Okul Psikolojik Danışmanları İçin Bir Araç: Kariyer Yelkenlisi Modeli

  • Fidan Korkut Owen Hacettepe Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Kariyer yelkenlisi modeli, Kariyer kararı verme, Niteliksel değerlendirme

Özet

Bu makalenin amacı, Kariyer Yelkenlisi Modelinin (KYM) tanıtılması ve bu model hakkında bir odak grup aracılığı ile elde edilen bulguların paylaşılmasıdır. KYM, kariyer gelişimi ve seçimi etkileyen etmenleri, bireysel, sosyal, yasal/sistemle ilgili etmenler ve şans olarak dört büyük grupta ele alarak bu özelliklerin etkileşiminin bir bireyin kariyer kararı verme süreci üzerinde etkili olduğunu iddia etmektedir. Model okul psikolojik danışmanlarının öğrencilerle test dışı/niteliksel teknikler kullanarak uygulamasına dayalıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında üçüncü sınıfta öğrenci olan ve mesleki rehberlik uygulaması dersi alan 12 gönüllü öğrenci ile odak grup çalışması yapılarak modelle ilgili görüşleri alınmıştır. Ayrıca bir değerlendirme formunun da doldurulduğu çalışmada modelin anlaşılabilir, şans etmenini fark ettirici ve hoşlanılabilir, olduğuna ilişkin sonuçlar elde edilmiş ve okullarda uygulanabileceği tartışılmıştır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2015-12-08
Nasıl Atıf Yapılır
Korkut Owen, F. (2015). Okul Psikolojik Danışmanları İçin Bir Araç: Kariyer Yelkenlisi Modeli. Yaşadıkça Eğitim, 29(1), 33-48. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/37
Bölüm
Araştırma Makaleleri