Erken Çocukluk Eğitim Müfredatı ve İlgili Dokümanlar Kapsamında Aile ve Ebeveynliğe Eleştirel Bir Bakış

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk Dönemi, Erken Yaş Dokümanları, Müfredat, Aile Katılımı, Ebeveynlik

Özet

Bu derleme çalışması Türkiye’deki erken çocukluk eğitim politikasında ve müfredatında belirtilen ebeveynlerin eğitimdeki konumunu incelemektedir. Evrensel olarak alan yazında ve eğitim politikaları dokümanlarında ebeveynlerin çocuklarının asıl öğretmenleri olarak önemli rolleri olduğu vurgulanmıştır. Çocukların gelişimlerinin doğumla başlaması, erken yaşlarında ise ev ve aile ortamındaki olumlu bir atmosfer ortamında devam etmesi beklenmektedir. Aslında, erken çocukluk döneminde ebeveynlerin çocuğun gelişimindeki çeşitli rollerini vurgulayan pek çok çalışma ve doküman mevcuttur. Ancak, bu dönemde eğitim bağlamında ebeveynlerin çocuklarının öğrenmelerini ve gelişimlerini desteklemeleri bu çalışmalarda sınırlı bir şekilde ele alınmıştır. Bu yüzden, bu derleme çalışmasında Türkiye’deki erken çocukluk eğitim müfredatında ve ilgili dokümanlarında belirtilen ebeveynlerin eğitimdeki konumu, ulusal ve uluslararası araştırmalar ve dokümanlar dikkate alınarak daha geniş bir kapsamda tartışılacaktır. Böylelikle, bu çalışma çocukların öğrenme ve gelişimlerini desteklemesi bağlamında ebeveynliğin faydası ve önemi ile ilgili kuramsal çerçevede ebeveynlerin problemlerini ve çocukların üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koyacaktır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akkok, F., Ogeturk, B., & Kokdemir H. (1998). Ilkogretimde aile katilimi [Family involvement in Primary Schools]. TED Ankara College Education Journal, 97-98, 1(1), 14-17.

Allen, G. (2011). Early intervention: The next steps. London: Cabinet Office.

Anne Cocuk Egitim Vakfi [Mother-Child Education Foundation]. (1999). Aile-cocuk Egitim Projesi [Parent-Young Children Education Project]. Retrieved from http://www.acev.org/ne-yapiyoruz/cocuklar-icin

Anne Çocuk Eğitim Vakfi [Mother-Child Education Foundation]. (2011). 2010- 2011 faaliyet raporu

[Activity Report 2010 - 2011]. Retrieved from https://www.acev.org/wp-content/uploads/2017/11/2010_2011_faaliyet_raporu.pdf

Aral, N., Kandir, A., & Can Yasar, M. (2002). Okul oncesi egitim ve okul oncesi egitim programi [Preschool Education and Preschool Education Curriculum]. Ankara: YA-PA Publication.

Ari, M. (2005). Turkiye’de erken cocukluk egitimi ve kalitenin onemi [The importance of early childhood education and the quality of the education: New approaches in child development and education]. In M. Sevinc (Ed.), The new perspectives in development and education [Gelisim ve egitimde yeni yaklasimlar). Istanbul: Morpa Kultur Publications.

Atabey, D. (2008). Yonetici ogretmen aile isbirligi araci gecerlilik ve guvenirlik calisması ve okul oncesi egitim kurumlarindaki yonetici, ogretmenler ile aileler arasindaki iletisim ve isbirliginin yonetici, ogretmen, aile bakis acisina gore incelenmesi [Manager-teacher-family communication and coorperation tools, validity reliability study and examination of the communication and co-operation between managers, teacher, families in preschool organizations from the perspective of manager-teacher-family] (Master dissertation). Gazi University, Ankara.

Balkis, R. (2006). Okul-aile (cevre) iliskisi [Parent-teacher relations]. Science and Wisdom Education Journal (Bilim ve Aklin Aydinliginda Egitim Dergisi), 71, 24-25.

Bekman, S. (2002). Does daycare centre experience and it's aim matter?. European Early Childhood Education Research Journal, 10(1), 123-135.

