Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Proje Tabanlı Bir Dersteki Andragojik, Pedagojik ve Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri

  • Tanju Deveci Khalifa University of Science and Technology
  • Fatma Tezcan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Andragoji, Pedagoji, Yaşamboyu öğrenme, Proje tabanlı öğrenme, Mühendislik eğitimi

Özet

Bu çalışma, öğrenmeye andragojik ve pedagojik yönelimlerin karşılaştırmasını ortaya koymakta ve andragojinin yaşamboyu öğrenme için bir ilke olarak görülmesini savunmaktadır. Yaşamboyu öğrenme ve andragojik varsayımlar genelde mühendislik eğitimi ve özelde de proje tabanlı öğrenme perspektifinden tartışılmaktadır. Çalışmada ayrıca, Abu Dhabi UAE’de Khalifa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde elli sekiz mühendislik öğrencisinin andragojik ve yaşamboyu öğrenme yönelimleri üzerine yapılan küçük ölçekli bir çalışmanın sonuçları sunulmaktadır. Araştırma sonuçları öğrencilerin andragojik yönelimlere daha fazla eğilimli olduklarını ve yaşamboyu öğrenme yöneliminde orta düzey olduklarını göstermiştir. Araştırma verilerinde, andragojik ve yaşamboyu öğrenme eğilimleri arasında pozitif bir ilişki olduğu; pedagojik ve yaşamboyu öğrenme eğilimleri arasında ise negatif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2017-04-08
Nasıl Atıf Yapılır
Deveci, T., & Tezcan, F. (2017). Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Proje Tabanlı Bir Dersteki Andragojik, Pedagojik ve Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri. Yaşadıkça Eğitim, 31(1), 69-88. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/59
Bölüm
Araştırma Makaleleri