Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve ve Türk Eğitim Sistemi İçin Çıkarımlar

Anahtar Kelimeler: Mesleki Gelişim, Koçluk, Mentorluk, Öğretmen, Etkili Mesleki Gelişim

Özet

Öğretmenler günümüz dünyasında son derece önemli ve etik bir meslek icra etmektedirler. Öğretmenler, nitelikli, etik ve yüksek standartlarda hizmet sunabilmek için diğer profesyoneller gibi mesleki gelişim faaliyetlerine katılırlar. Günümüz dünyasında fevkalade miktarda bilgi üretimi söz konusu olup, öğretmenlerin güncel olması için mesleki gelişim faaliyetlerine katılımları gereklilik arz etmektedir. Derleme niteliğine sahip bu çalışmada, mesleki gelişim kavramı ve önemi, mesleki gelişim faaliyetlerini etkili kılan nitelikler, günlük öğretim işinin içerisinde ve işiçinde mesleki gelişim yaklaşımları olan mentorluk ve akran koçluğu ile ders çalışması ve Şangay araştırma takımları tartışılmıştır. Bu makalenin özgün katkısı ise, etkili mesleki gelişim sisteminin kurulması amacıyla destekleyici bazı unsurlara ilişkin çıkarımların ardından, mesleki gelişimi etkili kılan unsurlara yönelik Türk eğitim sistemi için çıkarım ve tartışmalar yapılmış olmasıdır. 

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Allensworth, E., Ponisciak, S. ve Mazzeo, C. (2009). The schools’ teachers leave: Teacher mobility in Chicago public schools, consortium on Chicago school research. Erişim adresi: https://consortium.uchicago.edu/publications/schools-teachers-leave-teacher-mobility-chicago-public-schools

Archibald, S., Coggshall, J. G., Croft, A. ve Goe, L. (2011). High-quality professional development for all teachers: Effectively allocating resources. Research & Policy Brief. National Comprehensive Center for the Teacher Quality.

Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1), 10–20. doi: 10.1016/j.tate.2010.08.007

Barber, M. ve Mourshed, M. (2007). How the world’s best performing school systems come out on top. New York: McKinsey & Company.

Blandford, S. (2001). Professional development in schools. F. Banks ve S. Mayes. (Ed.), Early professional development for eachers (s. 12-19) içinde. London: David Fulton Publishers.

Bransford, J., Brown, A. ve Cocking, R. (2001). How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington DC.: National Academy Press.

Bryk, A., Camburn, E. ve Louis, K. (1999). Professional community in Chicago elementary schools: Facilitating factors and organizational consequences. Educational Administration Quarterly, 35(5), 751-781.

Can, E. (2019). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(4), 1618-1650. doi:10.14689/Issn.2148-2624.1.7c.4s.14m

Choy, S., Chen, X. ve Bugarin, R. (2006). Teacher professional development in 1999-2000: What teachers, principals, and district staff report. National Center for Education Statistics, Washington, DC. Erişim adresi: https://nces.ed.gov/pubs2006/2006305.pdf.

Coggshall, J. G. ve Ott, A. (2010). Retaining teacher talent: Convergence and contradictions in teachers’ perceptions of policy reform ideas. Naperville, IL: Learning Point Associates and New York: Public Agenda.

Cohen, D. K. ve Hill, H. C. (2000). Instructional policy and classroom performance: The mathematics reform in California. Teachers College Record, 102(2), 294–343.

Craft, A. (2002). Continuing professional development: A practical guide for teachers and schools. NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

Croft, A., Coggshall, J., Dolan, M. ve Powers, E. (2010). Job-embedded professional development: What it is, who is responsible, and how to get it done well (Issue Brief). Washington, DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality. Erişim adresi: https://learningforward.org/wp-content/uploads/2017/08/job-embedded-professional-development.pdf

Cropanzano, R. (2009). Writing non-empirical article for journal of management: general thoughts and suggestions. Journal of Management, 35(6), 1304-1311. doi: 10.1177/0149206309344118

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1-44.

Darling-Hammond, L., Hyler, M. ve Gardner, M. (2017). Effective teacher professional development, learning. Policy Institute, Palo Alto, CA. Erişim adresi: https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf

DeMonte, J. (2013). High quality professional development for teachers: Supporting teacher training and to improve student learning. Centers for American Progress. Erişim adresi: https://cdn.americanprogress.org/wpcontent/uploads/2013/07/DeMonteLearning4Teachers-1.pdf

Desimone, L. M. ve Garet, M. S. (2015). Best practices in teachers’ professional development in the United States. Psychology, Society, & Education, 7(3), 252-263.

