Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yönetim ile Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  • Emine Uçar Kaplan Gaziantep Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sorunları, Okul yönetimi

Özet

Araştırmanın amacı “Okul öncesi öğretmenleri ile okul yöneticileri arasında yaşanan problemler hakkında okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alınarak problemin saptanması ve probleme yönelik çözüm önerileri geliştirilmesidir.” Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde MEB’e bağlı bağımsız 3 anaokulu ve 3 ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görev yapan 31 kişilik okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturulmuştur. Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yönteminin durumsal çalışma modeli kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin çok önemli olarak gördükleri sorun, yöneticilerin okul öncesi eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması veya okul öncesi eğitimi önemsememesi. Fazla önemli görmedikleri sorun ise yöneticilerin velileri fazla gözlerinde büyütmeleri çıkmıştır. Bulgular incelendiğinde bütçeye bağlı fiziksel ve teknolojik yetersizliğe yöneticilerin duyarlı olmaması ile materyal eksikliğinin temini konusunda okul öncesi öğretmenine yardımcı olmamaları da önemli sorunlardan görülmüştür. Bulgular sonucunda genel olarak yöneticilerin okul öncesi eğitim konusunda hizmet içi seminerlerle bilgilendirme çalışmaları yapılması ve bütçenin iyileştirilerek okul öncesi kurumlarında fiziksel, teknolojik ve materyal eksikliklerinin giderilmesi önerilmektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2015-12-08
Nasıl Atıf Yapılır
Uçar Kaplan, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yönetim ile Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yaşadıkça Eğitim, 29(1), 49-64. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/38
Bölüm
Araştırma Makaleleri