Bekman, S., Aksu-Koc, A., & Erguvanlı-Taylan, E. (2011). Effectiveness of an intervention program for six-year-olds: A summer-school model. European Early Childhood Education Research Journal, 19(4), 409-431.

Berger, E. H. (2004). Parents as partners in education. Families and schools working together. Ohio: Pearson Prentice Hall.

Bogazici Universitesi Sosyal Politika Forumu [Bogazici Social Policy Forum]. (2009). Turkiye’de cocuk bakim hizmetlerinin yayginlastirilmasina yonelik bir oneri: Mahalle kresleri [A proposal for the improvement of childcare facilities in Turkey: Neighborhood nurseries]. Retrieved from http://www.spf.boun.edu.tr/docs/MAHALLE%20KRESLERI%20-%20ARASTIRMA%20RAPORU.pdf

Central Advisory Council of England. (1967). Children and their primary schools: The Plowden Report. London: HMSO.

Council of National Education. (1946). Third Council [III. Millî Eğitim Şûrası]. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164646_3_sura.pdf

Council of National Education. (1974). Ninth Council [IX. Millî Eğitim Şûrası]. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165045_9_sura.pdf

Council of National Education. (1982). Eleventh Council [XI. Millî Eğitim Şûrası]. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165200_11_sura.pdf

Council of National Education. (1988). Twelfth Council [XII. Millî Eğitim Şûrası]. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165252_12_sura.pdf

Council of National Education. (1993). Fourteenth Council [XIV. Millî Eğitim Şûrası]. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165401_14_sura.pdf

Council of National Education. (1996). Fifteenth Council [XV. Millî Eğitim Şûrası]. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165430_15_sura.pdf

Council of National Education. (2010). Eighteenth Council [XVII. Millî Eğitim Şûrası]. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29170222_18_sura.pdf

Davis, H., Day, C., & Bidmead, C. (2002). Working in partnership with parents: The Parent Adviser Model. London: Harcourt Assessment.

Department for Education. (2017). Statutory framework for the early years foundation stage setting the standarts for learning, development and care for children from birth to five. Retrieved from https://www.foundationyears.org.uk/files/2017/03/EYFS_STATUTORY_FRAMEWORK_2017.pdf

Devlet Planlama Teskilati [State Planning Organization]. (2010). Bin yil kalkinma hedefleri raporu [Millennium Development Goals Report]. Retrieved from http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Turkey/Turkey_MDG_2010_turkish.pdf

Divrengi, M., & Aktan, E. (2011). Early childhood education in Turkey: Pre-school teachers’ attitudes towards diversity. Journal of Peace Education, 8(1), 37-53.

Early Years Foundation Stage. (2012). Department for education. Retrieved from https://foundationyears.org.uk/files/2012/03/Development-Matters-FINAL-PRINT-AMENDED.pdf

Egitim Reformu Girisimi [Education Reform Initiative]. (2012). Egitim izleme raporu 2011 [Education Monitoring Report in 2011]. Istanbul Sabanci University, Istanbul.

Gestwicki, C. (2004). Home, school and community relations (5th ed.). USA: Delmar Learning.

Gol-Guven, M. (2009). Evaluation of the quality of early childhood classrooms in Turkey. Early Child Development and Care, 179(4), 437-451.

Gursimsek, I. (2003). Family involvement and social development in early childhood. Educational Sciences: Theory and Practice, 3(1), 140-144.

Gursimsek, I., Girgen, G., Harmanli, Z., & Ekinci, Z (2002). Cocugun egitiminde aile katiliminin onemi (Bir pilot calisma) [The importance of parental participation in child education (Pilot study)]. Erken Cocukluk Gelisimi ve Egitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı [Early Child Development and Education Symposium Reports]. Ankara: Kök Yayıncılık.

Hakyemez, S. (2015). Turkish early childhood educators on parental involvement. European Educational Research Journal, 14(1), 100-112.

Holzman, L. (2009). Vygotsky at work and play. New York: Routledge.

Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M., Jones, K. P., & Reed, R. P. (2002). Teachers Involving Parents (TIP): An in-service teacher education program for enhancing parental involvement. Teaching and Teacher Education, 18(7), 843-867.