Easton, L. B. (2008). From professional development to professional learning. Phi Delta Kappan, 89(10), 755-759.

Fernandez, C. (2002). Learning from Japanese approaches to professional development: The case of lesson study. Journal of Teacher Education, 53(5), 393-405.

Fuller, R. B. (1982). Critical path. NY: St. Martina’s Press.

Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F. ve Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915-945.

Gujarati, J. (2012). A comprehensive induction system: A key to the retention of highly qualified teachers. The Educational Reform, 76(2), 218-223. doi:10.1080/00131725.2011.652293

Guskey, T. R. (2003). Analyzing the lists of characteristics of effective professional development to promote visionary leadership. NASSP Bulletin, 87(637), 4–20.

Hardy, I. (2012). The politics of teacher professional development: Policy, research and practice. NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

Harwell, M., D’Amico, L., Stein, M. K. ve Gatti, G. (2000, February). Professional development and the achievement gap in Community School District #2. Annual meeting of the American Educational Research Association sunulan bildiri, New Orleans, LA.

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon, Oxon: Routledge.

Hawley, W. D. ve Valli, L. (1999). The essentials of effective professional development: A new consensus. L. Darling-Hammond ve G. Sykes (Ed.), Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice (s. 127–150) içinde. San Francisco: Jossey-Bass.

Hiçbir Çocuğun Geride Bırakılmaması Kanunu. (2002). Erişim Adresi: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ110/pdf/PLAW-107publ110.pdf

Hill, H. C. (2009). Fixing teacher professional development. Phi Delta Kappan, 90(20), 470-476. Erişim Adresi: http://www.pdkmembers.org/members_online/publications/Archive/pdf/k0903hil.pdf

Hord, S. M., Rutherford, W. L., Huling-Austin, L. ve Hall, G. E. (1998). Taking charge of change. Austin, Texas: Southwest Educational Development Laboratory.

İlğan, A. (2014). Öğrencinin akademik başarısını etkileyen öğretmen karakteristikleri. İ. Aydın ve K. Yılmaz (Ed.) Prof. Dr. Haydar Taymaz armağan kitabı (s. 367-391) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

İlğan, A. (2017). Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve denetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Jensen, B. (2012). Catching up: Learning from the best school systems in East Asia. Summary Report. Victoria, Australia: Grattan Institute. Erişim adresi: https://grattan.edu.au/wp-content/uploads/2014/04/129_report_learning_from_the_best_main.pdf

Jensen, B. ve Farmer, J. (2013). School turnaround in Shanghai: The empowered management approach to improving school performance. Washington: Center for American Progress. Erişim adresi: https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2013/05/ShanghaiReport-INTRO.pdf

Knapp, M. (2003). Professional development as a policy pathway. Review of Research in Education, 27, 109–157.

Liang, X., Kidwai, H. ve Zhang, M. (2016). How Shanghai does it: Insights and lessons from the highest-ranking education system in the world, directions and development. Washington DC: World Bank.

Luft, J. A. ve Cox, W. E. (2001). Investing in our future: A survey of support offered to beginning secondary science and mathematics teachers. Science Educator, 10(1), 1-9.

Matsumura, L. C., Sartoris, M., Bickel, D. D. ve Garnier, H. E. (2009). Leadership for literacy coaching: The principal’s role in launching a new coaching program. Educational Administration Quarterly, 45(5), 655–693.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2019a). Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı faaliyet raporu. Erişim adresi: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/01175437_MillY_EYitim_BakanlYY_2018_YYlY_Ydare_Faaliyet_Raporu_YayYn2.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2019b). Milli eğitim istatistikleri, örgün eğitim, 2018-2019. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu. (2020). Geçmişten günümüze kurul kararları ve fihristleri. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-kurul-kararlari/icerik/152

Mili Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (2004, 8 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 25516). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/07/20040708.htm#1

Musset, P. (2010). Initial teacher education and continuing training policies in a comparative perspective: Current practices in OECD countries and a literature review on potential effects. OECD Education Working Papers 48. OECD Publishing, Paris.

