İlkokul 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Algısı

  • Muhammet Ü. Öztabak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Okul algısı, Metafor, İlkokul, Öğrenci

Özet

Bu araştırma, İstanbul Bahçelievler ilçesindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin okula yönelik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Durum Çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 70’i 1. sınıf, 70’i 4. sınıf olmak üzere toplam 140 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerle odak grup görüşmeleri yapılarak toplanan veriler, betimsel analiz yaklaşımı ile yorumlanmıştır. Araştırmada “Öğrencilere göre okulun anlamı nedir?” ana teması incelendiğinde, alt temalarda ortak olarak görülen, eğitim öğretim sürecindeki unsurlar ile öğretmen ve dersle ilgili kavramlardır. Ayrıca araştırmanın diğer ana temasını oluşturan “Okula ilişkin öğrencilerin duygusal algıları nelerdir?” sorusuna ait ortaya çıkan alt temalarda öğretmen, ders, fiziki unsurlar ve arkadaş ön plana çıkmaktadır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2017-04-08
Nasıl Atıf Yapılır
Öztabak, M. (2017). İlkokul 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Algısı. Yaşadıkça Eğitim, 31(1), 103-124. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/61
Bölüm
Araştırma Makaleleri