Eğitim ve Eğitim Araştırmaları: Kör Adamlar, Fil, Kimlik Krizi

  • Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Eğitim araştırmaları, Eğitimde kimlik krizi, Eğitimde kuram oluşturma, Eğitimin krizi

Özet

Eğitim araştımaları bazı önemli eğitim araştırmacıları tarafından sorunlu bir alan olarak görülmektedir. Bu sorunlu duruşun nedeni olarak sıralanabilecek yedi temel kaynak sayılabilir: Eğitimin bir çalışma alanı olarak bilimsel, akademik ve disipliner duruşu; daha köklü disiplinlerin (örn. Psikoloji ve Sosyoloji) uzantısıymış izlenimi veren konumu ve bunun karmaşık kimlik oluşumuna neden olması; başka disiplinlerin ve araştırmacıların alan kolayca nüfuz edebilmesi; alanın ekonomik ve siyasal dış dönüşümlere aşırı duyarlı olması; toplumda okul kurumuna ilişkin muğlak algı ve bunun güçlü bir kuram oluşturma ve araştırma potansiyeli üzerindeki olumsuz etkisi; politika yapıcıların ve araştırmaları fonlayanların kafalarında oluşmuş ve çoğunlukla pozitivist bilgi üretimi formlarını öne çıkaran bilim kavramı; cinsiyet, ücret yapısı ve sosyo-ekonomik statü gibi göstergeler sonucu oluşmuş meslek profili ve mesleğin prestiji. Makalenin sonunda eğitim alanını bu sorunlu duruşun dışına çıkarabileceği düşünülen temel bazı öneriler sunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2015-12-08
Nasıl Atıf Yapılır
Şimşek, H. (2015). Eğitim ve Eğitim Araştırmaları: Kör Adamlar, Fil, Kimlik Krizi. Yaşadıkça Eğitim, 29(2), 1-10. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/39
Bölüm
Araştırma Makaleleri