Aday Öğretmenlerin Mesleğe Uyum Süreci: Bir Durum Çalışması

  • Murat Can Çelik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  • Mehmet Ali İçbay Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Aday öğretmen, Rehber öğretmen, Mesleğe uyum süreci, Adaylık eğitimi

Özet

Adaylık eğitimi kısaca öğretmenlerin resmi olarak bir okula atanmalarıyla başlayan mesleki gelişim sürecidir. Bu süreçte öğretmenler sınıflarını, diğer öğretmenleri, okullarını, okul içinde yer alan süreçleri tanırken örgütsel ve mesleki bağlılık geliştirler. Bu nedenle öğretmenlerin mesleğini benimsemelerinde ve etkili bir öğretmenlik yaşamı oluşturmalarında adaylık dönemi önemli bir aşamayı oluşturur. Bu çalışmanın temel amacı aday öğretmenlerin mesleğe uyum sürecinde yaşadıkları deneyimleri yine öğretmenlerin bakış açılarıyla ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Veriler Çanakkale’de 2016 yılında lise ve ortaokulda göreve başlayan dört aday branş öğretmenine Aday Öğretmelerin Mesleğe Uyum Süreci adlı yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada aday öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda aday öğretmenlikte mesleğe uyum sürecinde bürokratik işlemlerde yaşanan zaman kaybı haricinde rehber/danışman öğretmen uygulaması katkısıyla etkin ve nitelikli bir program uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2017-04-08
Nasıl Atıf Yapılır
Çelik, M., & İçbay, M. (2017). Aday Öğretmenlerin Mesleğe Uyum Süreci: Bir Durum Çalışması. Yaşadıkça Eğitim, 31(1), 89-102. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/60
Bölüm
Araştırma Makaleleri