Inal, G. (2006). Ogretmenlerin anaokullari ile anasiniflarindaki programlara aile katilimi konusundaki gorüslerin degerlendirilmesi (Afyon ili ornegi) [The evaluation of teachers’ perspective on parental involvement (City of Afyon pilot study)] (Master dissertation). Hacettepe University, Ankara.

Isik, H. (2007). Okul oncesi egitim kurumlarında gerceklestirilen okul- aile isbirligi calismalarinin anne- baba goruslerine dayali olarak incelenmesi [Study of parent-school collaboration as implemented in preschool education institutions on the basis of parent’s opinions] (Master dissertation). Anadolu University, Eskisehir.

Kapci, E. G., & Guler, D. (1999). Pre‐school education in Turkey: Policies and practices in their historical context. Early Child Development and Care, 156(1), 53-62.

Kaya, R. (2007). Okul oncesi ogretmenlerinin aile katilimlari ile ilgili tutumlari [The attitudes of pre-school teachers towards parental involvement] (Master dissertation). Middle East Technical University, Ankara.

Kucuker, S. (2007). The family‐focused early intervention programme: Evaluation of parental stress and depression. Early Child Development and Care, 176(3), 329-341.

Mandate of Family - School Collaboration. (2002). Retrieved from http://orgm.meb.gov.tr./mevzuatlar/genelgeler/27OKULaileisbirligi.htm

Mandate of Pre-school Education Institution Regulation. (2004). Retrieved from http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25486_.html

Milli Egitim Bakanligi [Ministry of National Education]. (1994). Anasinifi programi (61-72) [Pre-school Curriculum for 61-72-month-old children]. Istanbul: National Education Press.

Milli Egitim Bakanligi [Ministry of National Education]. (2002). 36- 72 aylik cocuklar icin okul oncesi egitim programi [The curriculum for children aged 36-72 months]. Istanbul: Ya-Pa.

Milli Egitim Bakanligi [Ministry of National Education]. (2006). 36- 72 aylik cocuklar icin okul oncesi egitim programi [The curriculum for children aged 36-72 months]. Istanbul: Ya-Pa.

Milli Egitim Bakanligi [Ministry of National Education]. (2013). Okul öncesi egitim programi [Pre-school Education Programme]. Retrieved from http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf

Ogelman, H. G., & Seven, S. (2012). The effect social information processing in six-year-old children has on their social competence and peer relationships. Early Child Development and Care, 182(12), 1623-1643.

Oktay, A. (2004). Yasamin sihirli yillari: Okul oncesi donem [The Magic Years of The Life: Preschool Period]. Istanbul: Epsilon

Omeroglu, E., & Can Yasar, M. (2002). Ev merkezli aile cocuk egitimi programinin ev ortamina etkisi [Home-centered parental involvement’s affect on the home environment] Erken Cocukluk Gelisimi ve Egitimi Sempozyumu Notlari [Early Childhood Development and Education Symposium Notes]. Ankara: Kök Yayincilik, 34-49.

Omeroglu, E., & Can Yasar, M. (2005). Okul öncesi egitim kurumlarında ailenin egitime katilimi [The participation of families in preschool education], Science and Wisdom Education Journal (Bilim ve Aklin Aydinliginda Egitim Dergisi), 62, 22-27.

Oneren Sendil, C., & Tantekin Erden, F. (2013). Peer preference: A way of evaluating social competence and behavioural well-being in early childhood. Early Child Development and Care, 1(17), 230-246.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). Let’s read them a story! The parent factor in education. Paris: OECD Publications.

Ozyurek, A. (2004). Kirsal bolge ve sehir merkezinde yasayan 5-6 yas grubu cocuga anne babaların cocuk yetistirme tutumlarinin incelenmesi [Researching the attitudes of parents with children aged 5-6 years in the city-centre and countryside] (Master dissertation). Gazi University, Ankara.

Pelletier, J., & Brent, J. (2002). Parent participation in children’ school readiness: The effects of parental self-efficacy, cultural diversity and teacher strategies. International Journal of Early Childhood, 34(1), 45-60.

Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. Oxford, England: Oxford University Press.

Roker, D., & Coleman, J. (2007). Parenting young people: Research, policy and practice. In D. Roker and J. Coleman (Eds.), Working with parents of young people. London: Jessica Kingsley Publishers.

Secer, Z., Ogelman, G. H., & Onder, A. (2013). The analysis of the relationship between fathers’ parenting self-efficacy and the peer relations of preschool children. Early Child Development and Care, 183(1), 63-74.

Sevinc, M., & Evirgen, S. (2003). Kucukcekmece okul oncesi egitim merkezinde verilen okul destekli anne egitim programinin anneler uzerindeki etkileri. Omep Dunya Konsey Toplantisi ve Konferansi Bildiri Kitabi-2. Ankara: YA-PA Yayinlari.

Sheldon, S. B. (2007). Improving student attandance with school, family and community partnerships. The Journal of Educational Research, 100(5), 267-275.

Siraj-Blatchford, I. (1998). A curriculum development handbook for early childhood educators. Staffordshire: Trentham Books.

Sy, S. R., Gottfried, A. W., & Gottfried, A. E. (2013). A transitional model of parental involvement and children’s achievement from early childhood through adolescence. Parenting: Science and Practice, 13(12), 133-152.

Temel, Z. F., & Kurtulmus, Z. (2010). Aile egitimi ve erken cocukluk doneminde aile katilim calismalari [Family Involvement in the Early Childhood Period]. Ankara: Ani Publishing.

Tezel Sahin, F., & Inal, G. (2007). Okul oncesi egitime aile katiliminin ogretmen ve okul uzerine etkisi [The effects of parental involvement on teachers and schools]. Egitimde Yeni Yonelimler Yapilandirmacilik ve Ogretmen, 4, 106- 110.

Tezel Sahin, F., & Ozyurek, A. (2010). Anne baba egitimi ve okuloncesi aile katilimi [Mother-Father Education and Parental Involvement]. Ankara: Morpa Kultur.

Tezel Sahin, F., & Unver, N. (2005). Okul oncesi egitim programlarina aile katilimi [Parental Involvement in Early Childhood Education]. Kastamonu Education Journal (Kastamonu Egitim Dergisi), 13(1), 23-30.

Tok, Ş. (2011). Pre‐service primary education teachers’ changing attitudes towards teaching: A longitudinal study. European Journal of Teacher Education, 34(1), 81-97.

Tokuc, H. (2007). Anne ve babalarin okuloncesi egitim hakkındaki gorus ve beklentilerinin incelenmesi [Research on the views and expectations of the parents concerning education in preschools] (Master dissertation). Hacettepe University, Ankara.

Turk Egitim Dernegi [Turkish Education Organisation]. (2007). Turkiye’de okuloncesi egitim ve ilkögretim sistemi temel sorunlar ve cozum onerileri [The problems of preschool and elementary education and their solutions]. Ankara: Adim Ajans.

Ulger, G., & Ulger, B. (2011). Children in family purchase decision-making: Children's role in food product purchases from mothers' point of view. Journal of Marketing Communications, 18(4), 297-320.

United Nations International Children’s Emergency Fund. (2011). Turkiye’de okul oncesi egitimde kalite standartlari durum analizi raporu [Report on quality of preschools, an analysis]. Retrieved from http://tegm.meb.gov.tr/erkenegitimisec/images/stories/duyurular/Kalite_durum_analizi_raporu_TR.pdf

Unusan, N., & Sanlier, N. (2007). A Turkish perspective on nutrition education and preschool children. Early Child Development and Care, 177(8), 853-862.

Vincent, C. (2012). Parenting, responsibilities, risks and respect. London: Institute of Education, University of London.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological process. In M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, and E. Souberman (Eds.). Cambridge: Harvard University Press.

Yayınlanmış
2021-03-10
Nasıl Atıf Yapılır
Karaoğlu, S. (2021). Erken Çocukluk Eğitim Müfredatı ve İlgili Dokümanlar Kapsamında Aile ve Ebeveynliğe Eleştirel Bir Bakış. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 281-293. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351234
Bölüm
Derleme Makaleler