Bütünleştirici Eğitim Takım İşidir: Farklı İhtiyaçları Olan Öğrencilerin Fen Derslerinde Desteklenmesi

  • Filiz Polat Medipol Üniversitesi
  • Sibel Erduran Limerick University
Anahtar Kelimeler: Sürekli mesleki gelişim, Fen bilimleri eğitimi, Bütünleştirici eğitim

Özet

Bütünleştirici eğitimi destekler Fen Bilimleri öğretimi (Step-IN), İngiliz Öğretmen Gelişim Ajansı (TDA) tarafından desteklenmiş bir lise ve bir yüksek öğretim kurumu işbirliği projesidir. Kanıta dayalı öğretim stratejileri kullanılarak bütünleştirici fen bilimleri eğitimini destekleyen proje işbirlikçi araştırma felsefesi üzerine kurgulanmıştır. Bu mesleki gelişim projesinin amacı (CPD) Fen Bilimleri öğretmenlerine zaman yaratarak sınıflarında bütünleştirici eğitimi hayata geçime sürecindeki engelleri tespit etmek ve buna yönelik çözüm üretmelerini sağlamaktır. Projede adapte edilen mesleki gelişim modeli bütünleştirici Fen Bilimleri eğitimi hakkında meslektaş işbirliği ve kanıta dayalı akıl yürütmeyi içermektedir. Bu model araştırmaya katılan tüm öğretmenler için pozitif bir deneyim olmuştur. Çalışmanın ana bulguları içinde öğretmenlerin seslerini duyurabilmesi ve kendi mesleki gelişim ajandalarını oluşturabilmeleri en önemli bulgular arasında sıralanabilir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2016-05-08
Nasıl Atıf Yapılır
Polat, F., & Erduran, S. (2016). Bütünleştirici Eğitim Takım İşidir: Farklı İhtiyaçları Olan Öğrencilerin Fen Derslerinde Desteklenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 30(1), 1-20. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/45
Bölüm
Araştırma Makaleleri