Eğitim Alanında Yapılan Zihinsel Model Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi

  • Eser Ültay Giresun Üniversitesi
  • Necla Dönmez Usta Giresun Üniveristesi
  • Tuğçe Durmuş Milli Eğitim Bakanlığı
Anahtar Kelimeler: İçerik analizi, Literatür taraması, Zihinsel model

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, eğitim alanında zihinsel model üzerine yayınlanmış olan ulusal araştırmaları bazı değişkenlere göre bir araya getirerek sunmaktır. Bu amaçla 2002-2016 yılları arasında eğitim alanında zihinsel modelle ilgili yayınlanmış 14’ü makale, 17’si yüksek lisans tezi ve ikisi doktora tezi olmak üzere 33 çalışma araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu çalışmalar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmaların her biri gerekçe, amaç, konu alanı, yöntem, bulgular ve sonuç değişkenlerine göre uygun temalara ayrılmıştır. Ayrıca bu temalar tablolaştırılmış ve ortak bir anlam ilişkisi içerisinde benzerlik ve farklılıklarına göre gruplara ayrılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde en fazla “atom, evren ve kimya” konu alanlarının çalışıldığı, örneklemin çoğunlukla öğrencilerden seçildiği, yöntem olarak durum çalışmaların ve veri toplama aracı olarak da çizimlerin daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2017-04-08
Nasıl Atıf Yapılır
Ültay, E., Dönmez Usta, N., & Durmuş, T. (2017). Eğitim Alanında Yapılan Zihinsel Model Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi. Yaşadıkça Eğitim, 31(1), 21-40. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/56
Bölüm
Araştırma Makaleleri