Morgan, C. ve Peter, N. (2005). Continuing professional development for teachers: From induction to senior management. NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

Opfer, V. ve D. Pedder. (2011). Conceptualizing teacher professional learning. Review of Educational Research, 81(3), 376-407. doi:10.3102/0034654311413609.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers, education and training policy. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/9789264018044-en.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). Indicator D7: How extensive are professional development activities for teachers?Education at a Glance 2014: OECD Indicators içinde. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/888933120461

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). TALIS 2018 results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/1d0bc92a-en

Özkan, U. B. (2019). Matematik ve fen başarısının belirleyicisi olarak öğretmenlerin eğitim düzeyi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 29-43.

Özkan, U. B. (2020). Almanya ve Türkiye’deki ilkokul öğretmenlerinin mesleki gelişim faaliyetlerine katılımının öğrencilerin matematik ve fen başarısına etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(1), 243-269.

Perry, J. ve Wise. L. (1990). The motivational bases of public service. Public Administration Review, 50(3), 367-373.

Perry, J., Hondeghem, A. ve Wise, L. (2010). Revisiting the motivational bases of public service: Twenty years of research and an agenda for the future. Public Administration Review, 70(5), 681-690. doi:10.1111/j.1540-6210.2010.02196.x.

Rosenberg, M. (2017). Marc my words: Coming knowledge tsunami. 18 Mart 2020 tarihinde https://learningsolutionsmag.com/articles/2468/marc-my-words-the-coming-knowledge-tsunami adresinden erişildi.

Saxe, G., Gearhart, M. ve Nasir, N. S. (2001). Enhancing students' understanding of mathematics: A study of three contrasting approaches to professional support. Journal of Mathematics Teacher Education, 4, 55–79.

Scribner, J. (1999). Professional development: Untangling the influence of work context on teacher learning. Educational Administration Quarterly, 35(2) 238-266. doi: 10.1177/0013161X99352004.

Showers, B. ve Joyce, B. (1996). The evolution of peer coaching. Educational Leadership, 53(6), 12–16.

Song, S., Hur, E. ve Kwon, B. (2018). Does high-quality professional development make a difference? Evidence from TIMSS. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 48(6), 954-972. doi:10.1080/03057925.2017.137333

Stephens, D. ve Boldt, G. (2004). School university partnerships: rhetoric, reality, and intimacy. Phi Delta Kappan, 9(85), 703–707.

Teacher Recruitment, Evaluation, Professional Development ve Carrer Advancement Scheme. (2015). Decree of the Government of Georgia no. 68: Initiating teacher activities, approving professional development and career progression scheme, Chapter V. Erişim adresi: https://matsne.gov.ge/document/view/2739007?publication=0

Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H. ve Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development: Best Evidence Synthesis Iteration [BES]. Wellington, New Zealand: Ministry of Education. Erişim adresi: http://educationcounts.edcentre.govt.nz/goto/BES

Van Hook, K., Lee, D. ve Ferguson, S. (2010). Voices from the field: Teachers describe their experience with a bold system of reform. Santa Monica, CA: National Institute for Excellence in Teaching.

Wei, R. C., Darling-Hammond, L., Andree, A., Richardson, N. ve Orphanos, S. (2009). Professional Learning in the learning profession: A status report on teacher development in the United States and Abroad. Technical Report. ABD: National Staff Development Council. Erişim adresi: https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/professional-learning-learning-profession-status-report-teacher-development-us-and-abroad.pdf

Wiburg, K.M. ve Brown, S. (2006). Lesson study communities: Increasing achievement with diverse students. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Yağmur, B. (2019). Öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine katılımları ile iş doyumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.

Yoon, K. S., Duncan, T., Lee, S. W. Y., Scarloss, B. ve Shapley, K. L. (2007). Reviewing the evidence on how teacher professional development affects student achievement (Issues & Answers Report, REL 2007–No. 033). Erişim adresi: https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southwest/pdf/REL_2007033.pdf

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (2019). istatistik.yok.gov.tr. Erişim Tarihi: 12.05.2020.

Zepeda, S. J. (2015). Job embedded professional development: Support, collaboration, and learning in schools. NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

Zepeda, S. J. (2017). Instructional supervision: Applying tools and concepts. NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

Zepeda, S. J., Parylo, O. ve Ilgan, A. (2013). Teacher peer coaching in Amerikan and Turkish schools. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 2(1), 64-82. doi:10.1108/20466851311323096

Yayınlanmış
2021-03-10
Nasıl Atıf Yapılır
İlğan, A. (2021). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve ve Türk Eğitim Sistemi İçin Çıkarımlar. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 256-280. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351225
Bölüm
Derleme Makaleler