Öğretmenlerin Gözünden Bir Okul Örgütü: Metaforlarla Analiz

  • Bengi Erim Eker FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
Anahtar Kelimeler: Metafor, Okul kültürü, Eğitim, Okul liderliği, Kurumsal teori, Eğitim yönetimi, Sembolik/yorumlamacı yaklaşım

Özet

Kurumlara sembolik-yorumlamacı yaklaşımların bir parçası olan metaforlar örgüt bilimcilerin bir hayli ilgisini çekmektedir. Metaforlar bir kurumun yapısını, insan kaynaklarını ve kültürünü incelemek için oldukça etkili analiz araçlarıdır. Bu çalışmada metaforlar (mecaz yöntemi) kullanılarak bir okuldaki öğretmenlerin gözünden kurumun mevcut örgütsel yapısı ve olması istenilen ideal yapısı analiz edilmiştir. Kullanılan mecazlar arasındaki ortak noktalar okulda oluşan kültürü sergilemektedir. Sonuçlar öğretmenlerin algısından okul örgütünün mevcut yapısı ve olması istenilen ideal yapısı arasındaki farklar olduğu ortaya koymuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2015-12-08
Nasıl Atıf Yapılır
Erim Eker, B. (2015). Öğretmenlerin Gözünden Bir Okul Örgütü: Metaforlarla Analiz. Yaşadıkça Eğitim, 29(2), 25-42. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/42
Bölüm
Araştırma Makaleleri