır. Bunlar, okula kaydolan öğrenci sayısındaki dengesizliğe olduğu kadar öğretmen sayısındaki yetersizliğe de çözüm getirmek ve merkezden uzak dezavantajlı bölgelerin de eğitimden faydalanmasını sağlamaktır. Türkiye özelinde, öğretmen adaylarının gerçek bir eğitim ortamının, özellikle birleştirilmiş sınıflar gerçeğinin, farkına varması mümkün olan en kısa zamanda sağlanmalıdır. Bu çalışmada ziyaret edilen köy okulları “Öğrenci Katılımında Göçün Rolü: Sosyal, Kültürel, Psikolojik Faktörlerin ve Sosyal Sermayenin Etkisi” (112 K 600) başlıklı TUBITAK Evrena 1010 projesinin kapsamında olan ilçelerden birinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı “bir köy okulundaki birleştirilmiş sınıf deneyiminin” öğretmen adaylarının öğretmeye ve öğretmen olmaya dair algılarına nasıl katkı yaptığını incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden “Bütüncül Tek Durum Deseni” kullanılmıştır. İstanbul’da öğrenim gören 109 öğretmen adayının yansıtma raporlarından elde edilen veriler içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Bu proje ortaya iki ana tema çıkarmıştır: (i) Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Öğretmenlerin Karşılaştığı Sınırlamalar/ Engeller ve (ii) Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olmaya Dair Bakış Açıları. Bu alan deneyiminin, öğretmen adaylarına öğrencilerin ve okul idarecilerinin hayatlarında bir fark yaratma konusunda farkındalık kazandırması beklenmektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2017-04-08
Nasıl Atıf Yapılır
Hacıfazlıoğlu, Özge, Türktan, Şebnem, & Özışık, C. (2017). Öğretmen Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Ziyareti Sonrasında Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 31(1), 125-142. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/62
Bölüm
Araştırma Makaleleri